สมัครคาสิโนออนไลน์ สมัครเล่นบาคาร่า การย้ายไปยังลาสเวกัส

สมัครคาสิโนออนไลน์ อย่างไรก็ตามฟุตบอลลีกแห่งชาติ ซึ่งเป็นกีฬาที่รวบรวมกิจกรรมการพนันที่ผิดกฎหมายจำนวนมากที่สุดในสหรัฐอเมริกายังคงต่อต้านอย่างรุนแรงกับการเปลี่ยนแปลงกฎหมายของรัฐบาลกลาง

ในการประชุมเจ้าของ NFL ในเดือนตุลาคม 2559 นาย Roger Goodell ประกาศว่าลีก“ ยังคงต่อต้านการพนันที่ถูกกฎหมายเกี่ยวกับกีฬาอยู่มาก” ในการให้สัมภาษณ์ล่าสุด Goodell ย้ำว่า NFL“ ยังคงต่อต้านการพนันกีฬาที่ถูกกฎหมาย” เสริมว่า“ [t] ความซื่อสัตย์ในเกมของเราคืออันดับหนึ่ง เราจะไม่ประนีประนอมกับสิ่งนั้น”

แต่รอยแตกในตำแหน่งที่เปิดเผยต่อสาธารณะของลีกกำลังเริ่มปรากฏขึ้น สมัครคาสิโนออนไลน์ เจ้าของทีม NFL สองทีมซึ่งเป็นนายจ้างของ Goodell ดูเหมือนจะขัดแย้งกับจุดยืนสาธารณะของลีกที่ต่อต้านการพนันกีฬา

FanDuel ยักษ์ใหญ่แห่งวงการกีฬาแฟนตาซีรายวันกำลังอ้างถึงคดี New Jersey Fantasy Sports ในปี 2550 โดยหวังว่าจะต่อสู้กับข้อเรียกร้องของอัยการสูงสุดของนิวยอร์กว่าสิ่งที่ทำคือ “การพนันที่ผิดกฎหมาย”

โฆษณา: เกมพนันออนไลน์สำหรับจริง: ลูกค้าที่ผ่านการรับรองรับเงินต้อนรับหลายร้อยดอลลาร์ฟรีเมื่อคุณเปิดบัญชีเดิมพันออนไลน์ที่นี่

เมื่อวันอังคารที่ผ่านมา Eric Schneiderman อัยการสูงสุดของนิวยอร์กสั่งให้ทั้ง FanDuel และหัวหน้าคู่แข่ง DraftKings หยุดเสนอการแข่งขันแฟนตาซีใน Empire State
1 ตัวเลข Pro-forma ทั้งหมดในปี 2014 ในรุ่นนี้ถือว่าการเข้าซื้อธุรกิจ B2C ของ Amaya เกิดขึ้น ณ วันแรกของรอบระยะเวลาทางการเงินดังกล่าว ตัวเลขทั้งหมดในรุ่นนี้ยังไม่ผ่านการตรวจสอบ

2 Amaya เข้าซื้อธุรกิจ B2C ในวันที่ 1 สิงหาคม 2557 ดังนั้นเนื่องจากเกี่ยวข้องกับงวดสามและเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2557 งบการเงินรวมแบบย่อระหว่างกาลที่ยังไม่ได้ตรวจสอบของ Amaya สำหรับงวดสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2558 (“การเงินไตรมาส 3” ) รวมเฉพาะผลลัพธ์จากธุรกิจ B2C สำหรับเดือนสิงหาคม 2014 และกันยายน 2014

3 การแข็งค่าโดยทั่วไปของ USD เมื่อเทียบกับสกุลเงินต่างประเทศบางสกุล (โดยหลักคือยูโร) จากงวดสามและเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2014 ถึงช่วงเวลาเดียวกันในปี 2015 มีผลกระทบที่ไม่เอื้ออำนวยต่อรายได้ของ บริษัท สำหรับแต่ละเขตอำนาจศาลที่ธุรกิจ B2C ของ บริษัท ดำเนินการตัวเลขดอลลาร์ในปี 2015 จะถูกปรับให้เทียบเท่าสกุลเงินคงที่ของปี 2014 โดยใช้ปัจจัยที่ได้มาจากเปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยนของสกุลเงินของเขตอำนาจศาลที่เกี่ยวข้องเมื่อเทียบกับ USD ในช่วงเวลาเปรียบเทียบ จากนั้นผลรวมของแต่ละรายการที่เทียบเท่าดังกล่าวจะถูกนำไปเปรียบเทียบกับตัวเลขมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ (“IFRS”) สำหรับรอบระยะเวลาทางการเงินเปรียบเทียบที่บังคับใช้ในปี 2014 ในระหว่างไตรมาส

4 การทำให้เป็นมาตรฐานตามที่กำหนดโดยวิธีการของ บริษัท ในกรณีของภาษีมูลค่าเพิ่มการบวกกลับจำนวนเงินดอลลาร์ที่เป็นปัญหาในมาตรการทางการเงินที่อ้างอิงและในกรณีของเหตุการณ์พิเศษไม่รวมจำนวนเงินดอลลาร์ที่เป็นปัญหาจากการเงินที่อ้างอิง วัดผลสำหรับเหตุการณ์พิเศษดังกล่าวสำหรับทุกช่วงเวลาที่อ้างถึง

5 EBITDA ที่ปรับปรุงแล้วตามที่กำหนดโดยบรรษัทหมายถึงกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากการดำเนินงานต่อเนื่องก่อนดอกเบี้ยจ่ายและต้นทุนการจัดหาเงิน (สุทธิจากรายได้ดอกเบี้ย) ภาษีเงินได้ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่ายค่าตอบแทนตามหุ้นการปรับโครงสร้างและต้นทุนที่ไม่เกิดขึ้นประจำอื่น ๆ EBITDA ที่ปรับปรุงแล้วเป็นมาตรการ GAAP ที่ไม่ใช่ IFRS และไม่ใช่ของสหรัฐฯ การกระทบยอดรายได้สุทธิจากการดำเนินงานต่อเนื่องรวมอยู่ในรุ่นนี้

6 กำไรสุทธิ (ขาดทุน) ที่ปรับปรุงแล้วตามที่กำหนดโดยบรรษัทหมายถึงกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากการดำเนินงานต่อเนื่องก่อนการเพิ่มขึ้นของดอกเบี้ยการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนซึ่งเป็นผลมาจากการปันส่วนราคาซื้อหลังการซื้อกิจการการชดเชยตามหุ้นอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศและอื่น ๆ ที่ไม่เกิดขึ้นประจำ ค่าใช้จ่าย. กำไรสุทธิที่ปรับปรุงแล้ว (ขาดทุน) ต่อหุ้นปรับลดตามที่กำหนดโดยบรรษัทหมายถึงกำไรสุทธิที่ปรับปรุงแล้วหารด้วยหุ้นปรับลด หุ้นปรับลดตามที่กำหนดโดยบรรษัทหมายถึงหุ้นสามัญของบรรษัทโดยใช้เกณฑ์ปรับลดทั้งหมดซึ่งรวมถึงออปชั่นใบสำคัญแสดงสิทธิและหุ้นบุริมสิทธิที่แปลงสภาพได้โดยใช้ตัวส่วนจำนวน 208 ล้านหุ้นซึ่งเป็นสมมติฐานที่ใช้ในแนวทางปฏิบัติทั้งปี 2558 ของ บริษัท กำไรสุทธิที่ปรับปรุงแล้ว (ขาดทุน) และกำไรสุทธิที่ปรับปรุงแล้ว (ขาดทุน) ต่อหุ้นปรับลดนั้นไม่ใช่ IFRS และไม่ใช่ของสหรัฐฯ มาตรการ GAAP การกระทบยอดรายได้สุทธิจากการดำเนินงานต่อเนื่องรวมอยู่ในรุ่นนี้

7 สมมติว่าภาษีเงินได้ปัจจุบันค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย (สุทธิจากค่าตัดจำหน่ายของการจัดสรรราคาซื้อที่จับต้องไม่ได้) และดอกเบี้ย (สุทธิจากการเพิ่มขึ้นของดอกเบี้ย) ในไตรมาสที่ 3 ปี 2558 เท่ากับในไตรมาสที่ 3 ปี 2557

8 การดำเนินงานต่อเนื่องไม่รวมถึงธุรกิจ B2B ที่เลิกกิจการของ Amaya ซึ่งถูกจัดประเภทเป็นการดำเนินงานที่ยกเลิกในช่วงระยะเวลาทางการเงินที่เกี่ยวข้อง ดูงบการเงินของไตรมาสที่ 3 และคำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการที่เกี่ยวข้องสำหรับงวดสามและเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2558 ตัวเลขประจำปี 2557 ทั้งหมดในสรุปทางการเงินนี้จะนำเสนอในรูปแบบ Pro Forma อัตราแลกเปลี่ยน USD เป็น CAD ที่ใช้ในการสรุปทางการเงินมีดังนี้: Q3 2015 – 1.3066; YTD 2015 – 1.2598; ไตรมาสที่ 3 2557 – 1.0889; YTD 2014 – 1.0942 และ ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 – 1.3345

9 ไม่ซ้ำกันตามที่กำหนดโดย บริษัท หมายถึงลูกค้าที่เล่นบนแพลตฟอร์มใดแพลตฟอร์มหนึ่งและไม่รวมการนับซ้ำใด ๆ

10 Pro Forma Adjusted Net Earnings ตามที่กำหนดโดย Corporation หมายถึงกำไรสุทธิที่ปรับปรุงแล้วซึ่งเป็นแบบ Pro เสมือนว่าการขายกิจการ B2B ทั้งหมดเกิดขึ้นเมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2014 Pro Forma Adjusted Net Earnings เป็น GAAP ที่ไม่ใช่ IFRS วัด. จำนวนหุ้นปรับลดที่ใช้คือ 208 ล้าน

11 อัตราส่วนหนี้สินสุทธิที่ปรับปรุงแล้วตามที่ บริษัท กำหนดหมายถึงหนี้สุทธิที่ปรับปรุงแล้วหารด้วย EBITDA ที่ปรับปรุงแล้ว หนี้สุทธิที่ปรับปรุงแล้วตามที่กำหนดโดยบรรษัทหมายถึงการใช้ประโยชน์ทางการเงินทั้งหมดลบด้วยเงินสด (ด้วยเงินสดรวมถึงเงินทุนที่เกินความต้องการเงินทุนหมุนเวียนที่กำหนดไว้สำหรับการชำระเงินรอการตัดบัญชีซึ่งเป็นเงินสดที่ถูก จำกัด ในงบการเงินไตรมาสที่ 3) บวกเงินลงทุนชั่วคราวหักหนี้สินเงินฝากของลูกค้าและ หลังจากให้ผลกับการขายธุรกิจ B2B ทั้งหมด (ซึ่งคาดว่าจะเกี่ยวข้องกับแนวทางก่อนหน้านี้) สิ่งนี้ไม่ถือว่าเป็นเงินสดที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่มีวันครบกำหนดขยายออกไปเกินกว่าปี 2558 อัตราส่วนหนี้สินสุทธิที่ปรับปรุงแล้วและหนี้สุทธิที่ปรับปรุงแล้วไม่ใช่มาตรการ IFRS และไม่ใช่มาตรการ GAAP ของสหรัฐอเมริกา

12 คอร์ปอเรชั่นประมาณว่าลูกค้าชดเชยกำลังซื้อที่ลดลงของสกุลเงินท้องถิ่นเมื่อเทียบกับ USD ที่เกิดจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนโดยการฝากเงินจำนวนมากขึ้นในสกุลเงินท้องถิ่นของตน
“ปัจจัยอื่น ๆ ที่ส่งผลเสียต่อรายได้ที่เราคาดการณ์ไว้ก่อนหน้านี้รวมถึงการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์เมื่อเร็ว ๆ นี้เพื่อชะลอการเปิดตัวแง่มุมที่สำคัญของหนังสือกีฬาออนไลน์ใหม่ของเราในทุกภูมิภาคในขณะที่เราปรับปรุงประสบการณ์ผลิตภัณฑ์ของผู้บริโภคและนำเสนอผลิตภัณฑ์ให้เสร็จสมบูรณ์ตลอดจนการหยุดชั่วคราวของเรา การดำเนินงานในโปรตุเกสและกรีซเนื่องจากรายได้ที่คาดว่าจะลดลงนี้เราจึงคาดการณ์ EBITDA และ Pro Forma Adjusted Net Earnings น้อยกว่าคำแนะนำก่อนหน้านี้ ”
Amaya กำลังแก้ไขคำแนะนำทางการเงินทั้งปี 2015 ที่ประกาศก่อนหน้านี้ซึ่งระบุไว้ในการเปิดเผยผลประกอบการเมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2015 สำหรับไตรมาสสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2015 และได้รับการยืนยันอีกครั้งในการเปิดเผยผลประกอบการในวันที่ 14 สิงหาคม 2015 สำหรับไตรมาสสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2015

“การที่เงินดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าขึ้นโดยทั่วไปเมื่อเทียบกับสกุลเงินต่างประเทศบางสกุลโดยหลัก ๆ คือยูโรส่งผลให้กำลังซื้อของฐานลูกค้าของเราลดลงประมาณ 19% และส่งผลกระทบเชิงลบอย่างมีนัยสำคัญต่อรายได้ของเราซึ่งสูงกว่าที่เราคาดการณ์ไว้ก่อนหน้านี้ , “นายบาซอฟกล่าว
นับตั้งแต่การเข้าซื้อธุรกิจ B2C เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2014 Amaya ได้ลดหนี้ระยะยาวโดยรวมจากประมาณ 3.134 พันล้านดอลลาร์สหรัฐโดยมีอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก 6.38% เหลือประมาณ 2.603 พันล้านดอลลาร์สหรัฐโดยมีอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักที่ 5.28% ผลจากการรีไฟแนนซ์และการชำระหนี้ Amaya คาดว่าดอกเบี้ยจ่ายรายปีจะลดลงประมาณ 62 ล้านเหรียญสหรัฐเหลือประมาณ 136 ล้านเหรียญสหรัฐ คอร์ปอเรชั่นได้สร้างกระแสเงินสดจากการดำเนินงานประมาณ 364 ล้านดอลลาร์สหรัฐจากการดำเนินงานต่อเนื่องในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา

วันนี้ Amaya จะยื่นหนังสือชี้ชวนชั้นวางฐานแบบสั้นเบื้องต้น (“ชั้นวางฐาน”) กับคณะกรรมการหลักทรัพย์หรือหน่วยงานที่คล้ายกันในทุกจังหวัดและเขตแดนในแคนาดาและแบบแสดงรายการการขึ้นทะเบียนชั้นวางที่เกี่ยวข้องในแบบฟอร์ม F-10 (“F-10” ) กับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐอเมริกา (“ก.ล.ต. “) ภายใต้ระบบการเปิดเผยข้อมูลหลายประเทศในสหรัฐฯ – แคนาดา

ชั้นวางฐานและ F-10 ที่เกี่ยวข้องเมื่อเสร็จสิ้นหรือมีผลบังคับใช้จะอนุญาตให้มีการเสนอขายหุ้นหลักและรองได้ถึง 3 พันล้านเหรียญสหรัฐหุ้นบุริมสิทธิตราสารหนี้ใบเสร็จรับเงินใบสำคัญแสดงสิทธิและหน่วยหรือการรวมกันใด ๆ เป็นครั้งคราวตลอดระยะเวลา 25 เดือน ข้อกำหนดเฉพาะของการเสนอขายหลักทรัพย์ใด ๆ จะกำหนดไว้ในหนังสือชี้ชวนส่วนเสริม Amaya ยื่นเรื่อง Base Shelf และ F-10 เพื่อรักษาความยืดหยุ่นทางการเงินรวมถึงการเข้าถึงแหล่งเงินทุนใหม่เป็นครั้งคราว แต่ไม่มีความตั้งใจที่จะดำเนินการเสนอขายในทันที

เจ้าของทีม AFC ทีมหนึ่งเพิ่งบอกกับAlbert Breer ของ SIว่า“ เป็นเรื่องตลกที่ต้องพูด” ว่าการเดิมพันในเกมลีกจะเป็นปัญหาโดยระบุว่าเป็น“ ปัญหาเมื่อหลายสิบปีก่อน” เจ้าของทีม AFC ที่ไม่มีชื่อยืนยันว่า“ การพนันกีฬาเป็นไปอย่างถูกกฎหมาย เราอาจยอมรับมันและกลายเป็นส่วนหนึ่งของการแก้ปัญหาแทนที่จะต่อสู้กับมัน เพื่อประโยชน์สูงสุดของทุกคนที่จะอยู่เหนือกระดาน”

เช่นเดียวกับที่เปิดเผยเจ้าของทีมรายอื่น (จาก NFC) ให้คำปรึกษากับ Breer ว่าความกังวลของลีกเกี่ยวกับการพนันกีฬา“ ไม่ได้นอนเต็ม 100 เปอร์เซ็นต์ แต่มันค่อนข้างต้องเข้านอนเพียงเพราะเทคโนโลยีในปัจจุบัน”

ทำร้ายกรณีของ NFL
ด้วยข้อความเช่นนี้ความสามารถของ NFL ในการยืนยันว่า “อันตรายที่แก้ไขไม่ได้” เป็นองค์ประกอบสำคัญของคำสั่งห้ามเบื้องต้น – ในกรณีต่อ ๆ ไปจะถูกบุกรุกอย่างรุนแรง

ศาลมักอาศัยคำให้การที่ไม่อยู่ในศาลของโจทก์แม้กระทั่งสิ่งที่อาจเป็นหลักฐาน “คำบอกเล่า” ที่ยอมรับไม่ได้ – เพื่อลบล้างองค์ประกอบของ “อันตรายที่แก้ไขไม่ได้” และปฏิเสธการเคลื่อนไหวของฝ่ายที่มีคำสั่งห้ามเบื้องต้น ดู Johnson v. Couturier , 572 F.3d 1067, 1083 (9th Cir. 2009) (“ ศาลแขวงอาจ … พิจารณาคำบอกเล่าในการตัดสินใจว่าจะออกคำสั่งห้ามเบื้องต้นหรือไม่”)

ไม่ต้องสงสัยเลยว่าทนายความในคดีพนันกีฬาของรัฐนิวเจอร์ซีย์กำลังทำงานล่วงเวลาโดยพยายามติดตามตำแหน่งที่ขัดแย้งกันของลีก ดังนั้นก็น่าจะมีทนายความที่เป็นตัวแทนท้าทายรัฐที่มีศักยภาพอื่น ๆ – และอาจจะมีหลายของผู้ที่เร็วพอ (เวสต์เวอร์จิเนียเป็นหนึ่งในความเป็นไปได้ที่น่าสนใจดู. ที่นี่ , ที่นี่และที่นี่ )

การย้ายไปเวกัสของ NFL มีความสำคัญต่อกรณีการพนันกีฬาใด ๆ
แต่เป็นการกระทำของเอ็นเอฟแอลที่เปิดโปงความผิดพลาดของการต่อต้านการพนันกีฬาที่เปิดเผยต่อสาธารณะอย่างแท้จริงพวกเขาอ่อนแอลงอย่างมาก (หากไม่ถึงวาระ) การอ้างสิทธิ์ในอนาคตเกี่ยวกับ “อันตรายที่แก้ไขไม่ได้”

สิ่งที่ NFL ทำก่อนเวกัส
ในขณะที่แถลงการณ์สาธารณะของ NFL อาจได้รับการรวบรวมอย่างระมัดระวังเพื่อปกป้องปีกของลีกการกระทำล่าสุดของพวกเขาแสดงให้เห็นถึงภาพรวมของการมีส่วนร่วมที่เพิ่มขึ้นของลีกใน – และผลประโยชน์ทางการเงินโดยตรงจากการเดิมพันในการแข่งขันของลีก

เอ็นเอฟแอมี ข้อมูลการออกใบอนุญาตการจัดการกับSportradar สหรัฐอเมริกา เป็น บริษัท ย่อยของสวิสตาม Sportradar ซึ่งรายงานให้ข้อมูลแบบ real-time และสถิติ ให้กับผู้ประกอบการพนันออนไลน์ที่ให้บริการในสหรัฐอเมริกา ลีกยังรวบรวมกีฬาแฟนตาซีทุกวัน – 23 ทีม NFL มีความร่วมมือทางการตลาดกับDraftKingsหรือFanDuel (แม้ว่าจะลดลงจาก 29 เกือบหนึ่งปีที่แล้ว )

นี่เป็นสองตัวอย่างที่อ้างถึงบ่อยครั้งเกี่ยวกับจุดยืนต่อต้านการพนันที่เจ้าเล่ห์ของลีก สิ่งนี้สามารถใช้เพื่อตอบโต้การยืนยันของลีกว่าการพนันกีฬาเป็นอันตรายต่อผลประโยชน์ของตน

ที่นำเราไปดำเนินการล่าสุดของเอ็นเอฟแอ: อนุมัติการย้ายถิ่นฐานของโอ๊คแลนด์เร้ลาสเวกั

ตอนนี้มีทีม NFL ย้ายไปเนวาดา
เป็นเวลาหลายปีที่เอ็นเอฟแอลหลีกเลี่ยงลาสเวกัสเนื่องจากการพนันกีฬาและสภาพแวดล้อมคาสิโนที่ถูกต้องตามกฎหมายซึ่งเป็นความเกลียดชังทางประวัติศาสตร์ที่บางครั้งมีพรมแดนติดกับเรื่องตลก เมื่อเร็ว ๆ นี้ในปี 2015 NFL ได้รับความสนใจอย่างมากจากความสัมพันธ์กับลาสเวกัสจนปิดการประชุมฟุตบอลแฟนตาซีที่มีผู้เล่น NFL เพียงเพราะจัดขึ้นในศูนย์การประชุมที่อยู่ติดกับสถานที่ให้บริการคาสิโน

แต่เงินพูด – ทั้งหมด $ 750 ล้านบาทของมัน นั่นคือจำนวนเงิน สาธารณะที่ใช้ในการสร้างสนามฟุตบอลแห่งใหม่เพื่อเป็นที่ตั้งของ Las Vegas Raiders

นี่เป็นการพลิกผันครั้งใหญ่สำหรับลีกที่เมื่อไม่นานมานี้ยืนยันในเอกสารของศาลว่า ” มี ‘ผลกระทบที่น่าตำหนิ’ ที่พิสูจน์แล้วว่ามีการแข่งขันกีฬาที่เกี่ยวข้องกับการพนัน” การวางทีมในเนวาดาซึ่งเป็นรัฐที่มีคาสิโน 273 แห่ง และหนังสือกีฬาที่ได้รับใบอนุญาต 196 เล่มมีผลในการเปิดเผยคำแถลงก่อนหน้าของลีกจำนวนมากเกี่ยวกับ “อันตรายที่แก้ไขไม่ได้” ซึ่งจะได้รับผลกระทบจากการเชื่อมโยงกับ a สภาพแวดล้อมการพนัน

ตัวอย่างเช่นพิจารณาหนังสือรับรองที่ Goodell ให้ในChristie Iเพื่อสนับสนุนการร้องขอคำสั่งห้ามเบื้องต้นของลีก (ศาลแขวงไม่เคยวินิจฉัยเกี่ยวกับคำสั่งห้ามเบื้องต้นซึ่งจับคู่กับญัตติสำหรับการพิจารณาสรุปขั้นสุดท้ายซึ่งศาลอนุญาต)

สิ่งที่ Goodell เคยพูดเกี่ยวกับการพนันกีฬา
ในคำให้การของเขา Goodell ระบุถึง“ อันตราย”หลายประการที่ NFL จะได้รับผลกระทบจากแผนการพนันกีฬาที่เสนอโดยรัฐนิวเจอร์ซีย์ (ในหลาย ๆ แง่มุมความกังวลเหล่านี้สะท้อนให้เห็นถึงการป้องกันที่มีอยู่ในกฎข้อบังคับการพนันกีฬาของเนวาดา Goodell พูดถึงความเชื่อมโยงระหว่างลีกอย่างไม่เป็นธรรม ‘การแข่งขันและการพนันโดยเฉพาะอย่างยิ่งเขาประกาศว่ามี “คาสิโนและสถาบันการพนันอื่น ๆ “:

[C] asinos และสถาบันการพนันอื่น ๆ ที่อนุญาตให้มีการพนันกีฬามักจะถูกมองว่าไม่เหมาะสมจากประชาชนส่วนใหญ่ ในทางกลับกัน NFL พยายามที่จะรักษาและส่งเสริมภาพลักษณ์ของความเป็นธรรมและได้ลงทุนอย่างมากในการรักษาภาพลักษณ์นี้ การให้การสนับสนุนการพนันกีฬาโดยรัฐจะทำให้แฟน ๆ สับสนให้เชื่อว่า NFL สนับสนุนการพนันกีฬาจึงอนุญาตให้ผู้ประกอบการคาสิโนและการพนันกีฬาอื่น ๆ ทำการค้าอย่างไม่เป็นธรรมกับความปรารถนาดีและภาพลักษณ์ของความเป็นธรรมของ NFL

ในหนังสือรับรองของเขา Goodell ยังเตือนด้วยว่าการพนันกีฬาที่มีการควบคุมโดยรัฐจะเป็นอันตรายต่อลีกโดยการเปลี่ยนความภักดีของแฟนบอลจากการหยั่งรากทีมโปรดของพวกเขาไปสู่การ“ ชนะพนัน” Goodell ยืนยันว่าการพนันกีฬาที่รัฐให้การสนับสนุน

จะ. . . เพิ่มความเป็นไปได้อย่างมากที่ความจงรักภักดีของแฟน ๆ บางกลุ่มจะถูกเปลี่ยนจากทีมผู้เล่นและการแข่งขันกีฬาระดับสูงไปสู่ความสนใจเป็นอันดับแรกและสำคัญที่สุดในการชนะเดิมพัน . . . มูลค่าความบันเทิงหลักของการแข่งขันที่ยุติธรรมและซื่อสัตย์ระหว่างทีมและนักกีฬาที่สะท้อนให้เห็นในเกม NFL จะถูกแทนที่ด้วยความสนใจของนักพนันโดยไม่ได้ขึ้นอยู่กับผลงานของทีมหรือผู้เล่น แต่เป็นผลกระทบทางการเงินที่อาจเกิดขึ้นจากการแข่งขันในสนามแต่ละรายการ
2020 iGaming Academy – ตารางเกมในชั้นเรียนจะจัดขึ้นตั้งแต่วันที่ 9 วันจนถึง 10 วันของเดือนมิถุนายนในกรุงลอนดอน ห้องเรียนมีการฝึกอบรมสำหรับผู้ที่จัดการพื้นเกมไม่เพียง แต่ในพื้นฐานของการจัดการเท่านั้น แต่ยังรวมถึงกระบวนการทั้งหมดอิทธิพลของมนุษย์คณิตศาสตร์และทักษะเพื่อความสำเร็จในการเล่นเกม เกมบนโต๊ะสำหรับส่วนหนึ่งของชั้นคาสิโนด้วยเหตุนี้ด้วยความคาดหวังของลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วจึงจำเป็นต้องให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดการอัปเดตเกี่ยวกับแนวโน้มและการพัฒนาล่าสุด ห้องเรียนนี้จะจัดเตรียมกลยุทธ์และข้อมูลให้ผู้เข้าร่วมประชุมเพื่อนำหน้าแนวโน้มในอนาคตWazdan ผู้ให้บริการซอฟต์แวร์เกมในมอลตาได้ขยายการเข้าถึงเพิ่มเติมหลังจากลงนามข้อตกลงด้านเนื้อหากับ Singular ซึ่งเป็น บริษัท เกมและฟินเทคระหว่างประเทศ

เชี่ยวชาญในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่กำหนดเองได้อย่างเต็มที่ปรับให้เหมาะสมกับตลาดท้องถิ่นเฉพาะ บริษัท ภูมิใจนำเสนอแพลตฟอร์มการเล่นเกมที่มีความยืดหยุ่นด้วยเครื่องมือกลับสำนักงานที่มีประสิทธิภาพและมากกว่า 5,000 เกมคาสิโน

“ เรายินดีที่เห็นเกมสล็อต Wazdan เปิดให้บริการอย่างเป็นทางการสำหรับลูกค้าของ Singular ”

ประสบการณ์ที่คุ้มค่ากว่าทศวรรษของ Singular กับผู้ให้บริการชั้นนำในตลาดที่มีการควบคุมต่างๆจะช่วยขยายขอบเขตการให้บริการระดับโลกของผู้ให้บริการที่ได้รับรางวัลในขณะที่เกมสล็อตยอดนิยมของWazdanจะขยายผลงานเนื้อหาของ บริษัท ต่อไป

ประสบการณ์ Omni-channel :

ในการแถลงข่าวอย่างเป็นทางการหัวหน้าฝ่ายการพาณิชย์ของ Singular, Robert Dowlingได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อตกลงการรวมเนื้อหาล่าสุด …

“ กลุ่มเนื้อหาของเกมคาสิโนที่เป็นนวัตกรรมใหม่ของ Wazdan ซึ่งมอบประสบการณ์การเล่นแบบรอบทิศทางที่เป็นต้นฉบับเชื่อถือได้และแท้จริงจะช่วยสนับสนุนเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ของเราในการเสริมสร้างการเติบโตของลูกค้าผ่านการรวมตัวกันของผู้เล่นทั้งแบบออนไลน์และออฟไลน์โดยการมอบประสบการณ์การเล่นเกมที่น่าสนใจ”

ห้องสมุดเกมที่กว้างขวาง :

ผู้พัฒนาซอฟต์แวร์คาสิโนออนไลน์ที่มีสำนักงานใหญ่ของ Valetta ซึ่งเริ่มต้นปีใหม่ด้วยการจัดแสดงเกมใหม่เก้าเกมที่ ICE London 2020 มีไลบรารีที่น่าประทับใจของสล็อตHTML5มากกว่า 120 เกมวิดีโอโป๊กเกอร์และเกมบนโต๊ะ เกมจำนวนมากของ บริษัท ใช้เครื่องกำเนิดตัวเลขสุ่ม (RNG) ที่ได้รับการรับรองโดยGaming Laboratories International (GLI) ซึ่งช่วยให้มั่นใจในความสมบูรณ์ของการเล่นเกม

นอกจากนี้ยังแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อตกลงใหม่หัวหน้าฝ่ายขายของ Wazdan, Andrzej Hylaเพิ่ม …

“ เรายินดีที่เห็นเกมสล็อต Wazdan เปิดให้บริการอย่างเป็นทางการสำหรับลูกค้าของ Singular ทีมงานมีความภาคภูมิใจและถ่อมตัวสำหรับความเชื่อมั่นที่ Singular มีในเกมที่อัดแน่นด้วยเทคโนโลยีของเราและเราหวังว่าจะสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าและขยายการเข้าถึงของเรา”

การรับรองของโรมาเนีย :

ก่อนที่จะมีข้อตกลงล่าสุดที่เดือนก่อนหน้านี้ Wazdan ได้รับการรับรองในการส่งมอบวันที่ 30 ของเกมชั้นนำที่จะใจจดใจจ่อรอ-ผู้เล่นคาสิโนและคู่ค้าทั่วประเทศโรมาเนีย การรับรองใหม่นี้ทำให้ตลาดในยุโรปทั้งหมดหกแห่งซึ่งขณะนี้นักพัฒนาได้เปิดให้บริการโดยมีสหราชอาณาจักรสวีเดนมอลตาลิทัวเนียและลัตเวียทั้งหมดได้รับการรับรอง

ในความคืบหน้าเป็นเดนมาร์ก, โปรตุเกสและสเปนที่มีการยืนยันการรับรองคาดว่าจะออกไปทางส่วนหลังของมีนาคม 2020

“ การได้รับการรับรองในโรมาเนียถือเป็นชัยชนะที่ยิ่งใหญ่สำหรับWazdanทำให้เราสามารถสนับสนุนพันธมิตรของเราได้ดีขึ้นและขยายธุรกิจไปทั่วยุโรป เรามีความยินดีที่จะนำเสนอให้กับผู้เล่นโรมาเนียและผู้ประกอบการเลือกของด้านบนของเรา30 เกมที่ดีที่สุด Wazdanเพื่อทำเครื่องหมายนี้ตลาดใหม่และตั้งรากฐานสำหรับความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งที่จะมา” ตั้งข้อสังเกต Hyla ของ บริษัท ในการแถลงข่าวkywind Group ผู้ให้บริการเนื้อหาคาสิโนออนไลน์ของ Isle of Man ได้ตกลงข้อตกลงที่จะเห็นว่ามันเริ่มใช้งานได้จริงกับผู้ให้บริการ Superbet ของโรมาเนีย

ได้รับความอนุเคราะห์จากข้อตกลงด้านเนื้อหาผู้เล่นของผู้ให้บริการออนไลน์จะสามารถเข้าถึงเวอร์ชันใหม่ของผู้ให้บริการและการเปิดตัวที่จะเกิดขึ้น

“ การเข้าสู่ตลาดโรมาเนียถือเป็นก้าวย่างที่เป็นธรรมชาติสำหรับเรา ”

ด้วยการมุ่งเน้นไปที่เกมเฉพาะตลาดการรวมจะรวมถึงเกมแจ็คพอตยอดนิยมเช่น Respin Mania, Double Scatter 7’s, Gold Shot, Viva Fruit Vegas และ Fruit Reel

เนื้อหาบวก :

ไม่เพียง แต่ลูกค้า Superbet จะได้รับประโยชน์จากเนื้อหาที่พรีเมี่ยมเพิ่ม แต่พวกเขายังจะได้รับจากผู้ให้บริการ ‘s ช่วงที่ไม่ซ้ำของเครื่องมือที่มีส่วนร่วมเช่นรายวัน , Must-GoและSplit รางวัลและเป็นครั้งแรกของชนิดที่เหรียญโบนัสรางวัล ระบบและอื่น ๆ

Joe Leggeผู้อำนวยการด้านการพนันกีฬาและผู้ให้บริการเกมชั้นนำของโรมาเนียกล่าวแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับความร่วมมือด้านเนื้อหาในการแถลงข่าวล่าสุดว่า …

“ Skywind มีแนวทางในการเล่นเกมและมีชื่อเสียงที่ยอดเยี่ยมในการผลิตเกมคุณภาพเยี่ยมและเครื่องมือการมีส่วนร่วมของผู้เล่น เราตื่นเต้นที่จะถ่ายทอดสดเนื้อหาของพวกเขา”

บริษัท อังกฤษให้เครดิตกับ Superbet ว่าประสบความสำเร็จอย่างมากในการดำเนินงาน omnichannel เฉพาะตลาดในโรมาเนียโดยการร่วมมือกันส่งสัญญาณถึงก้าวต่อไปในการขยายตัวในยุโรปเชิงกลยุทธ์

การขยายตัวทั่วโลก :

นอกจากนี้ยังแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการควบรวมกิจการครั้งล่าสุดซึ่งเป็นกรรมการผู้จัดการของ Skywin Group, Oren Cohen Shwartz , เพิ่ม …

“ เรามีความสุขมากกับการเป็นพันธมิตรกับ Superbet การเข้าสู่ตลาดโรมาเนียถือเป็นก้าวย่างที่เป็นธรรมชาติสำหรับเราเนื่องจากเราเข้าสู่ตลาดที่มีการควบคุมหลายแห่งทั่วโลกอย่างรวดเร็ว

“ การเริ่มต้นใช้งาน Superbet ซึ่งเป็นหนึ่งในการดำเนินงานที่มีค่าที่สุดในโรมาเนียถือเป็นคำแถลงที่ชัดเจนและฉันมั่นใจว่าการเป็นหุ้นส่วนครั้งนี้จะประสบผลสำเร็จมากและเราจะขยายไปยังตลาดอื่น ๆ ในไม่ช้า ”

ข้อตกลงของกลุ่มดาว :

ข้อตกลงล่าสุดอย่างใกล้ชิดต่อไปนี้การจัดการเนื้อหาเทคโนโลยีเพื่อความบันเทิงระดับโลกผู้ให้บริการโซลูชั่นกุมภาพันธ์กับ บริษัท การพนันออนไลน์แคนาดากลุ่มดาวให้ลูกค้าเข้าถึงผลงานอย่างกว้างขวาง Skywind ของกว่า 280 เกม

รวมอยู่ในผลงานเกม 280 บวกของผู้พัฒนาซึ่งรวมถึงเกมอาร์เคดสล็อตวิดีโอและสล็อตวิดีโอที่มีแบรนด์เช่น Resident Evil, CSI: Crime Scene Investigation และชื่อที่อิงจากหนึ่งในเกมตะวันตกที่ดีที่สุดตลอดกาล The Magnificent Sevenเนื่องจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาเป็นสถานการณ์ทั่วโลกผู้คนจึงต้องหาวิธีที่จะสร้างความบันเทิงให้ตัวเอง สำหรับผู้เล่นโป๊กเกอร์ผู้ให้บริการหลายรายได้ตัดสินใจที่จะเสนอซีรีย์การแข่งขันใหม่หรือเทศกาลออนไลน์สำหรับผู้ที่ติดอยู่ที่บ้าน เพิ่งมีการประกาศในสัปดาห์นี้ว่า Poker Central ได้ร่วมมือกับ partypoker เพื่อให้ผู้เล่นมีทางเลือกสำหรับการเล่นเกมโป๊กเกอร์ออนไลน์เทศกาล Poker Masters Online

มาในเดือนเมษายนนี้:

เดือนถัดไปผู้เล่นจะมีการเข้าถึงโป๊กเกอร์โทออนไลน์กับ30 การแข่งขันสูงลูกกลิ้งวิ่งออกมาจาก 12 วันกับ 26 วัน เดิมโป๊กเกอร์โทเป็นเรื่องที่อยู่กับครั้งแรกของการจัดงานเทศกาลที่เกิดขึ้นในปี 2017 ที่ชาร์ตเพลงในลาสเวกัส ตั้งแต่นั้นมาก็มีผู้เชี่ยวชาญโป๊กเกอร์อีกสองคนเกิดขึ้น

อย่างไรก็ตามด้วยสภาพอากาศในปัจจุบันและการกักกันตัวเอง Poker Central จึงตัดสินใจว่าถึงเวลาแล้วที่จะออนไลน์ การทำงานร่วมกับ partypoker ตอนนี้ Poker Masters จะมีเงินรางวัลการันตี $ 15.25 ล้าน ซื้ออินของ 30 กิจกรรมจะมีตั้งแต่$ 10,300 ถึง $

ผู้เล่นจะสามารถเข้าถึงPot Limit OmahaและNo-Limit Hold’emโดยมีรูปแบบ 8 สูงสุดและ 6 สูงสุด การรับประกันสำหรับเหตุการณ์จะมีตั้งแต่ 250,000 เหรียญไปจนถึง 2 ล้านเหรียญ

Tom Waters กรรมการผู้จัดการ Partypoker แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเทศกาลออนไลน์โดยระบุว่า“ เรายินดีที่จะให้โอกาสผู้เล่นได้ทำในสิ่งที่พวกเขารักและเล่นทัวร์นาเมนต์ในรูปแบบออนไลน์ต่อไป แบรนด์ Poker Masters มีน้ำหนักอย่างมากในชุมชนโป๊กเกอร์และเราเชื่อว่ารูปแบบออนไลน์ที่เป็นนวัตกรรมใหม่นี้จะดึงดูดแฟน ๆ และผู้เล่นเหมือนกัน ”

รายละเอียดเพิ่มเติม:

กิจกรรมที่คาดว่าจะได้รับมากที่สุดของเทศกาลโป๊กเกอร์คือกิจกรรมหลักซึ่งเป็นทัวร์นาเมนต์แบบ No-Limit Hold’em ที่มีรูปแบบ 8-Max การแข่งขันครั้งนี้มีการซื้อของที่ใหญ่ที่สุด$ 51,000และข้อเสนอสระว่ายน้ำที่ใหญ่ที่สุดของรางวัล$ 2 ล้านบาท มันจะเกิดขึ้นในวันที่ 26 เมษายนปีบริบูรณ์

Poker Masters จะเปิดโอกาสให้ผู้เล่นเป็นแชมป์ออนไลน์ ผู้ชนะจะได้รับ$ 50,000 ในเงินรางวัลรวมทั้งแจ็คเก็ตสีม่วง สัปดาห์นี้ Endorphina ผู้ให้บริการซอฟต์แวร์ B2B ได้เปิดตัวสล็อตใหม่ล่าสุดชื่อ Troll Haven สล็อตธีมสแกนดิเนเวียจะพาผู้เล่นผจญภัยไปในภูเขาที่สวยงามและถ้ำที่ซ่อนอยู่ ผู้เล่นจะได้พบกับอัญมณีและสมบัติพร้อมคุณสมบัติพิเศษมากมายบนวงล้อ!

รายละเอียดของเกม:

เมื่อคุณโหลดชื่อใหม่คุณจะพบว่าตัวเองอยู่ในยอดเขาที่สวยงาม วงล้อเต็มไปด้วยสัญลักษณ์เฉพาะรวมถึงโทรลล์ไวด์ในเกม โทรลล์จะใช้แทนสัญลักษณ์อื่น ๆ ทั้งหมดในเกมยกเว้นการกระจาย ไอคอนอย่างน้อยหนึ่งไอคอนในชุดค่าผสมที่ชนะจะเห็นการจ่ายเงินเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่า!

ด้วยสัญลักษณ์กระจายผู้เล่นมีโอกาสที่จะได้รับเกมพิเศษ สามหรือมากกว่าสัญลักษณ์ที่กระจายจะเรียกเกมพิเศษที่ผู้เล่นสามารถเลือกจากสี่โหมด ผู้เล่นสามารถเลือกรับสปินได้มากขึ้นโดยใช้ตัวคูณที่ต่ำกว่าหรือสปินน้อย แต่ตัวคูณรางวัลที่สูงกว่า

ตามข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด…

หัวหน้าแผนกบัญชีลูกค้า Gretta Kochkonyan แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเกมEndorphinaใหม่โดยระบุว่า:“ สล็อตนี้มีให้บริการสำหรับคาสิโนเพียงไม่กี่แห่งในช่วงก่อนวางจำหน่ายและเราต้องบอกว่ามันดึงดูดความสนใจของผู้เล่นได้อย่างง่ายดายและแสดงผลลัพธ์ที่ยอดเยี่ยม! ผู้เล่นต่างชื่นชอบกลิ่นอายของเทพนิยายสแกนดิเนเวียและป่านอร์ดิก”

การเข้าร่วม Aus Dem Tal:

รุ่นล่าสุดตอนนี้เข้าร่วมเป็นที่นิยมAus Dem Tal , เกมสล็อตออนไลน์ที่ได้รับการปล่อยตัวกลับมาในเดือนกุมภาพันธ์ เกมใหม่นี้มีคนงานเหมืองคนแคระและเพื่อนเมาส์ตัวเล็กของเขาในขณะที่พวกเขาค้นหาขุมทรัพย์ที่ซ่อนอยู่ในเหมือง ค้นหาเหรียญเงินพิเศษที่ทำหน้าที่เป็นสัตว์ป่าแทนที่ไอคอนทั้งหมดในเกมยกเว้นการกระจายเพื่อช่วยสร้างเพย์ไลน์ที่ชนะ

เกมสล็อตออนไลน์ทั้งสองเกมนี้เป็นตัวอย่างที่โดดเด่นของสิ่งที่ Endorphina นำเสนอ ให้ทั้งสองหมุนวันนี้เพื่อเพลิดเพลินกับธีมที่2020 รอยัลโป๊กเกอร์รางวัล XXXII การแข่งขันโป๊กเกอร์จะถูกจัดขึ้นที่คาสิโน JOA de Cannes Mandelieuจาก 3 ถจนถึง 5 วันของเดือนเมษายน ทัวร์นาเมนต์นี้มีกิจกรรมสำคัญ 2 รายการรวมถึงกิจกรรมหลักที่มี 3 ขาและการซื้อใน 500 ยูโร

วันเวลา ชื่อเหตุการณ์ ซื้อใน
ศ. 03 เม.ย. เวลา 14.00 น
เหตุการณ์หลัก
ศ. 03 เม.ย. เวลา 14:00 น. No Limit Hold’em – DAY 1A

ส. 04 เม.ย. เวลา 14:00 น. No Limit Hold’em – DAY 1B

อา. 05 เม.ย. เวลา 13:00 น. No Limit Hold’em – วันที่ 2

450 ยูโร + 50 ยูโร
อา. 05 เม.ย. เวลา 16.00 น ไม่ จำกัด โฮลด์ 170 ยูโร + 30 ยูโรไม่ถึงสองสัปดาห์หลังจากเปิดตัวสล็อตวิดีโอ Barbarian Fury และ Nolimit City Limited ซึ่งเป็นผู้พัฒนาเกมคาสิโนออนไลน์ของ Maltese ได้ประกาศเปิดตัวนวัตกรรม Gaelic Gold แบบสามรีลพร้อมด้วยประสบการณ์ xNudge ที่ไม่เหมือนใคร

สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ชานเมืองวัลเลตตาของ Gzira บริษัท ได้ใช้ข่าวประชาสัมพันธ์อย่างเป็นทางการเพื่ออธิบายเกมล่าสุดของเกมนี้ว่าเป็น ‘สล็อตที่มีมนต์ขลังอย่างมีเสน่ห์’ ซึ่งได้รับการปล่อยตัวในช่วงเวลาสำหรับการเฉลิมฉลองประจำปีของวันเซนต์แพทริคในวันพรุ่งนี้

ศักยภาพในการผลักดัน:

Nolimit City Limitedระบุว่าGaelic Goldสามบรรทัดมาพร้อมกับ 5 pay-win line รวมถึงกลไกxNudge ที่เป็นเอกลักษณ์ของมันเพื่อให้ผู้สนใจสามารถ ‘ เขย่าหนทางสู่ชัยชนะครั้งยิ่งใหญ่ ‘ โดยการเขยิบไวด์ที่ซ้อนกันเพื่อเพิ่มมูลค่าของตัวคูณ .

เพิ่มสถานที่ท่องเที่ยว:

ผู้พัฒนาประกาศว่าผู้เล่นคาสิโนออนไลน์ยังสามารถเปิดใช้งานเกมRainbow Spin Bonusของชื่อเรื่องเพื่อโอกาสที่จะชนะได้มากถึง9,837 เท่าของการเดิมพันเดิมของพวกเขาจากการหมุนฟรีห้าครั้งที่มีตัวคูณการชนะที่เพิ่มขึ้นและเพิ่ม ‘เส้นรุ้ง’ เผยให้เห็นว่าช่องวิดีโอนั้นมาพร้อมกับNolimit Bonusใหม่เพื่อให้คู่แข่งสามารถซื้อ ‘เส้นรุ้ง’ ที่อาจมีกำไรได้มากขึ้น

โชคของชาวไอริช:

Per Lindheimerจาก Nolimit ใช้ข่าวประชาสัมพันธ์สั้น ๆเพื่อประกาศว่า ‘Gaelic Gold’ ที่เหมาะกับมือถือนำเสนอวิธีการที่ไม่เหมือนใครสำหรับสล็อตประเภทที่คุ้นเคย ‘รวมถึง’ ธีมที่เป็นมิตรของหุบเขาสีเขียวฟุ่มเฟือยภูเขาบนยอดเขาและความฝันสีรุ้ง ‘

อ่านคำชี้แจงจาก Lindheimer …

“ วันเซนต์แพทริกใกล้เข้ามาแล้วและเราจะไปเต็มอิ่มกับนิทานพื้นบ้านของชาวไอริชที่มีทั้งเลเพรชอนแชมร็อกและหวังว่าจะเป็นโชคดีของชาวไอริช การนำกลไก xNudge เข้าสู่ชุดรีลแบบสามต่อสามทำให้เกิดช่องวิดีโอที่น่าตื่นเต้นซึ่งจะเปลี่ยนลักษณะของโบนัสแต่ละรอบที่ชนะหรือซื้อด้วย”2020 อพอลโล Series of Poker – ASOP # 8 การแข่งขันจะจัดขึ้น 2 ครั้งจนถึง 5 วันของเดือนเมษายนที่คาสิโนอพอลโล

กำหนดการโดยละเอียดของการแข่งขันจะได้รับการเผยแพร่ในเร็ว ๆ นี้

รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรม / การแข่งขันโป๊กเกอร์ที่จะเกิดขึ้นใกล้ตัวคุณโดยทำตามปฏิทินการแข่งขันโป๊กเกอร์ของเราที่ อัปเดตทุกวันสำหรับเดือนมีนาคม Intertops Poker ขอเสนอวิธีที่ยอดเยี่ยมในการหารายได้พิเศษผ่าน Blackjack Quest ให้กับผู้เล่น ผู้เล่นจะได้รับโบนัสเงินสดโดยการเก็บรวบรวมธรรมชาติ, คลับหรือสีไพ่ป๊อกตั้งแต่วันนี้จนถึง 22 มีนาคมครั้ง นอกเหนือจากการชนะแล้วผู้เล่นจะได้รับโบนัส $ 100!

เควสแบล็คแจ็คมีนาคม:

ในการรับโบนัสเงินสดผู้เล่นจะต้องได้รับ Natural Blackjack ซึ่งเป็น Ace ที่มี King, Queen, Jack หรือ 10 ผู้เล่นจะต้องได้รับColored Blackjackซึ่งเป็นNatural Blackjackที่มีสีเดียวกัน คลับแบล็คแจ๊ยังจะต้องได้รับที่บัตรทั้งสองสโมสร ยิ่งไปกว่านั้นผู้เล่นจะต้องได้รับแบล็คแจ็คธรรมชาติสองตัวขึ้นไปในเกมเดียวกันสองครั้ง

ตามที่มา …

มีเกมแบล็คแจ็คหลายประเภทที่ Intertops ซึ่งสามารถพบได้ง่ายที่คาสิโนภายใต้แท็บ Lucktap ผู้เล่นสามารถเล่นคู่วาดกระบอง , ซอัพ 21และดับเบิลวาดแบล็คแจ๊ ในบางเกมเช่นPerfect Pairs Blackjackผู้เล่นจะได้รับเงิน 5 ต่อ 1 สำหรับคู่ที่เป็นธรรมชาติ คู่สีเดียวกันจะจ่าย 10 ต่อ 1 และคู่ที่สมบูรณ์แบบจะจ่าย 30x

ผู้เล่นสามารถใช้ประโยชน์จากข้อเสนอนี้เพื่อเพิ่มเงินพิเศษในบัญชีเกมของตนได้อย่างง่ายดาย ด้วยโบนัสผู้เล่นจะต้องเดิมพันโบนัส15xภายในสามวันจึงจะมีสิทธิ์ได้รับเงินออก

การแข่งขันโป๊กเกอร์วันเซนต์แพทริค:

17 มีนาคมวันที่ผู้เล่นของIntertops โป๊กเกอร์จะมีการเข้าถึงพิเศษวันเซนต์แพทริคโป๊กเกอร์ทัวร์นาเมนต์ งานนี้เสนอเงินรางวัล $ 2,000 และมีเวลาเริ่ม 19.00 น. EST ผู้เล่นสามารถมีส่วนร่วมในดาวเทียมวันนี้และวันพรุ่งนี้ในราคาเพียง $ 1 เพื่อรับตั๋วเข้าร่วมการแข่งขันจากการคุกคามอย่างต่อเนื่องและการแพร่กระจายของสายพันธุ์ของไวรัสโคโรนาที่เรียกว่าCovid-19ข่าวด่วนยังคงหลั่งไหลเข้ามาโดยเฉพาะอย่างยิ่งเกี่ยวกับการแข่งขันกีฬาทั่วโลก มาตรการที่รุนแรงที่สุดในความพยายามที่จะต่อสู้กับโรคระบาดนี้เกี่ยวข้องกับกีฬาบาสเก็ตบอลที่ยิ่งใหญ่ทั้งในระดับมืออาชีพและในระดับวิทยาลัย

ในขณะที่การแข่งขันการประชุมบาสเก็ตบอลของวิทยาลัยNCAAเริ่มต้นขึ้นการแทรกซึมของไวรัสโคโรนาเริ่มแพร่กระจายอย่างอิสระทั่วสหรัฐอเมริกา โดยพุธ 11 มีนาคมTH 2020 ซีเอได้รับการเตรียมความพร้อมและการวางแผนในการเล่นเกมบาสเก็ตเล่นวิทยาลัยตามที่กำหนด แต่ไม่มีแฟน ๆ ในการเข้าร่วม

การยกเลิกทันที

จากนั้นต่อมาในคืนเดียวกันตกใจของ Covid-19 กลายเป็นจริงเมื่อที่สมาคมบาสเกตบอลแห่งชาติออกแถลงการณ์เผยให้เห็นว่าหนึ่งในผู้เล่นของพวกเขาผ่านการทดสอบบวกสำหรับcoronavirus โดยพฤหัสบดี 12 มีนาคมTH , 2020 Dominos การแข่งขันกีฬาได้รับการยกเลิกการเริ่มฤดูใบไม้ร่วง NBA ยกเลิกส่วนที่เหลือของฤดูกาลปกติอย่างรวดเร็วตามด้วยNCAA ยกเลิกการแข่งขันการประชุม NHL ยังยกเลิกส่วนที่เหลือของฤดูกาลปกติในขณะนี้ด้วยเช่นกัน

สิ่งใหม่ที่ร้ายแรงที่สุดเกิดขึ้นเมื่อซีเอ ประกาศต่อสาธารณะว่าการแข่งขัน March Madnessของชายและหญิงถูกยกเลิกเมื่อเทียบกับการถูกเลื่อนออกไปอย่างน้อยก็ชั่วขณะ ข่าวนี้ได้รับการเข้าใจในระดับหนึ่ง แต่ไม่ได้รับการตอบรับอย่างดีโดยเฉพาะจากบุคคลและองค์กรที่ใกล้เคียงกับเกมบาสเก็ตบอลของวิทยาลัยมากที่สุด สิ่งนี้ทำให้หัวใจของผู้เล่นโค้ชผู้อำนวยการกีฬาและแฟน ๆ ทั่วประเทศและทั่วโลกต้องเผชิญกับเรื่องนี้

มีการพิจารณารูปแบบ Alternative March Madness

มีการพูดคุยและคิดเบื้องหลังความเป็นไปได้ในการจัดการแข่งขัน March Madness Tournament ของชาย 16 ทีม NCAAโดยไม่มีแฟน ๆ เข้าชม แนวคิดนี้ถูกกำหนดและนำเสนอต่อคณะกรรมการคัดเลือก แต่ข้อเสนอนี้ถูกยกเลิกอย่างรวดเร็วโดยผู้มีอำนาจตัดสินใจสำคัญในเรื่องนี้

มีแนวโน้มมากที่สุดที่จะหยุดลงทันทีที่ผู้เล่นโค้ชหรือบุคลากรคนใดคนหนึ่งทำสัญญากับไวรัสโคโรนา เมื่อไม่นานมานี้ฉันได้รับความสนใจว่าเจ้าหน้าที่ที่เรียกการแข่งขัน CAA conference ของผู้ชายในวอชิงตัน ดี.ซี. ได้ทดสอบในเชิงบวกสำหรับ Covid-19 เป็นเวลาเพียงไม่นานจนกระทั่งฤดูกาลบาสเก็ตบอลของวิทยาลัยหยุดชะงักลงอย่างถาวร

ฉันต้องบอกว่าฉันเสียใจมากที่พวกเขารีบโทรออกทันทีและไม่เพียงแค่เลื่อนการแข่งขัน March Madness Tourneyด้วยความหวังว่าทุกอย่างจะดีขึ้นในไม่ช้า ตอนนี้เราต้องก้าวต่อไปโดยไม่มีหนึ่งในการแข่งขันกีฬาที่ใหญ่ที่สุดและทำกำไรได้มากที่สุดแห่งปี ฉันเชื่อเป็นอย่างยิ่งว่าKansas Jayhawks คงจะเคยเป็น

ฉันนึกได้แค่ว่าเงินบนโต๊ะเหลืออยู่เท่าไหร่ ผู้คนใน อุตสาหกรรมการพนันกีฬาเช่นเจ้ามือรับแทงบอลกำลังปิดประตูของพวกเขาในขณะนี้เนื่องจากสปอร์ตบุ๊คส่วนใหญ่ไม่มีบริการใด ๆ ที่จะให้บริการแก่ลูกค้าของพวกเขาในขณะนี้ หวังว่าและขอภาวนาให้การแพร่ระบาดนี้สามารถอยู่เบื้องหลังพวกเราทุกคนได้ในเร็ว ๆ นี้

คำชี้แจงสื่อ

“ การตัดสินใจนี้ขึ้นอยู่กับภัยคุกคามด้านสาธารณสุขของ COVID-19 ที่กำลังพัฒนาความสามารถของเราในการตรวจสอบให้แน่ใจว่าเหตุการณ์ดังกล่าวไม่ได้ส่งผลให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคระบาดและการเป็นเจ้าภาพจัดงานดังกล่าวไม่ได้ผลในช่วงเวลาใดก็ได้ในช่วงปีการศึกษาโดยมีการตัดสินใจอย่างต่อเนื่องของผู้อื่น หน่วยงาน”ซีเอกล่าวในแถลงการณ์ที่เปิดตัว

“นี้ได้รับมากที่สุดพิเศษยืดของวันที่ฉันเคยมีหรือเคยเห็นใน 30 บวกปีของการทำงานในธุรกิจกีฬาเคย”บิ๊กอีสต์ข้าราชการ Val Ackerman ระบุ

“ คุณบอกฉันว่าฉันย้ายไปไม่ได้ลงเล่นในทัวร์นาเมนต์นี้” Ryan Woolridge ผู้พิทักษ์พอยต์ของ Gonzaga ทวีต

“ น่าแปลกใจที่เราได้ตัดสินใจในตอนนี้ในช่วงกลางเดือนมีนาคมที่จะไม่เล่นเบสบอลหรือซอฟต์บอลชิงแชมป์แห่งชาติ [กำหนดไว้ในเดือนมิถุนายน] ดังนั้นฉันจึงหวังว่าจะได้เรียนรู้ว่าอะไรเป็นข้อมูลในการตัดสินใจนั้น ฉันรู้ว่ามีอะไรแจ้งการตัดสินใจของเราในช่วงครึ่งวันที่ผ่านมา แต่ข่าวจากซีเอที่เรารออยู่ – ในการแข่งขันบาสเก็ตบอลและการแข่งขันบางรายการที่เกิดขึ้นในตอนนี้ – แต่เห็นได้ชัดว่ามีการตัดสินใจที่จะดำเนินต่อไป “ผู้บัญชาการก. ล. ต. Greg Sankey อธิบาย

“ในขณะที่เรากำลังผิดหวังอย่างเห็นได้ชัดว่าฤดูกาลของเราได้สิ้นสุดลงอย่างกะทันหันเรายังตระหนักดีว่าการตัดสินใจครั้งนี้ถูกสร้างขึ้นมามากขึ้นดี” โค้ชเคซี่ย์อเล็กซานเดกล่าวว่า

“ผมเคารพในการตัดสินใจของซีเอที่จะนำทุกคนปลอดภัยไว้ก่อน ” ทวีตรัฐแอริโซนาโค้ชบ๊อบบี้เฮอร์ลีย์ “ นั่นคือทุกทีมสมควรได้รับการยอมรับในความสำเร็จในฤดูกาลนี้ ยังคงมีการประกาศวงเล็บในการคัดเลือกวันอาทิตย์”

Greg Sands ทวีต: “ ความรักที่ @NCAA จะปรากฏในสายตาของผู้เล่นของฉันตอนนี้ คุณได้ฉีกหัวใจและจิตวิญญาณของพวกเขาเหล่านี้ออกไปแล้ว! ทำไมคุณถึงยกเลิกซีซันก่อนเวลาอันควร ? เราสามารถระงับฤดูกาล 2-4 สัปดาห์และดูว่าจะเกิดอะไรขึ้น? เราเล่นกีฬาข้างนอกที่มีคนดูน้อย!”

“ ฉันอกหักสำหรับทุกคนที่เกี่ยวข้องกับโปรแกรมของเราโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้สูงอายุที่ห้าของเรา” ฟอร์บแสดง “ ชายหนุ่ม [เหล่านี้] อุทิศชีวิตเพื่อมีโอกาสเป็นตัวแทน ETSU ในการแข่งขัน NCAA และตอนนี้ก็ถูกพรากไปจากพวกเขาด้วยความผิดของพวกเขาเอง ในขณะที่ฉันสนับสนุนการตัดสินใจนี้ด้วยใจจริง แต่ฉันก็อยากเป็นส่วนหนึ่งของการสนทนาร่วมกับการประชุมภาคใต้และซีเอในการมอบสิทธิ์ให้ผู้อาวุโสทั้งห้าของเราอีกหนึ่งปีเพื่อที่พวกเขาจะได้มีโอกาสเปลี่ยนความฝันให้เป็นจริงอีกครั้ง โดยจะมีโอกาสเล่นในการแข่งขัน NCAA ในปีหน้า ฉันอยากจะขอบคุณทีมของฉันและแฟน ๆ ของเราเป็นการส่วนตัวสำหรับฤดูกาลมหัศจรรย์ที่สิ้นสุดลงแล้วในตอนนี้”

“ นี่เป็นช่วงเวลาที่ยากลำบากกับอารมณ์ที่ขัดแย้งกันมากมาย” ดอว์นสเตลีย์โค้ชทีมบาสเก็ตบอลหญิงของเซาท์แคโรไลนากล่าว “ ก่อนอื่นเราต้องตระหนักว่าการทำสิ่งที่ถูกต้องเพื่อชุมชนของเรานั้นสำคัญเพียงใด กีฬาเป็นส่วนสำคัญในชีวิตของเรา แต่เป็นเพียงส่วนหนึ่งของการที่เราเชื่อมโยงถึงกัน เราจำเป็นต้องย้อนกลับไปคิดเกี่ยวกับผลประโยชน์ที่มากขึ้นโดยการยกเลิกเหตุการณ์ที่ทำให้ผู้คนตกอยู่ในความเสี่ยง

“ ในฐานะคู่แข่งเรารู้สึกผิดหวังอย่างแน่นอนที่เราจะไม่มีโอกาสชิงแชมป์แห่งชาติครั้งที่สอง นั่นจะไม่ลดทอนวิธีที่เรามองฤดูกาลของเราว่าเราให้ความสำคัญกับการทำงานของเราในช่วงสี่เดือนที่ผ่านมาอย่างไร เราได้วัดผลตัวเองเทียบกับผู้ที่ดีที่สุดในประเทศในช่วงเวลานั้นและจะยอมรับและเพลิดเพลินไปกับความสำเร็จนั้น”

“ ฉันผิดหวัง แต่ฉันเข้าใจทั้งหมด ฉันรู้สึกถึงนักกีฬานักเรียนรุ่นพี่ ทุกนักเรียนนักกีฬา แต่โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้สูงอายุเพราะนี่คือโอกาสสุดท้ายของพวกเขาสำหรับแฟน ๆ” โค้ชของโอเรกอนเคลลี่ผู้หญิงที่หลุมฝังศพที่ระบุไว้ “ มีบางอย่างที่สำคัญกว่าเกมที่เกิดขึ้น ฉันรู้สึกได้ถึงเรื่องนี้เมื่อไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมาเล็กน้อย”

“ผมผิดหวังอย่างท่วมท้นว่าทีมงานของเราจะไม่ได้มีโอกาสที่จะยุติสิ่งที่เป็นเนื้อหาฤดูกาลที่ดีที่สุดในประวัติศาสตร์ของโปรแกรม” ผู้ชายเบย์เลอร์โค้ชสกอตต์ดึงประกาศ “ เราเป็นที่ 1 เป็นเวลาห้าสัปดาห์และมีแนวโน้มว่าจะได้เมล็ดพันธุ์อันดับ 1 ในการแข่งขันซีเอซึ่งเป็นสิ่งที่เราทำมาตลอดทั้งฤดูกาล การได้รับโอกาสนั้นไปอย่างกะทันหันโดยบางสิ่งบางอย่างที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของเรานั้นสร้างความเสียหายให้กับทีมโค้ชและแฟน ๆ ของเรา

“ ในขณะเดียวกันเราจะรักษามุมมองเกี่ยวกับความท้าทายที่ยิ่งใหญ่กว่าของชีวิตมุ่งเน้นไปที่การใช้แพลตฟอร์มของเราเพื่อถวายเกียรติแด่พระเจ้าต่อไปและเราจะให้ทุกคนได้รับผลกระทบจากสถานการณ์นี้ในความคิดและคำอธิษฐานของเรา”

“ ทำลายล้าง. Stunning ” ยูซีแอลเบสบอลโค้ชจอห์นโหดตอบ “ ฉันรู้สึกถึงผู้เล่นทุกคน ฉันรู้สึกถึงโค้ช ฉันรู้สึกถึงโปรแกรมทั้งหมดที่ทำงานอย่างหนักในช่วงฤดูใบไม้ร่วงและมกราคม”

“การมีการตัดสินใจดังกล่าวจะลงไปอย่างรวดเร็วเป็นเพียงจริงๆยากที่จะจินตนาการ” โหดกล่าวต่อไป “ ฉันรู้สึกถึงผู้อาวุโสทั่วประเทศ มันเป็นวันที่น่าเศร้าจริงๆ ”

“มันจะปรากฏขึ้นของเรา’จบ’จะยังคงอยู่เพียงแค่ว่า” เกรฟส์เขียน “ ผิดหวัง แต่ฉันเข้าใจดี ฉันรักและฉันเจ็บปวดเพื่อทีมของฉัน”

Ryan Bamford ทวีตว่า“ คิดถึงนักกีฬาและโค้ชในฤดูหนาวและฤดูใบไม้ผลิของเราที่เห็นว่าฤดูกาลของพวกเขาจบลงด้วยข่าวซีเอ ไม่มีใครชอบสิ่งที่พวกเขาไม่สามารถควบคุมและการตัดสินใจเหล่านี้เป็นลำไส้บิด

สำหรับผู้อาวุโสด้านกีฬาฤดูใบไม้ผลิของเรา: ในเวลาต่อมาเราจะต่อสู้เพื่อคืนสิทธิ์ในปีสุดท้ายของคุณ”ในสหรัฐอเมริกาและ National Football League (NFL) ได้ประกาศว่าร่างผู้เล่นที่กำลังจะจัดขึ้นจะไม่ถูกจัดขึ้นเป็นงานสาธารณะในลาสเวกัสตามที่วางแผนไว้เดิมเนื่องจากยังคงมีความกลัวต่อการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาที่กำลังดำเนินอยู่

ตามรายงานของสถานีโทรทัศน์ท้องถิ่น KTNV-TV เอ็นเอฟแอลเปิดเผยว่าในปีนี้ของพิธีรับสมัครผู้เล่นในวิทยาลัยยังคงมีขึ้นในวันที่ 23-25 ​​เมษายน แต่ตอนนี้จะไม่นำเสนอองค์ประกอบสาธารณะที่มี เป็นวัตถุดิบหลักของประสบการณ์ประจำปีมาเป็นเวลานาน

ผลกระทบทางเศรษฐกิจ:

ผู้ประกาศข่าวรายงานว่างานสามวันนี้มีสาเหตุมาจากการสร้างรายได้หลายล้านดอลลาร์ให้กับเศรษฐกิจของลาสเวกัสขณะที่แฟนฟุตบอลตะแกรงเหล็กหลายพันคนต่างพากันค้นพบว่าทีมใดที่จะเป็นดาวเด่นในอนาคต แผนดังกล่าวมีเจตนาเนื่องจากเห็นผู้ที่คาดว่าจะเลือกเดินทางโดยเรือไปยังขั้นตอนการแนะนำที่สร้างขึ้นเหนือน้ำพุด้านนอกของBellagioก่อนที่จะถูกพาออกไปที่ศูนย์การประชุมCaesars Forumเพื่อเปิดตัวนายจ้างในอนาคต

ลำดับความสำคัญของผู้มีพระคุณ:

เป็นที่รู้จักกันอย่างเป็นทางการ2019 นวนิยาย coronavirus (2019- nCoV)ที่สูงติดต่อcoronavirusสายพันธุ์ได้รับการบันทึกครั้งแรกในจีนที่เมืองหวู่ฮั่นในช่วงต้นเดือนธันวาคมและได้อ้างว่าเพื่อให้ห่างไกลชีวิตของ73 ชาวอเมริกันรวมถึงคนคนหนึ่งในเนวาดา ความคาดหวังของการติดเชื้อเพิ่มเติมเมื่อเร็ว ๆ นี้ บริษัท ยักษ์ใหญ่คาสิโนWynn Resorts LimitedและMGM Resorts Internationalประกาศปิดสถานที่ในลาสเวกัสขณะที่นายRoger Goodell ผู้บัญชาการ NFL รายงานว่าการตัดสินใจขององค์กรของเขาสะท้อนให้เห็นถึงความสำคัญสูงสุด’ซึ่งเขาประกาศว่าเป็น’ สุขภาพและความปลอดภัยของแฟน ๆ และประชาชนทุกคน ‘

มีรายงานว่าอ่านแถลงการณ์จากกู๊ดออลล์ …

“ แม้ว่าผลลัพธ์นี้จะสร้างความผิดหวังให้กับ NFL และชุมชนลาสเวกัส แต่เราหวังว่าจะได้ร่วมมือกับ[Las Vegas] Raidersเมืองลาสเวกัสและ Las Vegas Convention and Visitors Authority สำหรับร่าง NFL ในอนาคตเช่นกัน ในการประเมินโอกาสสำหรับการแข่งขัน NFL ที่สำคัญอื่น ๆ ในลาสเวกัสในอนาคตรวมถึง Super Bowlด้วย”

วัตถุประสงค์ในการออกอากาศ:

KTNV-TVรายงานว่า NFL ยังคงมีแผนที่จะออกอากาศร่างผู้เล่นในปีนี้และประกาศว่าขณะนี้อยู่ระหว่างการสำรวจ ‘ ตัวเลือกที่เป็นนวัตกรรมใหม่สำหรับวิธีการดำเนินการ’
สมัครเล่นบาคาร่า เอ็นเอฟแอลเป็นอันตราย
ในการอธิบายถึง“ ความเสียหายที่ไม่สามารถแก้ไขได้” ของ NFL คำให้การของ Goodell ยังกล่าวถึงภัยคุกคามต่อ“ ความปรารถนาดีลักษณะนิสัยและความซื่อสัตย์ของฟุตบอล NFL” และ“ ความผูกพัน” ระหว่างแฟน ๆ และทีมที่จะ“ แตกหัก” หากอนุญาตให้มีการพนันกีฬา:

NFL ไม่สามารถชดเชย สมัครเล่นบาคาร่า ความเสียหายสำหรับความเสียหายที่การพนันกีฬาส่งผลต่อความปรารถนาดีลักษณะและความสมบูรณ์ของฟุตบอล NFL และพันธะพื้นฐานของความภักดีและความทุ่มเทระหว่างแฟน ๆ และทีมที่ลีกพยายามรักษาไว้ เมื่อลักษณะและความสมบูรณ์ของฟุตบอล NFL ถูกทำลายและสายสัมพันธ์แห่งความภักดีและความทุ่มเทระหว่างแฟน ๆ และทีมถูกทำลายลงฟุตบอล NFL จะได้รับบาดเจ็บอย่างไม่สามารถแก้ไขได้ในลักษณะที่ไม่สามารถคำนวณเป็นเงินดอลลาร์ได้อย่างเพียงพอ

สิ่งที่ Goodell พูดตอนนี้เกี่ยวกับการพนันกีฬา
ตอนนี้เปรียบเทียบคำเตือนที่น่ากลัวเหล่านั้นกับข้อความล่าสุดของ Goodellหลังจากที่ลีกได้รับการอนุมัติอย่างเป็นทางการเกี่ยวกับการย้ายถิ่นฐานของ Raiders ไปยังลาสเวกัส

สมัคร UFABET เว็บแทงบอลสเต็ป2 เปอร์เซ็นต์ในครึ่งแรก

สมัคร UFABET ผลประกอบการครึ่งปีของ 888 ในปี 2559 พยายามหลีกเลี่ยงการกล่าวถึงการครอบครองที่ล้มเหลว ของวิลเลียมฮิลล์แทนที่จะมุ่งเน้นไปที่การฟื้นตัวของกลุ่มจากครึ่งปีแรกที่อ่อนแอในปี 2558

โอกาสในการควบรวมและซื้อกิจการยังคงอยู่ในเรดาร์ของ บริษัท แต่CEO Itai Freiberger ไม่ได้ให้คำแนะนำว่า บริษัท กำลังมองหาที่ใด

การพนันกีฬาทำให้เกิดไฮไลท์บางส่วนของผลลัพธ์เนื่องจากขณะนี้ธุรกิจที่ค่อนข้างใหม่สำหรับ 888 ได้ถูกลบออกจากการรวมเข้ากับ “ตลาดเกิดใหม่” อื่น ๆ เพื่อให้รายงานในสิทธิของตนเอง

ผลที่ได้ที่นี่
สไลด์นำเสนออยู่ที่นี่
นักลงทุน webcast สามารถมองเห็นได้ที่นี่
รายได้จากการพนันกีฬาเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว
888sportสร้างรายได้25 ล้านดอลลาร์ในช่วงหกเดือนแรกของปีสมัคร UFABET 2559 มากกว่าช่วงเวลาเดียวกันของปี 2558 ถึง63 เปอร์เซ็นต์ขณะนี้แนวดิ่งคิดเป็น 10.7 เปอร์เซ็นต์ของรายได้ B2C ของ 888 และแซงบิงโกเป็นครั้งแรก

ผู้ให้บริการคาสิโนออนไลน์ – Gery Shalon และ Ziv Orenstein กำลังรอการส่งผู้ร้ายข้ามแดนหลังจากมีข่าวการตั้งข้อหาเพิ่มเติมในโครงการแฮ็กที่ส่งผลกระทบต่อทั้ง JP Morgan และ Dow Jones Industrial

โฆษณา: รับเงินต้อนรับฟรีหลายร้อยดอลลาร์เมื่อคุณเปิดบัญชีเดิมพันออนไลน์ที่นี่

Preet Bharara ทนายความของสหรัฐอเมริกาประจำเขตทางตอนใต้ของนิวยอร์กและชายคนเดียวกับที่ฟ้องร้องบุคคลที่เกี่ยวข้องกับคดี“ Black Friday” ที่โด่งดังของโป๊กเกอร์ออนไลน์ในปี 2011 กำลังดูแลการสอบสวนการแฮ็กครั้งใหญ่

การละเมิดข้อมูล“ มีขอบเขตและขนาดที่น่าทึ่ง” Bharara กล่าวในระหว่างการแถลงข่าว

เจ้าหน้าที่สืบสวนได้เปิดเผย บริษัท เชลล์ 75 แห่งที่เกี่ยวข้องกับโครงการแฮ็กพร้อมกับหนังสือเดินทางปลอม 30 เล่มจาก 17 ประเทศ กิจกรรมทางอาญาถูกกล่าวหาว่าเกิดขึ้นอย่างน้อยแปดปี

ชายสองคนดำเนินโครงการคาสิโนออนไลน์ Affactive และ RevenueJet ที่ได้รับอนุญาตจากมอลตาซึ่งทั้งสองได้ถูกปิดลงแล้ว กลุ่มนี้มักปรากฏตัวภายใต้รายชื่อเว็บไซต์ที่ “โกง” ในการตรวจสอบเว็บไซต์ต่างๆ ในความเป็นจริงพวกเขาได้รับรางวัลกลุ่มคาสิโนที่แย่ที่สุดของ Casinomeister ในปี 2010, 2011 และ 2013
ในขณะที่ผู้สนับสนุนได้ชี้ไปที่สภาคองเกรสที่ได้รับการยกเว้นซึ่งกำหนดไว้สำหรับกีฬาแฟนตาซีในพระราชบัญญัติการบังคับใช้การพนันทางอินเทอร์เน็ตที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายปี 2549 กฎหมายดังกล่าวไม่ได้แทนที่ข้อห้ามการพนันของรัฐหรือกฎเกณฑ์ของรัฐบาลกลางอื่น ๆ รวมถึงพระราชบัญญัติธุรกิจการพนันที่ผิดกฎหมาย กฎหมายดังกล่าวทำให้การดำเนินธุรกิจการพนันที่ละเมิดกฎหมายของรัฐเป็นเรื่องผิดกฎหมายของรัฐบาลกลาง ผู้ใดเป็นผู้ดำเนินการการเงินบริหารจัดการเป็นเจ้าของหรือบางส่วนเป็นเจ้าของธุรกิจดังกล่าวอาจถูกปรับหรือจำคุกไม่เกินห้าปี

รัฐส่วนใหญ่ไม่มีกฎหมายที่กล่าวถึงกีฬาแฟนตาซีโดยเฉพาะ แต่มีกฎหมายการพนันที่อาจกำหนดว่าเป็นกฎหมายหรือไม่ อนุญาตให้เดิมพันหลายรายการในการแข่งขันที่ขึ้นอยู่กับทักษะมากกว่าโอกาส อื่น ๆ เช่นนิวยอร์กและวอชิงตันห้ามการเดิมพันในเกมที่ได้รับผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญโดยบังเอิญและยังคงห้ามการเดิมพันอื่น ๆ หากโอกาสเป็นปัจจัยหนึ่งไม่ว่าจะเล็กน้อยแค่ไหนก็ตาม ในฟลอริดาและแอริโซนาการเดิมพันด้วยโอกาสหรือทักษะนั้นผิดกฎหมาย

กฎหมายมักอนุญาตให้ใช้ลอตเตอรี่ที่ดำเนินการโดยรัฐโดยมีงบประมาณให้อาหารและมีข้อยกเว้นสำหรับกลุ่มที่ไม่แสวงหาผลกำไรที่ต้องการเล่นบิงโกหรือเกมอื่น ๆ ในฐานะผู้ระดมทุนหรือสำหรับร้านเหล้าที่พยายามตีกลองธุรกิจด้วยเกมระดับต่ำเช่นแท็บแบบดึง . ในมอนทาน่าลอตเตอรีของรัฐจัดการแข่งขันฟุตบอลแฟนตาซีของตัวเองโดยลูกค้าที่ร้านเหล้าที่เข้าร่วมได้รับอนุญาตให้เดิมพันได้สูงถึง $ 100 แต่เว็บไซต์รายวันถูกห้าม

หลายรัฐกล่าวว่าพวกเขากำลังตรวจสอบความถูกต้องตามกฎหมายของกีฬาแฟนตาซีประจำวันหรือว่าจะควบคุมพวกเขาโดยได้รับความนิยมและจำนวนเงินมหาศาลที่เป็นเดิมพันและอุตสาหกรรมกล่าวว่ายินดีต้อนรับสิ่งที่หัวหน้าผู้บริหารของ FanDuel เรียกว่า สองรัฐแมริแลนด์และแคนซัสอนุญาตให้มีการพนันกีฬาแฟนตาซีโดยชัดแจ้ง

บริษัท ต่างๆยืนยันว่าการแข่งขันของพวกเขาไม่ใช่ “การพนัน” เนื่องจากลูกค้าของพวกเขามีส่วนร่วมในเกมที่ต้องใช้ทักษะมากกว่าโอกาสและพวกเขาย้ำข้อโต้แย้งดังกล่าวเพื่อตอบสนองต่อการตัดสินใจของชไนเดอร์แมน DraftKings กล่าวในแถลงการณ์ทางอีเมลว่าอัยการสูงสุด “ไม่ได้ใช้เวลาทำความเข้าใจธุรกิจของเราหรือทำไมกีฬาแฟนตาซีทุกวันจึงเป็นเกมแห่งทักษะอย่างชัดเจน”
SEATTLE (Associated Press) – การตัดสินใจของอัยการสูงสุดของนิวยอร์กว่าเว็บไซต์การพนันกีฬาแฟนตาซีรายวัน FanDuel และ DraftKings เป็นการพนันที่ผิดกฎหมายในรัฐของเขาเป็นผลกระทบต่อ บริษัท ต่างๆ แต่อุตสาหกรรมมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์อาจมีปัญหาทางกฎหมายมากกว่านี้

โฆษณา: เปิดบัญชีเดิมพันออนไลน์ที่นี่ที่เจ้ามือรับแทงและรับโบนัสการสมัครฟรีหลายร้อยดอลลาร์ในธุรกิจตั้งแต่ปี 1986

ในขณะที่ไซต์ต่างๆเลือกที่จะไม่ทำธุรกิจในไม่กี่รัฐรวมถึงวอชิงตันซึ่งหน่วยงานกำกับดูแลได้ประกาศชัดเจนว่าพวกเขาไม่ได้รับการต้อนรับ แต่พวกเขาได้เริ่มดำเนินการในหลาย ๆ แห่งเช่นนิวยอร์กซึ่งเป็นที่ที่ถูกต้องตามกฎหมาย พิรุธ. หลายรัฐที่ บริษัท ดำเนินงานมีกฎหมายคล้ายกับนิวยอร์กและวอชิงตันในขณะที่บางรัฐเช่นเทนเนสซีอาร์คันซอและเวอร์มอนต์มีข้อห้ามที่เข้มงวดกว่า

นั่นอาจก่อให้เกิดความเสี่ยงมากกว่าที่ บริษัท หรือผู้สนับสนุนของพวกเขา – บริษัท สื่อขนาดใหญ่และลีกกีฬาอาชีพได้ปล่อยให้ กฎหมายของรัฐบาลกลางกำหนดโทษธุรกิจการพนันที่ดำเนินการโดยละเมิดกฎหมายของรัฐโดยมีบทลงโทษที่อาจรวมถึงการจำคุกค่าปรับและการยึดทรัพย์สิน

“ สิ่งนี้สร้างช่องโหว่ให้กับอุตสาหกรรมอย่างแท้จริง” แดเนียลวอลลาชทนายความด้านกีฬาและเกมในฟลอริดากล่าว “ กฎเกณฑ์นั้นให้อำนาจแก่รัฐบาลในการกำจัดทั้งหมดพวกเขาสามารถปิดคุณได้”

จากการนับของเขาเว็บไซต์กีฬาแฟนตาซีทุกวันได้ดำเนินการบนพื้นฐานทางกฎหมายที่สั่นคลอนในรัฐประมาณหนึ่งโหล

Eric Schneiderman อัยการสูงสุดของนิวยอร์กเมื่อวันอังคารสั่งให้ DraftKings และ FanDuel หยุดรับเดิมพันในรัฐ เขากล่าวว่า บริษัท ต่างๆกำลังเสนอการแข่งขันที่มีโอกาส – การพนันที่ผิดกฎหมายภายใต้กฎหมายของรัฐ – และเขากล่าวหาว่า บริษัท ต่างๆที่ทำให้ลูกค้าเข้าใจผิดเกี่ยวกับโอกาสในการชนะในการโฆษณา บริษัท ต่างๆกล่าวเมื่อวันพุธว่าพวกเขาตั้งใจที่จะต่อสู้เพื่ออยู่ในนิวยอร์กในศาลหากจำเป็น

เลื่อนลงเพื่อดูเพิ่มเติม …
สาวกของเบอร์นีแซนเดอร์สวุฒิสมาชิกรัฐเวอร์มอนต์ที่ลงสมัครชิงตำแหน่งประธานาธิบดีแห่งสหรัฐอเมริกาในระบอบประชาธิปไตยแสดงการสนับสนุนด้วยสโลแกน “Feel the Bern”

เปิดบัญชีเดิมพันออนไลน์วันนี้ที่ AceSportsbook รับเงินรางวัลในวันถัดไปและโบนัสการสมัครหลายร้อยดอลลาร์ที่นี่

เปิดบัญชีเดิมพันออนไลน์วันนี้ที่ AceSportsbook รับเงินรางวัลในวันถัดไปและโบนัสการสมัครหลายร้อยดอลลาร์ที่นี่

แต่อุตสาหกรรมการพนันจะรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับเบิร์นหากชาวนิวยอร์กผิวขาววัย 74 ปีที่อธิบายว่าตัวเองเป็นนักสังคมนิยมจะได้เป็นประธานาธิบดีหรือไม่?

อุตสาหกรรมการพนันจะต้องถูกเผาหรือไม่?

ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของซีรีส์ต่อเนื่องเกี่ยวกับผู้สมัครชิงตำแหน่งประธานาธิบดีในปี 2016 และความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาการพนัน (คลิกลิงก์ POLITICS บนโฮมเพจสำหรับบทความก่อนหน้าในซีรีส์) Gambling 911 ได้ตรวจสอบบันทึกการพนันของแซนเดอร์สและพบว่ามันค่อนข้างขัดแย้งกัน

เขามีทั้งกฎหมายที่สนับสนุนและคัดค้านที่เป็นอันตรายต่อการพนัน

และเมื่อพูดถึงประเด็นเฉพาะของการพนันออนไลน์ในอดีตเขาลงคะแนนสองครั้งสำหรับมาตรการที่ จำกัด การพนัน แต่ตอนนี้เขาบอกว่าเขาไม่มีความเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้

แซนเดอร์สเริ่มอาชีพทางการเมืองในปี 2524 เมื่อเขาได้รับเลือกเป็นนายกเทศมนตรีเมืองเบอร์ลิงตันซึ่งเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดของรัฐเวอร์มอนต์

หลังจากดำรงตำแหน่งหลายวาระแล้วเขาก็ลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาคองเกรสแห่งสหรัฐอเมริกาซึ่งเป็นตัวแทนของเขตเบอร์ลิงตันในปี 2531

หลังจากหลายวาระในฐานะสมาชิกรัฐสภาแซนเดอร์สได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่งวุฒิสมาชิกสหรัฐจากเวอร์มอนต์ในปี 2548 ซึ่งเป็นตำแหน่งที่เขาดำรงมาตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา

แล้วประวัติการลงคะแนนของรัฐสภาเกี่ยวกับการพนันของเขาคืออะไร?

ตามที่ Vote Smart ซึ่งเป็นองค์กรอิสระที่ไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใดติดตามบันทึกการลงคะแนนของสมาชิกรัฐสภาสหรัฐฯแซนเดอร์สลงคะแนนเสียงในร่างกฎหมายสามฉบับที่เกี่ยวข้องกับการพนันในขณะที่เขาเป็นสมาชิกรัฐสภาและไม่มีใครเป็นสมาชิกวุฒิสภา

ในปี 2546 เขาลงมติเห็นชอบกับพระราชบัญญัติการห้ามระดมทุนการพนันทางอินเทอร์เน็ตที่ผิดกฎหมายซึ่งเป็นร่างพระราชบัญญัติที่ทำให้สถาบันการเงินเช่นธนาคารและ บริษัท บัตรเครดิตดำเนินธุรกรรมทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับการพนันออนไลน์อย่างผิดกฎหมาย

ร่างกฎหมายดังกล่าวครอบคลุมการประมวลผลธุรกรรมบัตรเครดิตการโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์เช็คและการโอนเงินในรูปแบบอื่น ๆ ในสภาผู้แทนราษฎรด้วยคะแนนเสียง 319 ถึง 104

ในปี 2549 เขาลงมติเห็นชอบกับบิลการพนันทางอินเทอร์เน็ตซึ่งเป็นร่างกฎหมายที่ห้ามการพนันออนไลน์ผ่านการใช้การสื่อสารข้อมูลใด ๆ ที่ช่วยในการวางแผนการเดิมพัน

ร่างกฎหมายดังกล่าวซึ่งกำหนดโทษจำคุก 5 ปีสำหรับผู้ที่ฝ่าฝืนกฎหมายโดยเจตนาผ่านการโหวตในสภาผู้แทนราษฎรด้วยคะแนนเสียง 316 ถึง 93

นอกจากนี้ในปี 2549 เขาได้ลงมติไม่เห็นด้วยกับพระราชบัญญัติการ จำกัด การเล่นเกมของชาวอินเดียไปยังบ้านเกิดของชนเผ่าซึ่งเป็นร่างกฎหมายที่เพิ่มข้อบังคับของรัฐบาลกลางเกี่ยวกับคาสิโนที่ดำเนินการโดยชนเผ่าอินเดีย

ร่างกฎหมายดังกล่าวล้มเหลวในสภาผู้แทนราษฎรด้วยคะแนนเสียง 247-171

จากการลงคะแนนสองครั้งสำหรับตั๋วเงินที่ทำให้ชาวอเมริกันเล่นการพนันออนไลน์ได้ยากขึ้นดูเหมือนว่าแซนเดอร์สต่อต้านการพนันออนไลน์

แต่ตามรายงานของ The Hill หนังสือพิมพ์ที่ครอบคลุมแคปิตอลฮิลล์ในวอชิงตันดีซีแถลงการณ์ล่าสุดของแซนเดอร์สเกี่ยวกับการพนันออนไลน์ระบุว่าเขาไม่ค่อยแน่ใจว่าเขาอยู่ตรงไหน

“ สาระสำคัญของปัญหาในที่นี้คือบทบาทของรัฐบาลกลางหรือรัฐบาลของรัฐในการควบคุมกิจกรรมทางอินเทอร์เน็ตหากมี” แซนเดอร์สกล่าวโดยอ้างถึงการพนันทางอินเทอร์เน็ต“ ความคิดของฉันยังไม่ได้พิจารณาประเด็นนี้”

ยังไม่ได้ทำขึ้น?

ปัญหาของการพนันออนไลน์มีมาตั้งแต่ปี 1990

อะไรใช้เวลานานมากในการสร้างความคิดเห็น?

ดังนั้นสิ่งที่สำคัญที่สุดของแซนเดอร์สเมื่อพูดถึงการพนัน
กีฬาแฟนตาซีพบช่องโหว่โดยระบุว่าเกมของพวกเขาไม่ใช่การพนันเพราะพวกเขาเกี่ยวข้องกับทักษะมากกว่าโชคและเป็นผลมาจากข้ออ้างของ Cockamamie นี้ทำให้พวกเขาได้รับการยกเว้นจากกฎหมายของรัฐบาลกลางปี ​​2006 และได้รับอนุญาตให้ดำเนินธุรกิจและรับลูกค้าในสหรัฐอเมริกา . หลายปีผ่านไปกีฬาแฟนตาซีได้รับความนิยมอย่างล้นหลามในสหรัฐอเมริกาและเมื่อเร็ว ๆ นี้ใช้เงินไปกว่า 100 ล้านดอลลาร์ในการทำการตลาดเพื่อถล่มผู้ชมในระหว่างการถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลทั่วประเทศตลอดฤดูกาลนี้ พวกเขาไปไกลถึงการมีข้อตกลงด้านการให้การสนับสนุนกับทีม NFL เกือบทุกทีมและเจ้าของที่มีชื่อเสียงและมีอำนาจมากที่สุดสองคนใน NFL เจอร์รี่โจนส์และโรเบิร์ตเคคราฟท์มีเงินเดิมพันใน DraftKings และ FanDuel

อย่างไรก็ตามตอนนี้ขนแกะได้ถูกลบออกไปจากสายตาของหน่วยงานปกครองของนิวยอร์กแล้วและในที่สุดพวกเขาก็เห็นว่าความคลั่งไคล้กีฬาแฟนตาซีนี้ไม่ใช่แค่การพนันในรูปแบบอื่น บริษัท เหล่านี้สามารถพูดได้ทั้งหมดว่าพวกเขาต้องการทักษะที่เกี่ยวข้อง แต่ร้องเพลงนั้นให้กับนักพนันที่คมชัดและเคาน์เตอร์ไพ่แจ็คสีดำ! ทักษะที่แน่นอนเป็นปัจจัยหนึ่ง แต่ก็เป็นปัจจัยหนึ่งในการพนันกีฬาเป็นประจำ กล่าวอีกนัยหนึ่งการพนันคือการพนันโดยไม่คำนึงถึงทักษะที่เกี่ยวข้อง เช่นเดียวกับคาสิโนใด ๆ ในลาสเวกัสบ้านหลังนี้มักจะชนะแม้ในจินตนาการซึ่งเป็นเหตุผลว่าทำไม บริษัท Fantasy Sports ทั้งสองแห่งนี้จึงเพิ่มผลกำไรในอัตราที่เกินจริง เราสามารถโต้แย้งได้ว่ามันควรจะผิดกฎหมายหรือไม่ – ฉันคิดว่าทุกอย่างควรถูกกฎหมาย – แต่อย่างน้อยตอนนี้เราก็เรียกมันว่ามันเป็น และเซอร์ไพรส์สุดเซอร์ไพรส์

เป็นเพียงเรื่องของเวลาก่อนที่ใครบางคนหรือบางรัฐจะเริ่มมองเห็นธุรกิจ Fantasy Sports นี้ว่าแท้จริงแล้วคืออะไรซึ่งเป็นธุรกิจที่มีพื้นฐานมาจากการพนัน มีเพียงสองผลลัพธ์ที่จะเป็นไปได้จากการระเบิดของเกม Fantasy Sports นี้และนั่นก็คือพวกเขาจะเริ่มถูกผิดกฎหมายเพราะจะถือว่าเป็นการพนันหรือการพนันกีฬาทั้งหมดและการจ่ายเงินต่อธุรกิจ จะถือว่าถูกกฎหมายในสหรัฐอเมริกาเนื่องจากเป็นผลิตภัณฑ์ที่ใกล้เคียงกันในการเดิมพันผลของกีฬาและนักกีฬา

อย่างไรก็ตามแทนที่จะเป็น Fantasy Sports ที่เปิดประตูสู่การพนันกีฬาอย่างถูกกฎหมายและการจ่ายเงินต่อหัวธุรกิจในสหรัฐอเมริการัฐนิวยอร์กก็เป็นผู้นำในการห้ามกีฬาแฟนตาซีเช่นกันและประกาศว่าพวกเขาต้องการการพนันกีฬา ยังคงเป็นสิ่งต้องห้ามในสหรัฐอเมริกาต่อไปอีกหลายปีข้างหน้า
ในที่สุดแมวก็ออกจากถุงและถูกเรียกว่ามันคืออะไร แมว. Eric T. Schneiderman อัยการสูงสุดแห่งรัฐนิวยอร์กเพิ่งสร้างความเสียหายครั้งใหญ่ให้กับอุตสาหกรรมกีฬาแฟนตาซีมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์ สองยักษ์ใหญ่ในอุตสาหกรรมนี้คือ DraftKings และ FanDuel สอง บริษัท ที่ผู้บริหารระดับสูงเริ่มต้นอาชีพใน บริษัท การพนันออนไลน์และเป็นผู้เล่นโป๊กเกอร์มืออาชีพได้รับการผิดกฎหมายจากการ“ เดิมพัน” แฟนตาซีในรัฐนิวยอร์ก

ในช่วงฤดูร้อนของปี 1991 ผู้ชายที่มีอำนาจมากที่สุดในวงการกีฬาของอเมริกาเช่น Paul Tagliabue ผู้บัญชาการ NFL ยื่นคำร้องต่อหน้าคณะอนุกรรมการวุฒิสภาเพื่อหยุดการแพร่กระจายของการพนันซึ่งพวกเขาอ้างว่ากำลังรุกล้ำความสมบูรณ์ของลีกกีฬาของพวกเขา เป็นผลให้ในปีถัดไปพระราชบัญญัติคุ้มครองกีฬามืออาชีพและสมัครเล่นได้รับการอนุมัติซึ่ง จำกัด การพนันกีฬาตามกฎหมายให้กับเนวาดาและอีกสามรัฐ ในขณะที่หลายปีผ่านไปสหรัฐอเมริกาได้รับการขยายตัวของการพนันที่ถูกกฎหมายอย่างไม่เคยปรากฏมาก่อนอย่างไรก็ตามการพนันกีฬาซึ่งรวมถึงการพนันออนไลน์และอุตสาหกรรมการจ่ายเงินต่อหัวยังคงได้รับการพิจารณาว่าเป็นแกะดำที่ผิดกฎหมายของกลุ่ม เป็นเรื่องน่าขันที่อังกฤษและยุโรปส่วนใหญ่ได้รับรองการพนันและแม้แต่สโมสรฟุตบอลที่มีชื่อเสียงที่สุดในโลก
FanDuel จะใช้กรณี NJ ของHumphrey กับ Viacomในการป้องกัน

จอห์นเบรนแนนของบันทึกเบอร์เกนจะตรวจสอบกรณีที่ว่าบิตต่อไปและวิธีการที่มันอาจจะถูกนำไปใช้กับ FanDuel, DraftKings สำคัญที่นี่

เบรนแนนตั้งข้อสังเกตว่า“ ความเห็น 20 หน้าของผู้พิพากษาเดนนิสคาวานุกเมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2550 ได้รับการเคลื่อนไหวโดย ESPN, Sportsline และ Vulcan Sports Media (Viacom, The Sporting News และ บริษัท อื่น ๆ ได้รับอนุญาตให้ออกจากคดีก่อนหน้านี้) เพื่อไล่ออก ของข้อเรียกร้องที่ยื่นโดย Charles E. Humphrey, Jr. ”

จากการค้นพบมากมายของผู้ตัดสิน:“ ความสำเร็จของทีมกีฬาแฟนตาซีขึ้นอยู่กับทักษะของผู้เข้าร่วมในการเลือกผู้เล่นสำหรับทีมของตน”

นี่เป็นองค์ประกอบสำคัญในการยืนยันของ FanDuel และ DraftKing ว่า Daily Fantasy Sports เป็น “เกมแห่งทักษะ” ซึ่งต่างจาก “เกมแห่งโอกาส”

เบรนแนนตั้งข้อสังเกตว่าการค้นพบของผู้ตัดสินสามารถนำไปใช้กับการแข่งขันกีฬาแฟนตาซีรายวันได้อย่างแน่นอนเช่นเดียวกับการเปลี่ยนแปลงที่ยาวนานของฤดูกาล อ่านเพิ่มเติมที่นี่
888 อธิบายว่าการเพิ่มขึ้นเป็นผลมาจาก“ การมุ่งเน้นเชิงกลยุทธ์และการลงทุนทางการตลาด”

การใช้จ่ายด้านการตลาดรวมเพิ่มขึ้นจาก67 $ ล้านในช่วงครึ่งแรกของปีที่จะในปี 2015 $ 90 ล้านในปี 2016 การใช้จ่ายพิเศษเลื่อยสรรหาลูกค้าใหม่สำหรับการเล่นกีฬาการพนันเพิ่มขึ้นร้อยละ 82

การเจริญเติบโตยังมาจากการขยายตัวเข้าสู่ตลาดการควบคุมในระดับประเทศ รายงานระบุว่า:

“ ผลการดำเนินงานที่โดดเด่นนี้ได้รับการสนับสนุนจากการลงทุนด้านการตลาดที่เร่งขึ้นซึ่งเป็นการเสริมสร้างการรับรู้ของลูกค้าให้ 888Sport เป็นแหล่งเดิมพันกีฬาที่น่าเชื่อถือและช่วยส่งมอบยูโร 2016 ที่ประสบความสำเร็จอย่างมากให้กับกลุ่ม บริษัท

888Sport ยังได้รับประโยชน์จากการเปิดตัวในสเปนในช่วงครึ่งหลังของปี 2014, เดนมาร์กในปลายปี 2015 และอิตาลีในช่วงไตรมาสแรกของปีนี้เช่นเดียวกับช่วงของตลาดที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องและการเดิมพันสดเพื่อให้ลูกค้าได้เพลิดเพลิน ”

การแข่งขันฟุตบอลยูโร 2016ทำให้ผู้ประกอบการพนันกีฬามีรายได้ครึ่งปีเพิ่มขึ้นอย่างมาก รายงานนี้จัดทำสไลด์เพื่อแสดงให้เห็นว่าเหตุการณ์ดังกล่าวช่วยเพิ่มผู้ฝากเงินครั้งแรกได้อย่างไรถึง 24 เปอร์เซ็นต์และมีผู้เดิมพันที่ใช้งานอยู่ 21 เปอร์เซ็นต์

การเข้าถึงทางภูมิศาสตร์ของ 888 รวมถึงสหรัฐอเมริกา
การแบ่งรายได้รวมของ 888 ในระดับภูมิภาคแบ่งออกเป็น:

สหราชอาณาจักร: 46 เปอร์เซ็นต์
ยุโรป: 41 เปอร์เซ็นต์
อเมริกา: 9 เปอร์เซ็นต์
ส่วนที่เหลือของโลก: 4 เปอร์เซ็นต์
ในสหรัฐอเมริกา , 888 ดำเนินการในรัฐนิวเจอร์ซีย์ออนไลน์การพนัน ภายใต้แบรนด์ของตัวเองเช่นเดียวกับการให้บริการแพลตฟอร์มการเล่นเกมสำหรับWSOP แม้จะมีความตั้งใจที่ประกาศก่อนหน้านี้ 888 ยังไม่ได้เปิดตัวแบรนด์ของตัวเองในเนวาดาตลาดที่มีการควบคุม แต่ไม่ให้แพลตฟอร์มโป๊กเกอร์สำหรับWSOP เนวาดา

ในเดลาแวร์ 888 ให้บริการแพลตฟอร์มเกมสำหรับนักแข่งสามคนที่ได้รับอนุญาตให้เสนอการพนันออนไลน์

การซื้อขายของสหรัฐฯเป็นไปตาม “ความคาดหวัง” กล่าวอีกนัยหนึ่งไม่น่าประทับใจเป็นพิเศษ

การแนะนำสภาพคล่องร่วมกันระหว่างตลาดโป๊กเกอร์ในเนวาดาและเดลาแวร์ได้รับการกล่าวถึงมากขึ้นสำหรับศักยภาพในอนาคตเนื่องจากรัฐอื่น ๆ เข้าสู่โป๊กเกอร์ที่มีการควบคุมมากกว่าเพื่อผลประโยชน์หลักใด ๆ ที่เกิดขึ้น

“ เราได้รับประโยชน์จากการเปิดตัวสภาพคล่องของผู้เล่นโป๊กเกอร์ร่วมกันในเดลาแวร์และเนวาดาที่ประสบความสำเร็จในช่วงครึ่งแรกของปีที่แล้วและเราเชื่อว่าการจัดการสภาพคล่องร่วมกันจะเป็นคุณลักษณะสำคัญของรัฐในอนาคตทั้งในขณะที่พวกเขาควบคุม ด้วยจุดยืนและประสบการณ์ที่เป็นเอกลักษณ์ของเราในตลาดสหรัฐฯเรายังคงมั่นใจว่า 888 ยังคงอยู่ในสถานะที่ดีที่จะใช้ประโยชน์จากการพัฒนาด้านกฎระเบียบที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต”

ในหมายเหตุเกี่ยวกับบัญชีที่เกี่ยวข้องกับการร่วมทุนซึ่ง 888 ดำเนินงานร่วมกับพันธมิตรในสหรัฐอเมริกาบริษัท กล่าวว่าการลงทุนได้ลดลงแล้ว

การลงทุนของกลุ่ม บริษัท ในกิจการร่วมค้าของสหรัฐฯลดลงเหลือศูนย์เนื่องจากการร่วมทุนของสหรัฐฯมีผลขาดทุนสะสมเกินกว่าเงินลงทุนของกลุ่ม บริษัท ในงวดสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2559 กิจการร่วมค้าของสหรัฐอเมริกาได้รับผลขาดทุนเพิ่มเติมและส่งผลให้การลงทุนของกลุ่ม บริษัท ยังคงอยู่ในระดับศูนย์ ”

การได้มาของลูกค้าและเงินฝากจะส่งผ่านไปยังรายได้ในอนาคต
สไลด์นักลงทุนมีภาพกราฟิกที่อธิบายว่าการใช้จ่ายทางการตลาดนำไปสู่การได้มาของลูกค้าอย่างไรจากนั้นก็ไปสู่เงินฝากและในที่สุดก็ไปสู่รายได้

888 ใช้คำอธิบายนี้เพื่ออธิบายว่าการใช้จ่ายทางการตลาดที่เพิ่มขึ้นนั้นเป็นสิ่งที่สมเหตุสมผลไม่เพียง แต่ในแง่ของรายได้ที่เพิ่มขึ้นในครึ่งปีนี้เท่านั้น แต่ยังรวมถึงผลกระทบต่อรายได้ในอนาคตด้วย

888 ออนไลน์วงจร

เมื่อสิ้นสุดระยะเวลา 888 กล่าวว่ามีบัญชีลูกค้าที่ลงทะเบียนด้วยเงินจริงของคาสิโนโป๊กเกอร์และกีฬา21.9 ล้านบัญชีเพิ่มขึ้น 7% จากวันที่ 31 ธันวาคม 2558”

Freiberger แยกตัวเลขออก:

“ ความก้าวหน้าในการดำเนินงานที่แข็งแกร่งอย่างต่อเนื่องโดยมีลูกค้า B2C Casino และ Poker ที่ใช้งานเพิ่มขึ้น 5% และ 10% เมื่อเทียบเป็นรายปีในไตรมาสที่ 1 ปี 2559 และไตรมาสที่ 2 ปี 2559 ตามลำดับและเพิ่มขึ้น 22% ในผู้ฝากเงินครั้งแรก B2C ใน H1 2016 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน .”

โป๊กเกอร์ออนไลน์ลดลง แต่น้อยกว่าตลาดในวงกว้าง
เพิ่มขึ้นร้อยละ 10 ในการเล่นโป๊กเกอร์ลูกค้าที่ใช้งานไม่ได้ให้อาหารผ่านเข้าไปในกำไรจากรายได้

“ แม้ว่าผู้ฝากเงินครั้งแรกของ 888 จะเพิ่มขึ้น แต่รายได้ของโป๊กเกอร์ก็ลดลง 6% เมื่อเทียบกับช่วงก่อนหน้าซึ่งสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงของตลาดในวงกว้างที่ท้าทายมากขึ้น”

รายรับจากโป๊กเกอร์ทั้งหมดอยู่ที่42.2 ล้านดอลลาร์ลดลงจาก 45.1 ล้านดอลลาร์ในช่วงครึ่งแรกของปี 2558

ขณะนี้ธุรกิจคาสิโนของ 888 มีขนาดใหญ่กว่าธุรกิจโป๊กเกอร์ประมาณสามเท่าโดยมีรายรับปี 2016 H1 อยู่ที่ 137.4 ล้านดอลลาร์เพิ่มขึ้น 31 เปอร์เซ็นต์จากตัวเลขปี 2558

บทสรุปของซีอีโอ 888 ยักไหล่จากการเข้าซื้อกิจการของ William Hill ที่ล้มเหลว
เป็นที่น่าสังเกตว่าบทสรุปของรายงานของ Itai Freiberger ไม่ได้กล่าวถึงวิลเลียมฮิลล์หรือการเป็นหุ้นส่วนในช่วงสั้น ๆกับThe Rank Groupเพื่อรอการครอบครอง

แต่เขากลับมุ่งเน้นไปที่ผลการดำเนินงานของกลุ่มอย่างที่เป็นอยู่และในความคิดเห็นต่อมาเขากล่าวถึงความเป็นไปได้ที่ 888 อาจยังคงต้องการขยายธุรกิจผ่าน M&A
Kindred Group ซึ่งเป็นผู้ให้บริการการพนันออนไลน์ในมอลตาถูกปรับเงิน 100 ล้านเหรียญสหรัฐ (10 ล้านเหรียญสหรัฐ) จากหน่วยงานด้านการพนันของสวีเดน (SGA) เนื่องจากเสนอโบนัสและสิ่งจูงใจให้กับลูกค้าในลักษณะที่ถือว่าละเมิดกฎหมายการพนันของสวีเดน

หลังจากในเดือนมีนาคม 2019 ตรวจสอบเว็บไซต์ของ บริษัท เกมและต่อมาพบว่ามีการเสนอ ” โบนัสที่ไม่ได้รับอนุญาตหลายรายการ ” ซึ่งเป็น บริษัท ย่อยของ Kindred Spooniker Ltd.ได้รับการเรียกเก็บค่าปรับจาก SGA

หลังจากนั้นในปีเดียวกันในเดือนพฤษภาคมและมิถุนายนการตรวจสอบเพิ่มเติมโดยหน่วยงานด้านการพนันได้เปิดเผยข้อเสนอโบนัสที่มีรายงานว่าละเมิดพระราชบัญญัติการเล่นเกมโดยเกมที่ไม่อยู่ในขอบเขตของใบอนุญาตของ บริษัทจะถูกเสนอ

โทษเท่ากับความผิด :

การค้นพบดังกล่าวส่งผลให้หน่วยงานกำกับดูแลออกคำเตือนและค่าธรรมเนียมการลงโทษให้กับ บริษัท โดยค่าปรับที่สูงลิ่วนั้นสอดคล้องกับจำนวนการละเมิดนอกเหนือไปจากผลประกอบการที่สูงของ บริษัท ย่อย

ในเว็บไซต์ Kindred อธิบายว่า …

…” ในตอนแรกได้ทำการตีความที่แตกต่างกันของสิ่งที่ถือเป็นโบนัสและเป็นการตีความที่ SGA โต้แย้ง ในช่วงฤดูใบไม้ผลิปี 2019 Kindred ได้ใช้การตีความกฎหมายที่เข้มงวดมากขึ้น Kindred จะอุทธรณ์คำตัดสินของ SGA เพื่อรับคำแนะนำทางศาลว่าควรตีความกฎหมายใหม่อย่างไร จนกว่าจะมีการออกคำเตือนและค่าปรับที่ออกให้กับผู้ถือใบอนุญาตอื่น ๆ ในศาลและมีการบังคับใช้ Kindred จะยังคงใช้การตีความที่เข้มงวดต่อไป

“ Kindred มีความเห็นว่าพระราชบัญญัติการพนันของสวีเดนที่ประกาศใช้เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2019 มีความคลุมเครือในด้านที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมทางการค้าและทำให้เกิดความคลุมเครือโดยไม่จำเป็น Kindred ยินดีรับความชัดเจนมากขึ้นในพื้นที่เหล่านี้และยังคงปรับปรุงการดำเนินงานเพื่อให้แน่ใจว่ามีการปฏิบัติตามข้อกำหนดอย่างเต็มที่” คำแถลงของผู้ประกอบการชาวมอลตาสรุป

Kindred ดำเนินธุรกิจแบรนด์ Storspelare, Bingo.com, iGame, Maria Casino และ Unibet ในสวีเดนในขณะที่ Spooniker ได้รับใบอนุญาตสำหรับ iGaming เชิงพาณิชย์และการเดิมพันออนไลน์และให้บริการเกมผ่านโดเมนสวีเดนของแต่ละโดเมน

ข้อตกลงหลายรัฐ :

ในข่าวที่เกี่ยวข้อง Kindred เพิ่งลงนามในข้อตกลงกับCaesars Entertainmentซึ่งให้การเข้าถึงตลาดในไอโอวาและอินเดียนาและอาจมีหลายรัฐเพื่อดำเนินการ iGaming และการพนันกีฬาออนไลน์ที่อยู่ระหว่างการพิจารณาของกฎหมายท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องและการได้รับใบอนุญาตการเล่นเกมที่จำเป็น .เป็นครั้งที่สองในเดือนมีนาคม Intertops Poker กำลังเพิ่มเงินรางวัลรวมของการแข่งขัน Sunday Sundowner Tournament ผู้เล่นจะพบว่าเงินรางวัลรวม 4,500 ดอลลาร์ปกติถูกแลกเป็นเงิน 10,000 ดอลลาร์! ผู้เล่นสามารถมีส่วนร่วมในดาวเทียม $ 1 สามครั้งต่อวันที่โป๊กเกอร์ออนไลน์โดยเข้าสู่ระบบตั้งแต่วันพฤหัสบดีถึงวันเสาร์นี้

รายละเอียดของการแข่งขัน:

ผู้เล่นสามารถเข้าสู่ระบบIntertops โป๊กเกอร์ใน 19 วัน 20 วันและ 21 เซนต์และมีการเข้าถึง$ 1 ดาวเทียมสำหรับเหตุการณ์ ในวันนี้เวลา 14.00-16.00 น. EST จะมีขั้นตอนที่ 1 $ 1 Turbo R & เช่นเดียวกับที่นั่งสามที่รับประกันขั้นตอนที่สอง เวลา 20.00 น. EST ขั้นตอนที่สองจะเริ่มขึ้นโดยเสนอผู้เล่น Turbo Re-entry มูลค่า $ 12 พร้อมที่นั่งสองที่นั่งรับประกันถึงวันอาทิตย์

ในวันเสาร์เวลา 22.00 น. เว็บไซต์จะเสนอ Turbo R&A มูลค่า 7 เหรียญพร้อมรับประกันที่นั่งสองที่นั่ง ในวันอาทิตย์ผู้เล่นสามารถมีส่วนร่วมในสี่ดาวเทียมและรอบสุดท้าย

อาทิตย์ Showdownerจะเป็นTexas Hold’em ไม่มีขีด จำกัดกับเหตุการณ์ re-entry การซื้อในราคา $ 100 + $ 10 และเสนอสแต็คเริ่มต้น 10,000 และเลเวลตาบอด 15 นาที

อ้างอิงจาก Intertops Poker …

โป๊กเกอร์ผู้จัดการกล่าวว่า“เรากำลังวางขึ้นนี้เงินสดพิเศษบนโต๊ะให้กับผู้เล่นขอบคุณสำหรับความอดทนของพวกเขาในช่วงเวลาการบำรุงรักษาบางเดือนที่ผ่านมา แต่ถ้าสินค้าในวันอาทิตย์นี้เป็นเหมือนซันดาวน์วันอาทิตย์มูลค่า 10,000 เหรียญแรกของเราเมื่อต้นเดือนนี้เราอาจจะทำต่อไปเป็นระยะ ๆ ”

เควสแบล็คแจ็คมีนาคม:

ในขณะที่การแข่งขันโป๊กเกอร์พิเศษจัดขึ้นในสุดสัปดาห์นี้ผู้เล่นสามารถเข้าร่วมกิจกรรมแบล็คแจ็คพิเศษที่กำลังดำเนินอยู่ได้ในขณะนี้ March Blackjack Questกำลังดำเนินไปโดยเสนอเงินพิเศษให้กับผู้เล่นผ่านเกมแบล็คแจ็ค

เพียงแค่เล่นจนถึง 22 มีนาคมครั้งและได้รับธรรมชาติ , คลับและสีกระบองที่จะได้รับรางวัลเงินสด เป็นวิธีที่สนุกในการรับแรงจูงใจพิเศษขณะเล่นเกมไพ่ที่คุณชื่นชอบ!การระบาดของไวรัสโคโรนาในสหรัฐอเมริกาและต่างประเทศทำให้มีการปิดคาสิโนและห้องโป๊กเกอร์ สถานที่ดังกล่าวถือเป็นแหล่งเพาะเชื้อไวรัสเนื่องจากผู้เล่นตั้งอยู่ใกล้กันและสามารถแพร่กระจายไวรัสระหว่างกันได้อย่างง่ายดาย ในโลกโป๊กเกอร์ผู้เล่นใช้ชิปและการ์ดแบบเดียวกับคนอื่น ๆ ซึ่งอาจนำไปสู่การปนเปื้อนได้ง่าย

หนึ่งในแนวคิดที่คาสิโนต้องลดการปนเปื้อนของไวรัสโคโรนาคือการทำความสะอาดชิปเป็นประจำ ซึ่งสามารถทำได้ด้วยมือหรือเครื่องซักผ้าพิเศษ ตอนนี้ดูเหมือนว่า บริษัท ใหม่ที่ก่อตั้งขึ้นในปี 2018 กำลังเห็นธุรกิจขนาดใหญ่ในขณะนี้ที่สถานที่ต่างๆกำลังมองหาที่จะทำความสะอาดเครื่องมือการเล่นเกมเช่นชิปคาสิโน

การทำความสะอาดชิปคาสิโน:

Elite Chip Care สร้างขึ้นโดยClay Duboisเพื่อให้บริการทำความสะอาดและฆ่าเชื้อในสถานที่สำหรับชิปคาสิโน บริการนี้มีให้สำหรับห้องไพ่คาสิโนแม้แต่เรือสำราญ บริษัท มีความสามารถในการทำความสะอาดแห้งและจัดระเบียบชิปได้มากถึง150,000 ชิ้นต่อวันเนื่องจากน้ำยาทำความสะอาดอัลตราโซนิกที่ใช้กับตะกร้าชิป

กระบวนการนี้สามารถใช้ทำความสะอาดเศษพลาสติกเซรามิกหรือดินเหนียว คาสิโนสามารถใช้กระบวนการนี้เพื่อช่วยฆ่าเชื้อชิปของพวกเขาได้อย่างง่ายดายซึ่งใช้ในเกมโต๊ะต่างๆควบคู่ไปกับโต๊ะโป๊กเกอร์

ตามที่มา …

Elite Chip ได้รับการติดต่อจากผู้ให้บริการทั่วสหรัฐอเมริกาเพื่อขอดูการทำความสะอาดชิป บริษัท จะทำงานร่วมกับรีสอร์ทเช่นอ่าวบอสตัน EncoreและVenetian ในลาสเวกัส พวกเขาเคยทำงานกับคาสิโนในอดีตจากรัฐเช่นโคโลราโดแคลิฟอร์เนียเนวาดาและอื่น ๆ

แม้ว่ากระบวนการทำความสะอาดนี้จะเป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมโดยทั่วไปสำหรับคาสิโน แต่ก็มีความสำคัญในช่วงเวลาที่ไวรัสโคโรนายังคงแพร่กระจายไปทั่วสหรัฐอเมริกา เพียงสัปดาห์นี้ผู้ว่าการรัฐเนวาดาตัดสินใจปิดกิจการที่ไม่จำเป็นเป็นเวลา 30 วัน คาสิโนจะรวมอยู่ในการปิดระบบ

ผู้ประกอบการอย่างMGM Resortsตัดสินใจปิดก่อนการประกาศในขณะที่คนอื่น ๆ ยังคงดำเนินการอยู่จนกว่าจะมีคำสั่งจากผู้ว่าราชการจังหวัดให้ปิด คาสิโนทั่วประเทศปิดตัวลงและมีการแจ้งให้ผู้คนอยู่บ้านเพื่อหลีกเลี่ยงการแพร่กระจายไวรัสไปยังผู้อื่นGreentube ผู้พัฒนาและจำหน่ายเกมคาสิโนที่มีสำนักงานใหญ่ในเวียนนาประกาศข้อตกลงทางการค้ากับ Golden Park Games, SA ซึ่งจะช่วยเพิ่มฐานลูกค้าที่มีอยู่ในสเปนเมื่อวันพฤหัสบดี

แผนกโต้ตอบของ บริษัท การพนันระหว่างประเทศNovomaticได้เปิดตัวสล็อตออนไลน์และชื่อคาสิโนที่คัดสรรมาอย่างดีกับ บริษัท สเปน

การเลือกระดับพรีเมียม :

ภายใต้เงื่อนไขของข้อตกลงใหม่ชนของซัพพลายเออร์ตีหนังสือของ Raชุดซึ่งรวมถึงชื่อที่นิยมเช่นหนังสือของ Ra เมจิก , หนังสือ Ra ดีลักซ์และ หนังสือของ Ra 6 , ได้รับการให้บริการแก่ผู้เล่นที่บัญชีถือด้วย คาสิโนออนไลน์ชั้นนำ

นอกจากนี้เกมบนบกยอดนิยมของ Greentube รวมถึง Lucky Lady’s Charm และสล็อตผลไม้เช่น Sizzling Hot และ Mega Jokerยังสามารถเข้าถึงได้ในขณะนี้โดยพันธมิตรใหม่และลูกค้าผ่านช่องทางดิจิทัลของGoldenpark.es

เกมบิงโกออนไลน์ของซัพพลายเออร์จะพร้อมให้บริการในเร็ว ๆ นี้โดย Golden Park นอกเหนือจากสล็อตจากพันธมิตรสตูดิโอของ Greentube

พันธมิตรที่สามในตลาดที่กำลังเติบโต :

GoldenPark ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของMGA Groupของสเปนเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในพื้นที่ iGaming ท้องถิ่น ถือเป็นการดำเนินการเล่นเกมออนไลน์ครั้งที่สามที่นำเสนอเนื้อหาของ Greentube ซึ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของซัพพลายเออร์ในตลาดท้องถิ่นที่กำลังขยายตัว

ในการแถลงข่าวอย่างเป็นทางการหัวหน้าฝ่ายขายและการจัดการบัญชีหลักของGreentube , Markus Antlกล่าวว่า …

“ สเปนเป็นจุดสนใจหลักในแผนการของเราสำหรับการขยายตัวในระดับนานาชาติและเรารู้สึกตื่นเต้นที่จะให้บริการ Goldenpark.es ด้วยทั้งเกมคลาสสิกที่พิสูจน์แล้วว่าประสบความสำเร็จในภาคที่มีพื้นฐานมาจากภาคพื้นดินรวมถึงเนื้อหาใหม่ ๆ ที่เป็นนวัตกรรมซึ่งได้เพิ่มผู้ให้บริการที่มีชื่อเสียงอีกรายในการจัดจำหน่ายของเรา เครือข่าย”

Antl กล่าวต่อไปว่าความร่วมมือดังกล่าว“ ช่วยกระตุ้นการเติบโตทั่วโลกอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมาซึ่งเป็นข้อพิสูจน์ถึงคุณภาพของบริการของเราและการดึงดูดไลบรารีเกมของเรา”

ในส่วนของมันVictor Sanchezผู้จัดการ GoldenPark.es กล่าวว่า …

“ ผลงานของ Greentube กลายเป็นสิ่งที่ต้องมีสำหรับผู้เล่นในพื้นที่อย่างรวดเร็วดึงดูดผู้ชมที่หลากหลายด้วยชื่อที่ให้ความบันเทิงสูงซึ่งทำให้ลูกค้ากลับมา การเพิ่มเนื้อหาระดับโลกเช่นซีรีส์ Book of Ra ™ในข้อเสนอออนไลน์ของเราจะช่วยให้เราสามารถดึงดูดผู้เล่นที่มีอยู่และดึงดูดผู้ชมใหม่ ๆได้”

การขยายตัวของสวิส :

ข้อตกลงล่าสุดเกิดขึ้นเพียงสองวันหลังจาก Greentube ประกาศว่าได้เปิดตัวเกมสล็อตระดับพรีเมียมกับSwiss Casinos Groupซึ่งช่วยเสริมความแข็งแกร่งในตลาด iGaming ที่ได้รับการควบคุมใหม่ของสวิตเซอร์แลนด์

ผู้ให้บริการได้ดำเนินการอย่างรวดเร็วในการจัดตั้งตัวเองเป็นซัพพลายเออร์ชั้นนำในภาคออนไลน์ของประเทศในยุโรปกลางหลังจากที่ผู้ให้บริการบนบกได้รับการอนุมัติ ให้เปิดตัวเว็บไซต์คาสิโนเมื่อปีที่แล้วมีรายงานว่าสภาทั้งสองแห่งของที่ประชุมสมัชชารัฐแมรี่แลนด์ได้ผ่านการเสนอกฎหมายเมื่อวานนี้ซึ่งจะอนุญาตให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งในท้องถิ่นตัดสินใจผ่านการลงประชามติในเดือนพฤศจิกายนว่ารัฐควรออกกฎหมายพนันกีฬาหรือไม่

ตามรายงานเมื่อวันพุธจากหนังสือพิมพ์ The Baltimore Sun มาตรการดังกล่าวขอความยินยอมจากผู้มีสิทธิเลือกตั้งในการให้รางวัลแก่ผู้ดำเนินการผู้สมัครที่ประสบความสำเร็จที่ไม่ระบุจำนวนพร้อมใบอนุญาตในการเปิดหนังสือกีฬาทางบกและทางออนไลน์แม้ว่าจะยังไม่ระบุเจาะจงว่าใครจะสามารถสมัครได้

ความจำเป็นของผู้ว่าการรัฐ:

หนังสือพิมพ์รายงานว่าข้อเสนอซึ่งก็จะพยายามที่จะนำเดิมพันมือถือเพื่อ ‘The Old รัฐสาย’ เป็นหัวหน้าตอนนี้ไปที่โต๊ะทำงานของรัฐแมรี่แลนด์ผู้ว่าราชการจังหวัดแลร์รี่โฮแกนด้วยเนื้อเรื่องของมันมาน้อยกว่าสองสัปดาห์หลังจากที่สมาชิกสภานิติบัญญัติในประเทศเพื่อนบ้านเวอร์จิเนียให้สัตยาบันเรื่องที่คล้ายกัน

โจทย์ก่อนหน้า:

บัลติมอร์ซันรายงานว่ากฎหมายของรัฐแมริแลนด์ที่เสนอนั้นเป็นข้อเสนอก่อนหน้านี้ที่ถูกถอดออกซึ่งมีสาเหตุมาจากการขอให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งให้ใบอนุญาตการพนันกีฬาแก่คาสิโนทุกแห่งของรัฐและสนามแข่งม้าพันธุ์แท้ตลอดจนบัลติมอร์เรเวนส์และวอชิงตันอินเดียนแดงแฟรนไชส์ของฟุตบอลลีกแห่งชาติ (NFL)

การตรวจสอบความไม่เท่าเทียมกัน:

อย่างไรก็ตามมาตรการเดิมนี้ได้รับการเปลี่ยนแปลงโดยได้รับความช่วยเหลือจากNick Mosbyสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแห่งรัฐแมรี่แลนด์เพื่อรวมบทบัญญัติที่ต้องการให้สมาชิกสภานิติบัญญัติใช้ ‘ การศึกษาความเหลื่อมล้ำ ‘ ในการมอบใบอนุญาตการพนันกีฬาใด ๆ ประชาธิปไตยราษฎรอ้างว่าหนังสือพิมพ์บอกว่าข้อตกลงนี้จะช่วยในการหยุดหน่วยงานเฉพาะที่อุดมไปด้วยแล้วจากฟิตและให้แน่ใจว่าชนกลุ่มน้อยเชื้อชาติจะแสดงเป็นธรรมมากขึ้น

มีรายงานว่า Mosby บอกกับหนังสือพิมพ์ …

“ มันเพิ่มความเข้มข้นของความมั่งคั่งด้วยการ จำกัด การแข่งขัน พวกเขากำลังจะให้ใบอนุญาตแก่บุคคลที่นั่งอยู่รอบโต๊ะแล้ว”ผู้รวบรวมเนื้อหา Maltese iGaming Groove Gaming Limited ได้ประกาศการลงนามในข้อตกลงที่จะเห็นว่า บริษัท เริ่มจัดหาผลงานเกมมากกว่า 2,500 เกมไปยังไซต์ที่ดำเนินการโดยคาสิโนออนไลน์และ บริษัท พนันกีฬา Goalbet

ผู้ให้บริการแพลตฟอร์มที่มีสำนักงานใหญ่ในสลีมาได้ใช้ข่าวประชาสัมพันธ์อย่างเป็นทางการเมื่อวันพุธที่เผยแพร่โดย European Gaming Media and Events เพื่อประกาศว่าพันธมิตรจะเกี่ยวข้องกับโดเมนของผู้ให้บริการซึ่งรวมถึง GoalbetInt.com, Baysansli26.com และ Goalbet.gr ซึ่งรวมเอาไว้ล่วงหน้าเพื่อรับเนื้อหา จาก ‘โฮสต์ของชื่อในอุตสาหกรรมขนาดใหญ่’ เช่น Play’n Go Malta Limited, Habanero Systems BV และ BetSoft Gaming Limited

ไฟชั้นนำ:

Groove Gaming Limitedระบุว่า ‘ได้รับความนิยมบ่อยครั้งในช่วงสองสามปีที่ผ่านมาโดยได้รับความอนุเคราะห์จากการเตรียมการที่คล้ายคลึงกันเช่นAlea Gaming Limited , EveryMatrix Software LimitedและDigitainด้วยแพลตฟอร์มการรวมตัวที่ให้ผู้ให้บริการคาสิโนออนไลน์’ สามารถขับเคลื่อนผู้เล่น การมีส่วนร่วมและรายได้ ‘

การเชื่อมต่อที่สะดวก:

Rebecca Sotomoraจาก Groove ใช้ข่าวประชาสัมพันธ์เพื่อประกาศว่านวัตกรรมการรวมกลุ่มที่เป็นมิตรกับอุปกรณ์เคลื่อนที่ของ บริษัท ของเธอได้รับการพัฒนา ‘โดยมีจุดประสงค์เพื่อการจัดส่งเนื้อหาที่ง่ายและรวดเร็ว ‘ และยังมาพร้อมกับ ‘คุณสมบัติที่หลากหลาย’ ที่ช่วยให้ บริษัท iGaming สามารถ ‘ เพิ่มประสิทธิภาพให้กับลูกค้าได้ ประสบการณ์และความผูกพัน ‘ในขณะที่ปรับปรุงอัตราการรักษาผู้เล่นและให้ผลตอบแทนที่สูงขึ้นผ่านการเล่นแบบขยายเวลา

อ่านแถลงการณ์จาก Sotomora …

“เราตื่นเต้นที่เนื้อหาทั้งหมดและเทคโนโลยีเครื่องมือของเรามีการใช้งานโดยแบรนด์ Goalbet Word จะเดินทางออกไปยังตลาดที่ให้บริการของเราเป็นเครื่องมือที่มีการปรับขนาดที่จะช่วยดึงดูดรายได้ทางธุรกิจและเพิ่ม เราชอบที่จะเลือกพันธมิตรของเราอย่างชาญฉลาดดังนั้นการเป็นพันธมิตรกับGoalbet ครั้งนี้จึงเป็นทางเลือกที่ชัดเจนสำหรับเราในขณะที่เราขยายธุรกิจต่อไป”

หุ้นส่วนที่น่าพอใจ:

สำหรับส่วนของเขาและStefanos Misofisจาก Goalbet กล่าวว่า บริษัท ของเขา ‘ ตื่นเต้นมาก ‘ เกี่ยวกับโอกาสที่แพลตฟอร์มการรวมตัวจาก Groove Gaming Limited จะนำเสนอและตอนนี้รอคอยที่จะ ‘ เข้าสู่ร่อง’

คำแถลงของมิโซฟิสอ่าน …

“ ผลงานเนื้อหาและเครื่องมือเทคโนโลยีจาก Groove Gaming Limited เป็นผลงานที่ยอดเยี่ยมสำหรับทีมของเราและจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการมีส่วนร่วมกับตลาดและกับผู้เล่นอย่างมีนัยสำคัญ”บริษัท จัดอันดับความน่าเชื่อถือระหว่างประเทศ Moody’s Investors Service Incorporated ได้ประกาศว่าขณะนี้กำลังพิจารณาว่าจะลดการประเมินทางการเงินสำหรับ บริษัท คาสิโนยักษ์ใหญ่ของอเมริกาอย่าง Las Vegas Sands Corporation หรือไม่

ตามรายงานจาก GGRAsia องค์กรเปิดเผยว่าการตรวจสอบซึ่งกำลังตรวจสอบ บริษัท ในเครือ Sands China Limited ของ บริษัท การพนันในลาสเวกัสได้ริเริ่มขึ้นหลังจากการชะลอตัวของธุรกิจที่เกิดจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา

ความเสี่ยงในการให้คะแนน:

Moody’s Investors Service Incorporatedมีรายงานว่าใช้การยื่นฟ้องเมื่อวันจันทร์เพื่อประกาศว่าการประเมินอาจทำให้ลาสเวกัสแซนด์สคอร์ปอเรชั่นสูญเสียอันดับเครดิตที่ไม่มีหลักประกันระดับ ‘ Baa3 ‘ เนื่องจากพันธบัตร ‘มีความเสี่ยงด้านเครดิตในระดับปานกลาง ‘ และอาจ ‘ มีลักษณะการเก็งกำไร ‘ มีรายละเอียดโดยอ้างว่าการสอบสวนอาจนำไปสู่การลดระดับเกรด ‘ Baa2 ‘ สำหรับ Sands China Limitedหลังจาก บริษัท ดังกล่าวถูกบังคับให้ปิดคุณสมบัติ 5 แห่งในมาเก๊า เป็นระยะเวลา 15 วันเมื่อเดือนที่แล้วซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการรณรงค์เพื่อหยุดการแพร่กระจาย ของสายพันธุ์โคโรนาไวรัสที่ติดต่อได้ง่าย

แผนราคาแพง:

GGRAsiaรายงานว่าลาสเวกัสแซนด์คอร์ปอเรชั่นเป็นผู้รับผิดชอบสำหรับภาคใต้เนวาดา ‘s The Palazzoและเดอะเวเนเชี่ยนลาสเวกัคุณสมบัติและปีที่ผ่านมาให้คำมั่นที่จะใช้จ่ายสูงกว่าของ $ 3 พันล้านเพื่อขยายรีน่าเบย์แซนด์สถานที่จัดงานในสิงคโปร์ มันมาเก๊า -headquartered Sands จีน จำกัด ผู้ใต้บังคับบัญชาซึ่งไหลเดอะเวเนเชี่ยนมาเก๊า , เดอะพลาซ่ามาเก๊า , แซนด์สมาเก๊าและปารีสมาเก๊าคุณสมบัติต่อมาอธิบายว่ามันจะพรากจากกันด้วยประมาณ $ 1.3 พันล้านเพื่อเปลี่ยนโฉมของมันSands Cotai CentralพัฒนาLondoner มาเก๊า

การล่มสลายของ Coronavirus:

อย่างไรก็ตามมีรายงานว่าการระบาดของโรคโคโรนาไวรัสที่อาจถึงตายในเวลาต่อมาซึ่งเป็นที่รู้จักอย่างเป็นทางการในชื่อ2019-nCoV ไวรัสสายพันธุ์ใหม่ (2019-nCoV)มีรายงานว่าส่งผลเสียต่อธุรกิจของทั้งสอง บริษัท มาเก๊าเห็นรายได้จากการเล่นเกมรวมขั้นต้นสำหรับเดือนกุมภาพันธ์ดิ่งลงกว่า 87% เมื่อเทียบปีต่อปีเพียง387.2 $ ล้านในขณะที่หลายโบรกเกอร์ได้ตั้งแต่ต้นฉบับคาดการณ์ที่ว่านี้ตกต่ำเปรียบได้ดีอาจจะซ้ำสำหรับเดือนมีนาคม

ขอบถนนร่วมสมัย:

Adam McLarenจาก Moody’s Investors Service Incorporated มีรายงานว่าได้ใช้เอกสารดังกล่าวเพื่อระบุว่า บริษัท คาสิโนทั้งสองแห่งเพิ่งประสบกับรายได้จากการเล่นเกมขั้นต้นที่ลดลงอย่างมากซึ่งเกิดจากปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับโคโรนาไวรัสหลายประการรวมถึงกฎการกักกันที่ปรับปรุงและการประกาศด้านสุขภาพควบคู่ไปกับการตอบโต้ใหม่ของมาเก๊าเกี่ยวกับภาษาจีนขาเข้า.

รายงานว่าอ่านแถลงการณ์จาก McLaren …

“ การทบทวนการปรับลดรุ่นได้รับแจ้งจากการลดลงอย่างมากในการเยี่ยมชมและรายได้จากการเล่นเกมที่การดำเนินงานในมาเก๊าและสิงคโปร์ของลาสเวกัสแซนด์สคอร์ปอเรชั่นอันเป็นผลมาจากการแพร่กระจายของไวรัสโคโรนา [ซึ่ง] จำกัด การเดินทางในภูมิภาคและคาดว่าจะลดลง การเดินทางผู้บริโภคและกิจกรรมทางธุรกิจในสหรัฐอเมริกา ”

การเปิดรับราคาแพง:

มีรายงานเพิ่มเติมว่าการประกาศของหน่วยงานจัดอันดับความน่าเชื่อถือมีขึ้นก่อนที่Steve Sisolakผู้ว่าการรัฐเนวาดาจะตัดสินใจปิดคาสิโนทุกแห่งของรัฐชั่วคราวเป็นเวลา30 วันแม้ว่าจะมีการเตือนว่าความกลัวของไวรัสโคโรนามีแนวโน้มที่จะกระทบธุรกิจในลาสเวกัสโดยเฉพาะStrip ‘เนื่องจากการเดินทางเพื่อธุรกิจการประชุมและการเดินทางเพื่อพักผ่อนที่เป็นอิสระจะลดลง’

ได้รับรายงานว่าได้อ่านเอกสารจาก Moody’s Investors Service Incorporated …

“ Coronavirus ส่งผลเสียต่อคาสิโนมาเก๊าของ Las Vegas Sands Corporation แล้วเนื่องจากความพยายามในการกักกันลดการเยี่ยมชมรวมถึงการปิดเป็นเวลา 15 วันในเดือนกุมภาพันธ์”ภาคีโป๊กเกอร์สดในการสมาคมกับDusk Till รุ่งอรุณคาสิโนจะทำงานโป๊กเกอร์ออนไลน์ Masters การแข่งขันโป๊กเกอร์ 2020 ตั้งแต่ 12 ปีบริบูรณ์จนถึง 26 วันของเดือนเมษายน ทัวร์นาเมนต์มีกิจกรรมมากกว่า 30 รายการรวมถึงเหตุการณ์เช่น NLH-8 Max, PLO-6 Max และกิจกรรมหลัก กิจกรรมหลักจะดึงดูดผู้เล่นมืออาชีพด้วยการซื้อใน $ 51,000 และเงินรางวัลรวม $ 2,000,000 ที่การันตี

วันเวลา ชื่อเหตุการณ์ ซื้อใน
อา. 12 เม.ย. เวลา 18:00 น ออนไลน์ – Poker Masters 01 NLH 8-Max – รับประกัน $ 500,000 10,000 เหรียญ + 300
อา. 12 เม.ย. เวลา 21.00 น ออนไลน์ – Poker Masters 02 NLH 6-Max – รับประกัน $ 250,000 10,000 เหรียญ + 300
จ. 13 เม.ย. เวลา 18.00 น ออนไลน์ – Poker Masters 03 NLH 8-Max – รับประกัน $ 500,000 10,000 เหรียญ + 300
จ. 13 เม.ย. เวลา 21.00 น ออนไลน์ – Poker Masters 04 NLH 6-Max – รับประกัน $ 250,000 10,000 เหรียญ + 300
อ. 14 เม.ย. เวลา 18.00 น ออนไลน์ – Poker Masters 05 PLO 6-Max – รับประกัน $ 500,000 10,000 เหรียญ + 300
อ. 14 เม.ย. เวลา 21.00 น ออนไลน์ – Poker Masters 06 NLH 6-Max – รับประกัน $ 250,000 10,000 เหรียญ + 300
พ. 15 เม.ย. เวลา 18.00 น ออนไลน์ – Poker Masters 07 NLH 8-Max – รับประกัน $ 500,000 10,000 เหรียญ + 300
พ. 15 เม.ย. เวลา 21.00 น ออนไลน์ – Poker Masters 08 NLH 6-Max – รับประกัน $ 250,000 10,000 เหรียญ + 300
พฤ. 16 เม.ย. เวลา 18:00 น ออนไลน์ – Poker Masters 09 NLH 8-Max – รับประกัน $ 500,000 10,000 เหรียญ + 300
พฤ. 16 เม.ย. เวลา 21.00 น ออนไลน์ – Poker Masters 10 NLH 6-Max – รับประกัน $ 250,000 10,000 เหรียญ + 300
ศ. 17 เม.ย. เวลา 18.00 น ออนไลน์ – Poker Masters 11 PLO 6-Max – รับประกัน $ 500,000 10,000 เหรียญ + 300ศ. 17 เม.ย. เวลา 21.00 น ออนไลน์ – Poker Masters 12 NLH 6-Max – รับประกัน $ 250,000 10,000 เหรียญ + 300
ส. 18 เม.ย. เวลา 18.00 น ออนไลน์ – Poker Masters 13 NLH 8-Max – รับประกัน $ 500,000 10,000 เหรียญ + 300
ส. 18 เม.ย. เวลา 21.00 น ออนไลน์ – Poker Masters 14 NLH 6-Max – รับประกัน $ 250,000 10,000 เหรียญ + 300
อา. 19 เม.ย. เวลา 18:00 น ออนไลน์ – Poker Masters 15 NLH 8-Max – รับประกัน $ 500,000 10,000 เหรียญ + 300
อา. 19 เม.ย. เวลา 21.00 น ออนไลน์ – Poker Masters 16 NLH 6-Max – รับประกัน $ 250,000 10,000 เหรียญ + 300
จ. 20 เม.ย. เวลา 18.00 น ออนไลน์ – Poker Masters 17 PLO 6-Max – รับประกัน $ 500,000 10,000 เหรียญ + 300
เว็บแทงบอลสเต็ป2 888 มีผลการดำเนินงานที่น่าสนับสนุนอย่างมากใน H1 2016 ส่งผลให้รายได้ของกลุ่มเพิ่มขึ้น 19% เป็น 262.0 ล้านดอลลาร์ ผลลัพธ์ที่แข็งแกร่งนี้ได้รับแรงหนุนจากโมเมนตัมที่โดดเด่นที่ 888Casino และ 888Sport ซึ่งเรามีรายได้เพิ่มขึ้นอย่างน่าประทับใจที่ เว็บแทงบอลสเต็ป2 31% และ 63% ตามลำดับ หากไม่มีข้อท้าทายทางกฎหมายอย่างน้อย NJ ก็สามารถอนุญาตรูปแบบการพนันกีฬาได้แม้ว่าจะไม่ใช่การเดิมพันแบบกีฬาเดี่ยวแบบดั้งเดิมหรือการเดิมพันด้วยเงิน ซึ่งอาจจะไม่เหมือนกันในแง่ของรายได้ แต่การพนันกีฬา prop เป็นสิ่งที่รัฐส่วนใหญ่ไม่มีชื่อ“ เนวาดา ” ไม่มี

ทั้งหมดนี้จะได้ผลตรงตามที่อธิบายไว้หรือไม่หรือเป็นไปได้หรือไม่ อาจจะไม่. นิวเจอร์ซีย์อาจไม่สนใจเกี่ยวกับชัยชนะที่เพิ่มขึ้นต่อลีกหรือเกี่ยวกับการเสนอเดิมพันของผู้เล่น มันก็อาจจะต้องการ“ทั้งหมดหรือไม่มีอะไร” ของการพนันกีฬาเป็นที่ไม่น่าเป็นที่อาจจะโดยไม่ต้องยกเลิก PASPA โดยสภาคองเกรส

แต่รัฐนิวเจอร์ซีย์ได้พยายามเสนอการพนันกีฬาแบบ “จริง” สองครั้งก่อนหน้านี้ การเสนอบางสิ่งระหว่างกีฬาแฟนตาซีและการเดิมพันกีฬาเดี่ยวอย่างน้อยก็เป็นวิธีการใหม่ที่มีโอกาสจริงในผลลัพธ์ที่แตกต่างจากความพยายามสองครั้งแรกของรัฐ

ถ้าพวกเขาท้าทายกฎหมาย – พยายามที่จะหยุดการกีฬาของรัฐนิวเจอร์ซีย์เดิมพันแรงบันดาลใจ – แต่ไม่กฎหมายอื่น ๆ ของ“DFS-ตามกฎหมาย” รัฐแล้วพวกเขาก็อาจจะถูกกล่าวหาว่าเป็นของการบังคับใช้เลือกของ PASPA “ ทำไมคุณถึงพยายามบังคับใช้ PASPA ในนิวเจอร์ซีย์ แต่ไม่มีที่ไหนเลย” การโต้แย้งจะดำเนินไป

(อย่างไรก็ตามลีกอาจตอบว่า:“ DFS ไม่ใช่การพนันผู้ดำเนินการและหน่วยงานของรัฐเหล่านั้นเรียกโดยเฉพาะว่าเป็นอย่างอื่นดังนั้นจึงไม่ละเมิด PASPA ดังนั้นเราจึงไม่มีความผิดในการบังคับใช้แบบเลือก” หรืออะไรทำนองนั้น )

หากลีกไม่ทำอะไรเลยแสดงว่าพวกเขายอมให้มีการพนันกีฬารูปแบบหนึ่งที่ไม่มีการควบคุมโดยปริยายซึ่งพวกเขาได้กล่าวซ้ำแล้วซ้ำอีกว่าคุกคามความสมบูรณ์ของเกมของพวกเขา (ไม่ต้องพูดถึงว่าการจัดการผลการแข่งขันของนักกีฬาสองคนนั้นง่ายกว่าการจัดการกับผลลัพธ์ของการแข่งขันกีฬาทั้งหมด)

เว็บคาสิโน SBOBET ESport SBOBET ต้องการวิสัยทัศน์

เว็บคาสิโน ในวันที่ 13 พฤษภาคมNevada Gaming Control Board (NGCB) จะจัดการประชุมคณะกรรมการเพื่อหารือเกี่ยวกับ eSports

การประชุมคณะกรรมการนโยบายการเล่นเกมจะถูกเปิดออกโดยรัฐเนวาดาไบรอันโกและจะได้ยินการนำเสนอจากตัวแทนของอุตสาหกรรม eSports

การเลือกวิทยากรแสดงให้เห็นว่าที่ประชุมให้ความสนใจเป็นพิเศษในศักยภาพในการพัฒนา eSportsซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของอุตสาหกรรมเกมในวงกว้างของเนวาดา

หัวข้อการอภิปรายหลักสองหัวข้อคือในวาระการประชุม “ eSports และเกมรุ่นต่อไป” และ“ เกมออนไลน์และโอกาสในอนาคตสำหรับเนวาดา”

สตรีมสดของการได้ยินจะอยู่ที่นี่ เว็บคาสิโน SBOBET ผู้เคลื่อนไหวและผู้เขย่าอุตสาหกรรมจะกล่าวถึงการประชุม
วิทยากรและอาสาสมัครในช่วงแรก ได้แก่
(AP) – ผู้บัญชาการทีมเบสบอล Rob Manfred ยังคงอยู่ในระหว่างการพิจารณาตัดสินการสมัครของ Pete Rose สำหรับการคืนสถานะภายในสิ้นเดือนหน้า

จากนั้นผู้จัดการของ Cincinnati Rose ตกลงในปี 1989 ที่จะห้ามเล่นเบสบอลตลอดชีวิตหลังจากการสอบสวนของ MLB สรุปได้ว่าเขาเดิมพันเกมที่เกี่ยวข้องกับหงส์แดงในขณะที่จัดการและเล่น โรสสมัครขอคืนสถานะในเดือนกันยายนปี 1997 และพบกับข้าราชการบัดเซลิกในเดือนพฤศจิกายน 2545 แต่เซลิกไม่เคยปกครองแอปพลิเคชันของโรส

แมนเฟรดประสบความสำเร็จกับเซลิกในเดือนมกราคมและโรสสมัครอีกครั้งเพื่อยุติการแบน Manfred พบกับ Rose ในวันที่ 24 กันยายน

“ สิ้นปีเป็นวันครบกำหนดของฉัน” แมนเฟรดกล่าวเมื่อวันอังคารในการประชุมของผู้จัดการทั่วไป “ฉันไม่ได้บอกคุณว่านี่คือวันที่ 30 ธันวาคมหรืออะไรก็ตามมันจะเสร็จสิ้นก่อนสิ้นปีให้ฉันชัดเจนเกี่ยวกับเรื่องนั้น”
สมาคมการเล่นเกมแห่งอเมริกาซึ่งเลิกสูบฉีดหน้าอกเพื่อให้ บริษัท Daily Fantasy Sports ซึ่งเป็น บริษัท ที่มีอำนาจถูกไล่ออกจากเนวาดาได้ประกาศความร่วมมือร่วมกับ FBI เพื่อดำเนินการตามผู้ให้บริการการพนันที่ผิดกฎหมาย

“ ความพยายามของเรากับ FBI จะช่วยให้เราก้าวไปข้างหน้าอย่างมีนัยสำคัญในการต่อสู้กับการพนันที่ผิดกฎหมาย” Geoff Freeman ประธานและซีอีโอของ American Gaming Association กล่าว “ โดยเฉพาะอย่างยิ่งศูนย์ร้องเรียนอาชญากรรมทางอินเทอร์เน็ตจะเป็นเครื่องมืออันล้ำค่าสำหรับผู้คนในทุกรัฐในการรายงานเคล็ดลับเกี่ยวกับภาคการพนันที่ผิดกฎหมายมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์ที่หลอกล่อผู้บริโภคขโมยงานและกีดกันรายได้ของรัฐและท้องถิ่นที่เกิดจากกฎหมาย อุตสาหกรรมเกมคาสิโนที่มีการควบคุม”

คริสวอร์เรเนอร์รองผู้ช่วยผู้อำนวยการกองสืบสวนอาชญากรรมของเอฟบีไอกล่าว “ การริเริ่มร่วมกันใช้ประโยชน์จากเครือข่าย Internet Crime Complaint Center เพื่อจัดการกับกลุ่มอาชญากรรมข้ามชาติที่ใช้การพนันที่ผิดกฎหมายโดยเฉพาะอย่างยิ่งการพนันกีฬาทางอินเทอร์เน็ตเป็นวิธีการจัดหาเงินทุนในรูปแบบอื่น ๆ ของกิจกรรมที่รุนแรงและผิดกฎหมาย”

เมื่อวันอังคารที่ผ่านมามีการเปิดเผยว่าอดีตผู้ให้บริการการพนันออนไลน์ 2 รายจากอิสราเอลมีส่วนเกี่ยวข้องกับโครงการแฮ็กที่ใหญ่ที่สุดกับ Dow Jones Industry และ JP Morgan ชายทั้งสองถูกจับกุมแล้วตามข้อหาฉ้อโกงเกี่ยวกับการแฮ็กที่คล้ายกัน

เมื่อสามปีก่อนผู้อำนวยการหนังสือกีฬาของเวกัสกับ Cantor Gaming ถูกจับกุมในข้อหารับบทในการพนันกีฬาทางอินเทอร์เน็ตมูลค่าหลายล้านดอลลาร์ที่ผิดกฎหมาย

และเมื่อปีที่แล้วนักธุรกิจชาวมาเลเซียและลูกชายของเขาถูกตั้งข้อหาเล่นพนันฟุตบอลโลกที่ผิดกฎหมายจากวิลล่าในลาสเวกัสของพวกเขา ในที่สุดผู้พิพากษาได้โยนคดีดังกล่าวออกไปหลังจากมีการเปิดเผยว่าเอฟบีไอก้าวข้ามขอบเขตในการแสร้งทำเป็นช่างซ่อมสายเคเบิลเพื่อพยายามเข้าถึงวิลล่า
ในจดหมายสองฉบับที่ส่งถึง บริษัท อัยการสูงสุด Eric Schneiderman กล่าวว่าหลังจากการสอบสวนหนึ่งเดือนสำนักงานของเขาได้ข้อสรุปว่าการแข่งขันประจำวันเป็นเกมแห่งความบังเอิญไม่ใช่ทักษะ

เขาสร้างความแตกต่างอย่างชัดเจนระหว่างการดำเนินงานของไซต์กีฬาแฟนตาซีรายวันและลีกแฟนตาซีแบบดั้งเดิมซึ่งเขากล่าวว่าถูกกฎหมายส่วนหนึ่งเป็นเพราะพวกเขาอาศัยการเล่นอย่างชาญฉลาดเป็นเวลาหลายเดือน เขาเขียนว่าการแข่งขัน DraftKings และ FanDuel นั้นเกี่ยวกับ “ความพึงพอใจในทันที” และไม่เกี่ยวข้องกับกลยุทธ์ระยะยาว

ชไนเดอร์แมนยังกล่าวอีกว่าโฆษณาของทั้งสอง บริษัท รวมถึงโฆษณาจาก Draft Kings ที่โปรโมตไซต์นี้ว่าเป็น “วิธีที่ง่ายที่สุดในการชนะกองเงินสดที่เปลี่ยนแปลงชีวิต” ทำให้ผู้เล่นเข้าใจผิดเกี่ยวกับโอกาสในการชนะ เขาเขียนว่าผู้เล่น 1 เปอร์เซ็นต์แรกคว้ารางวัลส่วนใหญ่กลับบ้านไป

“กีฬาแฟนตาซีรายวันไม่เป็นเหยื่อหรือไม่เป็นอันตรายและเป็นที่ชัดเจนว่า DraftKings และ FanDuel เป็นผู้นำของโครงการมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์ที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อหลบเลี่ยงกฎหมายและแฟนกีฬาขนแกะทั่วประเทศ” ชไนเดอร์แมนกล่าวในแถลงการณ์ที่ออกหลังจาก จดหมายถูกส่งไป

ทั้งสอง บริษัท ยืนยันว่าเกมของพวกเขาถูกกฎหมายและขึ้นอยู่กับทักษะและกล่าวว่าพวกเขากำลังตรวจสอบตัวเลือกทางกฎหมายของพวกเขา จดหมายของชไนเดอร์แมนให้เวลา บริษัท ต่างๆห้าวันในการตอบกลับและแสดงเหตุผลที่เขาไม่ควรดำเนินการทางกฎหมาย

“นี่คือนักการเมืองที่บอกว่าชาวนิวยอร์กหลายแสนคนไม่ได้รับอนุญาตให้เล่นเกมที่พวกเขารักและแบ่งปันกับเพื่อนครอบครัวเพื่อนร่วมงานและผู้เล่นทั่วประเทศ” FanDuel กล่าวในแถลงการณ์ “เกมนี้เล่นอย่างถูกกฎหมายในนิวยอร์กมาหลายปีแล้ว แต่หลังจากที่อัยการสูงสุดรู้ว่าตอนนี้เขาสามารถได้รับการรายงานข่าวจากตัวเองแล้วเขาก็ตัดสินใจว่าเกมที่มีมานานแล้วเป็นเวลานานในทันใดนั้นไม่ได้ ถูกกฎหมาย”

การกระทำของชไนเดอร์แมนมุ่งเป้าไปที่ บริษัท ทั้งสองเท่านั้น แต่สามารถใช้เป็นคำเตือนสำหรับ บริษัท อื่นที่มีการดำเนินงานคล้ายกัน

กีฬาแฟนตาซีเป็นงานอดิเรกที่ได้รับความนิยมในสหรัฐอเมริกามานานหลายปี แต่การแข่งขันรายวันซึ่งจะมีการตัดสินผู้ชนะและผู้แพ้ในคืนเดียวแทนที่จะเป็นช่วงฤดูกาลที่ได้รับความนิยมเมื่อเร็ว ๆ นี้ DraftKings และ FanDuel ได้โฆษณาอย่างหนักบนอินเทอร์เน็ตและทีวีก่อนและระหว่างฤดูกาล NFL ปี 2015

เว็บไซต์ดังกล่าวอยู่ภายใต้การตรวจสอบข้อเท็จจริงที่เพิ่มขึ้นนับตั้งแต่มีการเปิดเผยเมื่อเดือนที่แล้วว่าพนักงานของ DraftKings ระดับกลางที่เล่นฟุตบอลแฟนตาซีเอาชนะผู้เล่นคนอื่น ๆ มากกว่า 200,000 คนได้รับรางวัล 350,000 ดอลลาร์จากคู่แข่ง FanDuel กรณีดังกล่าวทำให้เกิดคำถามเกี่ยวกับการซื้อขายภายในหลังจากที่ข้อมูลเกมที่ไม่สามารถเข้าถึงได้โดยสาธารณะถูกโพสต์ทางออนไลน์โดยไม่ได้ตั้งใจ

บริษัท ต่างๆกล่าวว่าพนักงานของพวกเขาไม่ได้ละเมิดกฎของอุตสาหกรรม แต่เปิดตัวการตรวจสอบภายในและห้ามไม่ให้คนงานของพวกเขาเล่นบนเว็บไซต์ของคู่แข่ง

ข่าวในตอนนั้นทำให้ชไนเดอร์แมนขอให้ บริษัท ต่างๆส่งคืนข้อมูล

หน่วยงานกำกับดูแลของเนวาดาสั่งปิดเว็บไซต์ในวันที่ 15 ต.ค. โดยตัดสินว่าไม่สามารถดำเนินการในรัฐได้หากไม่มีใบอนุญาตการพนัน รัฐต่างๆรวมถึงนิวเจอร์ซีย์เพนซิลเวเนียแมสซาชูเซตส์และจอร์เจียได้พิจารณาออกกฎหมายของตนเอง
นิวยอร์ก (AP) – อัยการสูงสุดของนิวยอร์กในวันอังคารสั่งให้ บริษัท กีฬาแฟนตาซีรายวัน DraftKings และ FanDuel หยุดรับเดิมพันในรัฐโดยกล่าวว่าการดำเนินการของพวกเขาเป็นการพนันที่ผิดกฎหมาย
McKeehen วัย 25 ปีชนะเมื่อ ace-10 ของเขากลายเป็นคู่ที่สิบบนฟลอปทำให้มั่นใจได้ว่าเขาจะได้รับชัยชนะในการเผชิญหน้ากับ Joshua Beckley จากนิวเจอร์ซีย์ที่ลงสนามด้วยสี่คู่

McKeehen เป็นผู้นำอย่างล้นหลามในชิปโป๊กเกอร์ที่เข้ามาในรอบชิงชนะเลิศและตลอดทั้งสามวัน

“ฉันคิดว่ามันเป็นรายการ Joe Show” นักวิเคราะห์ ESPN และผู้เชี่ยวชาญด้านโป๊กเกอร์ Antonio Esfandiari กล่าวซึ่งกล่าวว่า McKeehen เล่นโป๊กเกอร์ได้เกือบสมบูรณ์แบบ “ เขาเล่นได้ยอดเยี่ยมเขาวิ่งได้ยอดเยี่ยมและคุณไม่สามารถเอาชนะการผสมผสานนั้นได้เขาทำในสิ่งที่จำเป็นต้องทำเพื่อไม่ให้เป็นผู้นำชิปเลยทีเดียว” เขากล่าว

McKeehen มีลักษณะเฉพาะในช่วงเวลาหลังจากชนะ

ถามว่าเขามีแผนสำหรับ 7.68 ล้านดอลลาร์หรือไม่: ยังไม่มี

“มันเป็นเพียงวันของฉันสามวันติดต่อกัน” เขากล่าวถึงความสะดวกสบายในการเป็นผู้นำและชนะในที่สุด

ไม่มีขีด จำกัด Texas Hold ’em เกี่ยวข้องกับผู้เล่นแต่ละคนที่ได้รับไพ่สองใบที่มองไม่เห็นจากส่วนที่เหลือของโต๊ะและไพ่ชุมชนห้าใบไพ่สามใบแรกบน “ปัด” ใบที่สี่ใน “เทิร์น” ที่ห้าบน “แม่น้ำ” เดิมพันระหว่างแต่ละ

การแข่งขันชิงแชมป์เริ่มต้นขึ้นในปี 1970 โดยมีการจัดงานรับเชิญเท่านั้นที่คาสิโนลาสเวกัสของ Benny Binion ซึ่งชายเหล่านี้รวมตัวกันรอบโต๊ะเพื่อเลือกผู้ชนะในตอนแรกและเติบโตไปสู่การแข่งขันระดับโลกที่ดึงดูดผู้เล่นโป๊กเกอร์หลายพันคนในแต่ละปี

การแข่งขัน World Series of Poker เริ่มขึ้นในเดือนพฤษภาคมและดำเนินต่อไปเป็นเวลา 51 วันโดยมี 68 อีเวนต์ปิดท้ายด้วยกิจกรรมหลักประจำปี เป็นการแข่งขันโป๊กเกอร์มาราธอนแบบหลายวันที่ทรหดซึ่งทำให้การแข่งขันลดลงจาก 6,420 รายการที่ 10,000 เหรียญต่อคนเป็นผู้เล่นเก้าคนซึ่งทั้งหมดรับประกันอย่างน้อย 1 ล้านเหรียญต่อคน

ก่อนที่จะกลับไปที่เวทีโป๊กเกอร์ในวันอาทิตย์ McKeehen มีชิป 63.1 ล้านชิปมากกว่าสองเท่าในวินาที ในตอนท้ายของวันจันทร์เขามีชิปมากกว่า 128 ล้านชิปมากกว่าผู้ชายที่อยู่ใกล้เขาถึงสามเท่า

ผู้เล่นที่ตกรอบก่อนการจับคู่สามคนในคืนวันอังคารตามลำดับคือแพทริคชานวัย 26 ปีเฟเดริโกบัตเตอโรนีจากอิตาลีวัย 72 ปีปิแอร์นอยวิลล์วัย 72 ปีจากเบลเยียม 23 ปี Tom Cannuli จากนิวเจอร์ซีย์, Ofer Svi Stern วัย 37 ปีและ Max Steinberg วัย 27 ปี

McKeehen ส่งผู้เล่นหกในเก้าคนสุดท้ายกลับบ้านในการประลองในช่วงสามวันรวมถึง Neil Blumenfield วัย 61 ปีที่กลับบ้านด้วยเงิน 3.4 ล้านเหรียญในอันดับที่สามเมื่อคู่ของเขาสองคนไม่สามารถเอาชนะคู่ราชินีของ McKeehen ได้

“ฉันไม่พอใจกับวิธีการเล่นในวันนี้ แต่เห็นได้ชัดว่ามันเป็นการวิ่งที่ยอดเยี่ยมถ้าคุณถามฉันเมื่อสี่เดือนก่อนเกี่ยวกับการจบอันดับสามฉันคงตื่นเต้นมากเกี่ยวกับเรื่องนั้น อดีตผู้บริหารด้านเทคโนโลยีจากซานฟรานซิสโกผู้ซึ่งก่อตั้ง บริษัท และขายให้กับ Intuit ในปี 2556 กล่าวว่าเขาทำธุรกิจซอฟต์แวร์แล้ว เขาถูกปลดออกในระหว่างการแข่งขัน World Series of Poker ในช่วงฤดูร้อนและการเริ่มต้นของกิจกรรมหลักซึ่งทำให้เขาชั่งน้ำหนักรายการ 10,000 ดอลลาร์ในตอนแรก

“ซอฟต์แวร์สตาร์ทอัพกับโป๊กเกอร์มีความคล้ายคลึงกันมากในทั้งสองกรณีมีเพียงเงินสด 10 เปอร์เซ็นต์แรกและในจำนวนนั้นมีเพียงหนึ่งหรือสองอันดับแรกเท่านั้นที่ทำเงินได้ทั้งหมด” เขากล่าว

การจากไปของเขาทำให้ McKeehen หันหน้าไปทาง Beckley

ทั้งสองเล่นกัน – นั่งระหว่างกองเงินสดกับสร้อยข้อมือ World Series of Poker ที่มีราคาแพงและมีราคาแพงที่หุ้มด้วยเพชรและทับทิมจนกระทั่ง McKeehen ได้รับชัยชนะครั้งสุดท้าย
ลาสเวกัส (Aassociated Press) – โจแม็คคีเฮนโปรโป๊กเกอร์ของเพนซิลเวเนียไม่เคยยอมแพ้ในการแข่งขันชิงแชมป์รายการโป๊กเกอร์โลกและคว้าเงิน 7.68 ล้านดอลลาร์ในคืนวันอังคารในฐานะผู้ชนะ

สตีฟฮิลล์ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจ ภาพรวมของรูปแบบธุรกิจ e-sports และโอกาสทางเศรษฐกิจสำหรับนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ในเนวาดา
Seth Schorr CEO ของ Fifth Street Gaming การนำเสนอและภาพรวมของอีสปอร์ตในลาสเวกัสและอนาคตของอุตสาหกรรมในเนวาดา
Scott Ballผู้จัดการฝ่ายพัฒนาชุมชนและโป๊กเกอร์ของ Twitch การนำเสนอและภาพรวมของ Twitch, e-sports และคนรุ่นพันปีในเนวาดา
Craig“ Torbull” Levineซีอีโอของ Electronic Sports League (ESL) อเมริกาเหนือและผู้ก่อตั้ง esports Team 3D การนำเสนอและภาพรวมของ ESL, e-sports ในอเมริกาเหนือและอนาคตของอุตสาหกรรมในเนวาดา
Jake“ Ginko” Fyeeผู้จัดการทั่วไปทีม e-sports Echo Fox การนำเสนอและภาพรวม: ทีม e-sports มืออาชีพคืออะไร?
Johnathan““ FATAL1TY” Wendelผู้เล่นอีสปอร์ตมืออาชีพ การนำเสนอและภาพรวม: วันในชีวิตของผู้เล่นอีสปอร์ตมืออาชีพ
Arthur N.Manterisรองประธานฝ่ายปฏิบัติการด้านการแข่งขันและกีฬา Station Casinos, LLC การนำเสนอและภาพรวมของการเดิมพันอีสปอร์ตและความเป็นไปได้ในการเติบโตของอุตสาหกรรมในเนวาดา
เกมออนไลน์และโอกาสในอนาคตสำหรับเนวาดา
Chris Grove ผู้ก่อตั้ง Legal Sports Report ได้รับเชิญให้กล่าวถึงเซสชันที่สองซึ่งจะได้รับการนำเสนอสามครั้ง:

Chris Groveหุ้นส่วนอาวุโสของ Narus Advisors การนำเสนอและภาพรวมของตลาดสำหรับการเดิมพันอีสปอร์ตและเกมออนไลน์ที่รัฐกำกับดูแลในเนวาดาและทั่วสหรัฐอเมริกา
Michael Cohenรองประธานอาวุโสฝ่ายพัฒนาองค์กรที่ปรึกษาทั่วไปและ CorporateSecretary of Caesars Acquisition Company การนำเสนอและภาพรวมของกิจกรรมการเล่นเกมออนไลน์และโอกาสสำหรับอนาคตการเล่นเกมของเนวาดา
Mark Clayton , Esq., ผู้ถือหุ้นและประธานร่วมของ Gaming Practice, Greenberg Traurig, LLP การนำเสนอและภาพรวมของเกมออนไลน์ในอดีตปัจจุบันและอนาคตในเนวาดา
ประชาชนทั่วไปได้รับอนุญาตให้เข้าร่วมการประชุมซึ่งจะจัดขึ้นในClark County Commission Chambersเวลา 9.30 น. จะมีโอกาสให้ประชาชนเพิ่มความคิดเห็นของตนเองแม้ว่าการมีส่วนร่วมจากภาคพื้นจะ จำกัด ไว้ที่สามนาที

นอกจากนี้คุณยังสามารถชมการได้ยินผ่านสตรีมสดที่นี่ ย้อนกลับไปดูสิ่งที่เกิดขึ้นในสัปดาห์ที่ผ่านมาและสิ่งที่ควรระวังในสัปดาห์หน้าในโลกของอุตสาหกรรมกีฬาแฟนตาซีรายวัน :

เกิดอะไรขึ้นในสัปดาห์นี้ใน DFS
ไม่มีมันฝรั่งสำหรับ DFS ในไอดาโฮอีกต่อไป: DraftKingsและFanDuel บรรลุข้อตกลงกับอัยการสูงสุดในไอดาโฮเพื่อหยุดเสนอการแข่งขันที่นั่น ความถูกต้องตามกฎหมายของ DFS ไม่มีเรดาร์ของใครเลยก่อนหน้านี้แม้จะมีรายงานการเจรจาหลายเดือน

ขณะนี้ FanDuel ไม่สามารถใช้งานได้ถึง 25% ของประชากรสหรัฐฯ DraftKings ซึ่งยังคงอยู่ในเท็กซัสมีข้อได้เปรียบในแง่นั้น

ไม่มีโลโก้ DFS บนเสื้อ NBA: DFS ไม่ใช่การพนันตามที่ผู้บัญชาการ NBA Adam Silverกล่าว แต่ บริษัท DFS ยังไม่สามารถมีโลโก้ของพวกเขาบนเสื้อ NBAได้รวมไปถึงคาสิโนผลิตภัณฑ์ยาสูบและแอลกอฮอล์เป็นต้น

ทำไมถึงโฆษณาไม่ได้? ยังไม่ชัดเจนนัก แต่พวกเขายังสามารถเป็นพันธมิตรทางการตลาดกับ NBA และทีมงานได้

สิ่งที่ต้องระวังใน DFS
หัว DFS จะดีซี:อุตสาหกรรมจินตนาการกีฬาประจำวันได้รับวันที่ในสภาคองเกรสในสัปดาห์นี้เมื่อมีการบ้านคณะอนุกรรมการถือการได้ยินในวันพุธ รายชื่อพยานไม่รวมถึงทุกคนจาก DraftKings หรือ FanDuel มองหาความครอบคลุมทั้งหมดได้ที่ Legal Sports Report

สิ่งที่จะออกมาจากการพิจารณาคดีนี้เป็นตัวแปรแม้ว่าจะไม่น่าเป็นไปได้ที่สภาคองเกรสจะได้รับการกระตุ้นให้ดำเนินการในทันที ไม่มีการออกกฎหมายเกี่ยวกับ DFS

นอกจากนี้ยังปรากฏว่าการพนันกีฬาจะเป็นส่วนหนึ่งของการสนทนาในวันพุธ

การเรียกเก็บเงินกลายเป็นกฎหมายในมิสซิสซิปปีได้อย่างไร: สภานิติบัญญัติของรัฐมิสซิสซิปปีได้ส่งใบเรียกเก็บเงินกลับไปเมื่อวันที่ 19 เมษายนแต่ยังอยู่ในรายการรอที่จะกลายเป็นกฎหมาย
2020 Winamax Series – น้ำทิพย์ของการแข่งขันโป๊กเกอร์จะถูกจัดขึ้นที่ Winamax – คาสิโนออนไลน์จาก 5 วันจนถึง 16 วันของเดือนเมษายน ทัวร์นาเมนต์มีกิจกรรมมากกว่า 100 รายการรวมถึงกิจกรรมต่างๆเช่น NLHE Monster Stack, PLO 6-Max-KO Championship, Sunday Surprise 6-Max-KO และกิจกรรมอื่น ๆ อีกมากมาย

วันเวลา ชื่อเหตุการณ์ ซื้อใน
อา. 05 เม.ย. เวลา 16.00 น NLHE – งานวิ่งมาราธอน – รับประกัน€ 60,000 € 10
อา. 05 เม.ย. เวลา 16.00 น NLHE – งานวิ่งมาราธอน – รับประกัน€ 100,000 € 50
อา. 05 เม.ย. เวลา 16.00 น NLHE – Marathon CHAMPIONSHIP – รับประกัน€ 120,000 250 ยูโร
อา. 05 เม.ย. เวลา 18:00 น NLHE – 6-Max – KO – รับประกัน€ 100,000 € 20
อา. 05 เม.ย. เวลา 18:00 น NLHE – 6-Max – รับประกัน€ 100,000 € 100
อา. 05 เม.ย. เวลา 20.00 น SUNDAY SURPRISE – 6-Max – KO – รับประกัน€ 120,000 € 10
อา. 05 เม.ย. เวลา 20.00 น PLO 6-Max – KO – รับประกัน€ 25,000 € 20
อา. 05 เม.ย. เวลา 20.00 น NLHE 6-Max – รับประกัน€ 100,000 € 50
อา. 05 เม.ย. เวลา 20.00 น NLHE CHAMPIONSHIP – รับประกัน€ 130,000 250 ยูโร
อา. 05 เม.ย. เวลา 21.00 น NLHE 6-Max – KO – รับประกัน 30,000 ยูโร € 10
อา. 05 เม.ย. เวลา 21.00 น NLHE – รับประกัน 30,000 ยูโร € 20
อา. 05 เม.ย. เวลา 22.00 น NLHE Show One – รับประกัน 30,000 ยูโร € 10
อา. 05 เม.ย. เวลา 22.00 น NLHE 6-Max – KO – รับประกัน€ 80,000 € 50
อา. 05 เม.ย. เวลา 23.00 น NLHE 6-Max – KO – รับประกัน 50,000 ยูโร € 20
อา. 05 เม.ย. เวลา 23.00 น NLHE – รับประกัน€ 25,000 € 100
อา. 05 เม.ย. เวลา 00.00 น NLHE 3-Max – Deglingos – รับประกัน 30,000 ยูโร € 10
จ. 06 เม.ย. เวลา 18.00 น NLHE 6-Max – KO – € 60,000 รับประกัน € 10
จ. 06 เม.ย. เวลา 18.00 น NLHE Monster Stack – รับประกัน 70,000 ยูโร € 50
จ. 06 เม.ย. เวลา 20.00 น PLO5 6-Max – รับประกัน€ 10,000 € 30
จ. 06 เม.ย. เวลา 20.00 น NLHE Monster Stack – รับประกัน€ 60,000 € 10
จ. 06 เม.ย. เวลา 20.00 น NLHE ชนะปุ่ม – รับประกัน€ 40,000 € 20
จ. 06 เม.ย. เวลา 20.00 น NLHE 6-Max – KO – รับประกัน 150,000 ยูโร € 50
จ. 06 เม.ย. เวลา 20.00 น NLHE Zone 30 – รับประกัน€ 40,000 € 100
จ. 06 เม.ย. เวลา 20.00 น NLHE 6-Max – CHAMPIONSHIP – รับประกัน€ 150,000 250 ยูโร
จ. 06 เม.ย. เวลา 21.00 น NLHE 6-Max – รับประกัน€ 40,000 € 20
จ. 06 เม.ย. เวลา 21.00 น NLHE – KO – รับประกัน€ 40,000 € 50
จ. 06 เม.ย. เวลา 21.00 น NLHE 6-Max – CHAMPIONSHIP KO – รับประกัน€ 20,000 250 ยูโร
จ. 06 เม.ย. เวลา 22.00 น NLHE 6-Max – รับประกัน€ 40,000 € 5
จ. 06 เม.ย. เวลา 22.00 น PLO 6-Max – รับประกัน€ 10,000 € 30
จ. 06 เม.ย. เวลา 23.00 น NLHE KO – รับประกัน 30,000 ยูโร € 10
จ. 06 เม.ย. เวลา 23.00 น NLHE 6-Max – รับประกัน 30,000 ยูโร € 50
จ. 06 เม.ย. เวลา 00.00 น NLHE – Heads Up – Deglingos – € 15,000 รับประกัน € 20
อ. 07 เม.ย. เวลา 18.00 น NLHE 6-Max – Monster Stack – รับประกัน 50,000 ยูโร € 10
อ. 07 เม.ย. เวลา 18.00 น NLHE 6-Max – KO – รับประกัน 70,000 ยูโร € 20
อ. 07 เม.ย. เวลา 20.00 น NLHE 6-Max – รับประกัน€ 80,000 € 10
อ. 07 เม.ย. เวลา 20.00 น NLHE – รับประกัน 50,000 ยูโร € 20
อ. 07 เม.ย. เวลา 20.00 น PLO8 6-Max – รับประกัน€ 10,000 € 30
อ. 07 เม.ย. เวลา 20.00 น NLHE KO – รับประกัน€ 120,000 € 50
อ. 07 เม.ย. เวลา 20.00 น PLO 6-Max – CHAMPIONSHIP – รับประกัน 30,000 ยูโร 250 ยูโร
อ. 07 เม.ย. เวลา 21.00 น NLHE 6-Max – รับประกัน€ 25,000 € 5
อ. 07 เม.ย. เวลา 21.00 น NLHE – Heads Up – รับประกัน€ 10,000 € 50
อ. 07 เม.ย. เวลา 22.00 น PLO 6-Max – รับประกัน€ 10,000 € 10
อ. 07 เม.ย. เวลา 22.00 น NLHE KO – รับประกัน 50,000 ยูโร € 20
อ. 07 เม.ย. เวลา 23.00 น NLHE – ชนะปุ่ม – รับประกัน€ 20,000 € 10
อ. 07 เม.ย. เวลา 23.00 น NLHE 6-Max – KO – รับประกัน 50,000 ยูโร € 50
อ. 07 เม.ย. เวลา 00.00 น NLHE – Heads Up – Deglingos – € 15,000 รับประกัน € 30
พ. 08 เม.ย. เวลา 18.00 น NLHE 6-Max – Monster Stack – รับประกัน€ 40,000 € 10
พ. 08 เม.ย. เวลา 18.00 น NLHE 6-Max – KO – รับประกัน€ 80,000 € 50
พ. 08 เม.ย. เวลา 20.00 น NLHE 6-Max – KILL THE WIP – KO – รับประกัน 80,000 ยูโร € 10
พ. 08 เม.ย. เวลา 20.00 น PLO 6-Max – KILL THE WIP – KO – € 20,000 รับประกัน € 10
พ. 08 เม.ย. เวลา 20.00 น NLHE 6-Max – Show One – รับประกัน€ 40,000 € 20
พ. 08 เม.ย. เวลา 20.00 น NLHE – Monster Stack – รับประกัน 70,000 ยูโร € 50
พ. 08 เม.ย. เวลา 20.00 น NLHE 6-Max – Monster Stack CHAMPIONSHIP – รับประกัน€ 120,000 250 ยูโร
พ. 08 เม.ย. เวลา 21.00 น NLHE 4-Max – รับประกัน 30,000 ยูโร € 20
พ. 08 เม.ย. เวลา 21.00 น NLHE 6-Max – KO – รับประกัน 50,000 ยูโร € 50
พ. 08 เม.ย. เวลา 22.00 น NLHE 6-Max – ชนะปุ่ม – รับประกัน 30,000 ยูโร € 10
พ. 08 เม.ย. เวลา 22.00 น NLHE – รับประกัน 30,000 ยูโร € 20
พ. 08 เม.ย. เวลา 23.00 น NLHE – Deglingos – รับประกัน€ 25,000 € 5
พ. 08 เม.ย. เวลา 23.00 น NLHE 6-Max – KO – รับประกัน 50,000 ยูโร € 100
พ. 08 เม.ย. เวลา 00.00 น NLHE 3-Max – Deglingos – รับประกัน 30,000 ยูโร € 20
พฤ. 09 เม.ย. เวลา 18:00 น NLHE 6-Max – KO – รับประกัน 50,000 ยูโร € 10
พฤ. 09 เม.ย. เวลา 18:00 น NLHE 6-Max – รับประกัน€ 40,000 € 20
พฤ. 09 เม.ย. เวลา 20.00 น NLHE – รับประกัน€ 60,000 € 10
พฤ. 09 เม.ย. เวลา 20.00 น NLHE 6-Max – KO – รับประกัน€ 100,000 € 20
พฤ. 09 เม.ย. เวลา 20.00 น 8 เกม 6 สูงสุด – รับประกัน€ 10,000 € 50
พฤ. 09 เม.ย. เวลา 20.00 น NLHE 6-Max – Monster Stack – รับประกัน€ 80,000 € 50
พฤ. 09 เม.ย. เวลา 20.00 น NLHE Show One – รับประกัน 50,000 ยูโร € 100
พฤ. 09 เม.ย. เวลา 20.00 น NLHE 6-Max – CHAMPIONSHIP – รับประกัน€ 120,000 250 ยูโร
พฤ. 09 เม.ย. เวลา 21.00 น NLHE Show One – รับประกัน 20,000 ยูโร € 10
พฤ. 09 เม.ย. เวลา 21.00 น NLHE 6-Max – KO – รับประกัน 50,000 ยูโร € 20
พฤ. 09 เม.ย. เวลา 22.00 น NLHE 6-Max – KO – รับประกัน€ 40,000 € 10
พฤ. 09 เม.ย. เวลา 22.00 น NLHE – รับประกัน 30,000 ยูโร € 50
พฤ. 09 เม.ย. เวลา 22.00 น NLHE 6-Max – Turbo CHAMPIONSHIP – รับประกัน€ 60,000 250 ยูโร
พฤ. 09 เม.ย. เวลา 23.00 น PLO 6-Max – Deglingos – รับประกัน€ 10,000 € 5
พฤ. 09 เม.ย. เวลา 23.00 น NLHE 6-Max – ชนะปุ่ม – รับประกัน€ 25,000 € 20
พฤ. 09 เม.ย. เวลา 00.00 น NLHE – Heads Up – Deglingos – € 20,000 รับประกัน € 30
ศ. 10 เม.ย. เวลา 18.00 น NLHE 6-Max – KO – รับประกัน€ 40,000 € 10
ศ. 10 เม.ย. เวลา 18.00 น NLHE Monster Stack – รับประกัน€ 40,000 € 50
ศ. 10 เม.ย. เวลา 20.00 น NLHE Show One – รับประกัน 30,000 ยูโร € 10
ศ. 10 เม.ย. เวลา 20.00 น NLHE 6-Max – โซน 30 – KO – รับประกัน€ 25,000 € 10
ศ. 10 เม.ย. เวลา 20.00 น NLHE – รับประกัน 50,000 ยูโร € 20
ศ. 10 เม.ย. เวลา 20.00 น NLHE 6-Max – KO – รับประกัน€ 100,000 € 50
ศ. 10 เม.ย. เวลา 20.00 น HORSE 6-Max – KO – รับประกัน€ 10,000 € 100
ศ. 10 เม.ย. เวลา 20.00 น NLHE Monster Stack – รับประกัน 50,000 ยูโร € 100
ศ. 10 เม.ย. เวลา 20.00 น NLHE 4-Max – KO CHAMPIONSHIP – รับประกัน€ 80,000 250 ยูโร
ศ. 10 เม.ย. เวลา 21.00 น NLHE 6-Max – KO – รับประกัน€ 40,000 € 10
เส้นตายสำหรับรัฐบาลฟิลไบรอันต์ในการลงนามในร่างกฎหมายคือวันที่ 13 พฤษภาคมดังนั้นจะมีบางอย่างเกิดขึ้นในสัปดาห์นี้ รัฐคาดว่าจะเข้าร่วม เวอร์จิเนียอินเดียนาและเทนเนสซีด้วยระเบียบ DFS ในหนังสือ

SBOBET ESport SBOBET การกลายเป็นกฎหมายในมิสซิสซิปปีจะเป็นชัยชนะที่ดีสำหรับอุตสาหกรรม DFS อัยการสูงสุดให้ความเห็นว่าDFS ผิดกฎหมายภายใต้กฎหมายการพนันของรัฐในเดือนมกราคม DraftKings และ FanDuel ถูกดึงออกจากสถานะไม่นานหลังจากนั้น

โคโลราโดมิสซูรีต่อไป: ESport SBOBET จากความคืบหน้าในการออกกฎหมายเหล่านี้ดูเหมือนว่าทั้งสองรัฐนี้สามารถส่งใบเรียกเก็บเงิน DFSไปยังผู้ว่าการรัฐได้ในสัปดาห์นี้ โคโลราโดอาจเกิดขึ้นในวันจันทร์

ทั้งสองเป็นหนึ่งในรัฐ ที่มีแนวโน้มที่จะผ่านการควบคุม DFS ในอนาคตอันใกล้นี้ แต่ทุกสายตาจะจับจ้องไปที่นิวยอร์กซึ่งมีเวลาประมาณห้าสัปดาห์ในการพยายามผ่านกฎหมายโดยไม่มีความคืบหน้าใด ๆ – อย่างน้อยก็เปิดเผยต่อสาธารณะ Sladerเป็นตัวแทนของGeoComplyซึ่งให้บริการระบุตำแหน่งทางภูมิศาสตร์ในพื้นที่เกมออนไลน์ DraftKings ร่วมมือกับ GeoComplyในเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้ว GeoComply สามารถหยุดผู้ใช้จากการเข้าร่วมการแข่งขัน DFS ได้หากพวกเขาอยู่ในสถานที่ที่การแข่งขันผิดกฎหมาย

Lockeเป็นตัวแทนของGenius Sportsบริษัท ข้อมูลกีฬาและเทคโนโลยีที่ทำงานร่วมกับลีกต่างๆทั่วโลกในประเด็นความสมบูรณ์ของเกมเนื่องจากเกี่ยวข้องกับการพนันกีฬา

สมัครไพ่บาคาร่า แทงบอล SBOBET เว็บปั่นแปะออนไลน์ SBOBETG8

สมัครไพ่บาคาร่า Melco International Development ผู้ให้บริการเกมมาเก๊ารายงานว่ามีกำไรสุทธิเพิ่มขึ้นมากกว่า 90 เท่าในช่วงหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2016 ซึ่งมาจากผลประโยชน์พิเศษจากการควบคุมส่วนใหญ่ของ Melco Crown Entertainment Limited (MCE)

บริษัท กลายเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่สุดเพียงรายเดียวของ MCE หลังจาก Crown Resorts ที่จดทะเบียนในออสเตรเลียลดสัดส่วนการถือหุ้นใน บริษัท บริษัท ได้รวบรวมผลการดำเนินงานของ MCE เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ซึ่งสร้างรายได้ให้กับ บริษัท ถึง 10.39 พันล้านดอลลาร์ฮ่องกง (1.3 พันล้านดอลลาร์)

กำไรที่เป็นของเจ้าของ บริษัท อยู่ที่ 10.37 ล้านเหรียญฮ่องกงในช่วงเวลาดังกล่าว

ผลการวิจัยยังได้รับความช่วยเหลือจากการเพิ่มขึ้นของ Studio City ซึ่งเป็นรีสอร์ทใหม่ล่าสุดของ MCE ซึ่งเปิดให้บริการในเดือนตุลาคมปีที่แล้วตามรายงานของ บริษัท

“ การเพิ่มขึ้นของ Studio City ได้เริ่มดำเนินไปอย่างรวดเร็วขึ้นแล้วและจำนวนผู้เยี่ยมชมและจำนวนมากส่งผลให้ทั้งคู่เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญในเดือนกรกฎาคม 2016 การเติบโตนี้คาดว่าจะมีโมเมนตัมมากขึ้นในช่วงครึ่งหลังของปีและหลังจากนั้น” บริษัท ในแถลงการณ์

สตูดิโอซิตี้ยังวางแผนที่จะเพิ่มห้องวีไอพีที่มี 30 โต๊ะภายในสิ้นไตรมาสที่สาม บริษัท กล่าว

ในส่วนที่เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ City of Dreams กลุ่ม บริษัท สมัครไพ่บาคาร่า กล่าวว่าเชื่อว่าการขยายการค้าปลีกใหม่ใน Cotai จะ“ กลายเป็นความรู้สึกของการค้าปลีกในสถานการณ์ค้าปลีกที่กำลังประสบอยู่ในขณะนี้”
การสำรวจความคิดเห็นล่าสุดแสดงให้เห็นว่าประชากรส่วนใหญ่ในรัฐแมรี่แลนด์จะอยู่ในคณะกรรมการตามกฎหมาย

สหรัฐอเมริกา – ส่วนการพนันกีฬากำลังถูกทำให้ถูกต้องตามกฎหมายในหลายรัฐหลังจากที่ศาลฎีกาเคลียร์ทางให้ รัฐแมริแลนด์ซึ่งเป็นหนึ่งในนั้นมีการลงประชามติเมื่อไม่นานมานี้และผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 53% แสดงการสนับสนุนการทำให้ถูกต้องตามกฎหมายของกลุ่มในรัฐ

การสำรวจความคิดเห็นของ Washington Post-University of Maryland แสดงให้เห็นว่าคนส่วนใหญ่ต้องการเห็นการพนันกีฬาถ่ายทอดสดและเพิ่มลอตเตอรีเช่นเดียวกับการพนันแข่งม้าซึ่งถูกกฎหมายในแมริแลนด์มาระยะหนึ่งแล้ว ด้วย 53% ที่เห็นด้วยกับกลุ่มนี้ 47% ที่เหลือแบ่งเป็นกลุ่มที่ต่อต้าน (37%) และผู้ที่ไม่ได้มีส่วนร่วม (10%)

แม้ว่าผู้มีสิทธิเลือกตั้งจะสนับสนุนแนวคิดในการทำให้ถูกต้องตามกฎหมาย แต่มาตรการดังกล่าวจะไม่ถูกนำมาใช้ก่อนเดือนพฤศจิกายน 2020 เนื่องจากร่างกฎหมายของรัฐแมรี่แลนด์ที่เรียกร้องให้มีการลงประชามติในเรื่องนี้ยังคงต้องได้รับการอนุมัติจากวุฒิสภา ความล่าช้าทำให้การลงประชามติอาจเกิดขึ้นไม่ช้ากว่าปี 2020

การสำรวจความคิดเห็นไม่เพียง แต่แสดงให้เห็นว่าผู้มีสิทธิเลือกตั้งของรัฐสนับสนุนการพนันกีฬาเท่านั้น แต่ยังรวมถึงข้อตกลงระหว่างฝ่ายตรงข้ามด้วยเนื่องจากพรรคเดโมแครตรีพับลิกันและที่ปรึกษาต่างแสดงการสนับสนุนการเดิมพันกีฬาที่ถูกกฎหมาย“ ฉันรู้สึกตื่นเต้นกับโอกาสและศักยภาพในการเติบโตที่ Innovative Technology Americas” เบ ธ คลาร์กให้ความเห็น

สหรัฐอเมริกา – Innovative Technology Americas, Inc. ยินดีที่จะต้อนรับ Beth Clark ผู้จัดการสำนักงานเข้าสู่สำนักงานในวิสคอนซิน Beth เข้าร่วมการดำเนินงานของ Innovative Technology ในสหรัฐอเมริกาในช่วงเวลาสำคัญของการเติบโตและเป็นส่วนสำคัญในการสร้างความมั่นใจในการให้บริการลูกค้าที่เป็นเลิศแก่ฐานลูกค้าในสหรัฐอเมริกาที่กว้างขวาง

รีเบคก้าไวท์รองประธานฝ่ายขายและพัฒนาธุรกิจให้ความเห็นว่า“ ฉันดีใจที่ได้ต้อนรับเบ ธ เข้าสู่ทีมสหรัฐอเมริกา เบ ธ อยู่กับเรามาสองสามเดือนแล้วและเธอได้สร้างความแตกต่างอย่างแท้จริงให้กับการดำเนินงานในสำนักงาน เบ ธ มีประวัติการทำงานที่ยาวนานในการบริหารสำนักงานในอุตสาหกรรมการผลิตและการจัดจำหน่ายทำให้เธอเหมาะกับบทบาทนี้ บทบาทนี้แตกต่างกันไปตามความรับผิดชอบในการบริการลูกค้าการประมวลผลคำสั่งการป้อนข้อมูลบัญชีและความช่วยเหลือด้านการขายและ Beth ได้ทำการปรับปรุงในทุกด้านแล้ว”

แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับตำแหน่งใหม่ของเธอ Beth กล่าวว่า“ ฉันเข้าร่วม บริษัท ในเดือนมิถุนายนและฉันก็ทำงานได้ดีมีความสุขกับงานและทำความรู้จักกับผลิตภัณฑ์ตรวจสอบเงินสดที่หลากหลายที่เรานำเสนอ ฉันกำลังใช้ทักษะการจัดการสำนักงานและการจัดซื้อที่ครอบคลุมกับบทบาทนี้และฉันได้วางขั้นตอนใหม่เพื่อตอบสนองคำสั่งซื้อของลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด ฉันรู้สึกตื่นเต้นกับโอกาสและศักยภาพในการเติบโตที่ Innovative Technology Americas และหวังว่าจะได้ทำงานร่วมกับทีมงานในสหรัฐอเมริกาและเพื่อนร่วมงานจากต่างประเทศที่เหลือของฉันในขณะที่เราขยายการเข้าถึงในภูมิภาคนี้”ผู้ร่วมก่อตั้ง บริษัท ได้ฟ้องร้อง Wynn Resorts และ Massachusetts Gaming Commission

สหรัฐอเมริกา – Steve Wynn ผู้ร่วมก่อตั้งและอดีตซีอีโอของ Wynn Resorts ได้ยื่นฟ้อง บริษัท และคณะกรรมการการเล่นเกมของแมสซาชูเซตส์ในการเคลื่อนไหวที่พยายามขัดขวางการเผยแพร่รายงานที่อาจเปิดเผย “เนื้อหาที่มีสิทธิพิเศษ”

ผู้ร่วมก่อตั้งระบุว่า บริษัท มอบเอกสารสิทธิพิเศษให้กับคณะกรรมการการเล่นเกมโดยไม่ถูกต้องซึ่งกำลังตรวจสอบข้อกล่าวหาการประพฤติมิชอบจาก Wynn ที่รายงานใน Wall Street Journal ในเดือนกุมภาพันธ์

หลังจากเกิดข้อกล่าวหาอดีตซีอีโอลาออกจากคณะกรรมการและขายหุ้นทั้งหมด 12.1% ใน บริษัท คดีดังกล่าวระบุว่าเอกสารที่มอบให้กับคณะกรรมการการเล่นเกมเป็นเอกสารที่อยู่ภายใต้สิทธิ์ของทนายความ – ลูกค้าโดยเฉพาะ

“ เมื่อทราบว่าพวกเขาได้ทำการสอบสวน Wynn Resorts เป็นเวลาหลายเดือนโดยไม่สนใจอย่างสิ้นเชิงในการปกป้องการสื่อสารที่เป็นสิทธิพิเศษของ Mr Wynn ซึ่งอีกครั้งไม่มีความสามารถในการระบุว่ามีการสื่อสารและวัสดุใดบ้างที่ได้ให้กับหน่วยงานกำกับดูแล – เจ้าหน้าที่ Mass Gaming กล่าว สวมเสื้อคลุมของผู้พิพากษาแตกตะลุมพุกและตัดสินเพียงฝ่ายเดียวว่านาย Wynn ล้มเหลวในการรักษาภาระของเขาในการกำหนดว่าสิทธิพิเศษใด ๆ จะมีผลกับเอกสารที่ไม่รู้จักในจักรวาลที่ได้มาระหว่างการสอบสวน Mass Gaming” อ่านคดีนี้ผู้ให้บริการคาสิโนได้ประกาศว่าได้เลือกไซต์ข้างทางหลวง Pennsylvania Turnpike เพื่อพัฒนาสถานที่

สหรัฐอเมริกา – กฎหมายขยายการพนันที่ได้รับการอนุมัติเมื่อเร็ว ๆ นี้ของเพนซิลเวเนียได้รวมใบอนุญาตมินิคาสิโน 10 ใบที่จะออกให้กับเจ้าของคาสิโน 12 แห่งของรัฐ Penn National Gaming (PNG) ทำคะแนนได้ 2 คะแนนและได้ประกาศแล้วว่าจะพัฒนาทั้งคู่ไปที่ใด

ผู้ให้บริการคาสิโนยืนยันแล้วว่าจะพัฒนามินิคาสิโนแห่งแรกที่ร้านเซียร์เดิมที่ห้างสรรพสินค้าชานเมืองยอร์ก แต่เพิ่งประกาศที่ตั้งสำหรับแห่งที่สอง ที่ดินว่างเปล่า 36 เอเคอร์ริมทางด่วนเพนซิลเวเนียใกล้เมืองรีดดิงและชานเมืองฟิลาเดลเฟียได้รับเลือกให้เป็นสถานที่ที่กำหนดสำหรับการก่อสร้างสถานที่

PNG ส่งการเสนอราคาเพียง 3 เหรียญสหรัฐจากขั้นต่ำ 7.5 ล้านเหรียญสหรัฐและจบลงด้วยการชนะการประมูลใบอนุญาตมินิคาสิโนครั้งที่ห้าซึ่งจะพัฒนาโดย Turnpike เงินจำนวนนี้ต่ำที่สุดแล้วโดยผู้ประมูลรายที่ 4 เป็นรายที่สองด้วยข้อเสนอ 9.9 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

มินิคาสิโนสามารถมีเครื่องสล็อตได้มากถึง 750 เครื่องและเกมโต๊ะ 40 เกม อีกสี่ใบอนุญาตขายให้กับโรงงานใน Lawrence, York, Cumberland และ Westmoreland จากธุรกรรมเหล่านั้นรัฐสามารถรวบรวมได้มากกว่า 118 ล้านดอลลาร์สหรัฐเจ้าของคาสิโนเปิดเผยว่าเขาบรรลุข้อตกลง 1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐในการขายสิ่งอำนวยความสะดวก

สหรัฐฯ – Dan Gilbert เจ้าของทีม NBA Cleveland Cavaliers และ Greektown Casino-Hotel ในใจกลางเมืองดีทรอยต์ได้เปิดเผยว่าบรรลุข้อตกลงมูลค่า 1 พันล้านเหรียญสหรัฐเพื่อขายทรัพย์สินให้แก่ Penn National และ VICI Properties

JACK Entertainment บริษัท ของ Gilbert ที่อยู่เบื้องหลังคาสิโนเปิดเผยว่าสิ่งอำนวยความสะดวกนี้ได้รับการวางแผนที่จะขายให้กับ Penn National Gaming ในเพนซิลเวเนียและคุณสมบัติ VICI ในนิวยอร์กในข้อตกลงที่ยังคงต้องได้รับการอนุมัติตามกฎระเบียบของรัฐและรัฐบาลกลาง

ข้อตกลงดังกล่าวระบุว่าเพนน์เนชั่นแนลจะได้รับทรัพย์สินในการดำเนินงานของคาสิโนเป็นเงินประมาณ 300 ล้านเหรียญสหรัฐในขณะที่ VICI Properties จะรับผิดชอบที่ดินและอสังหาริมทรัพย์ในราคา 700 ล้านเหรียญสหรัฐ

กิลเบิร์ตกล่าวว่า บริษัท ของเขาจะใช้เงินบางส่วนเพื่อลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ในเมืองดีทรอยต์และการพัฒนาธุรกิจ “ [การขาย] จะช่วยให้วิถีที่แข็งแกร่งดำเนินต่อไปและจัดหาเงินทุนเพิ่มเติมเพื่อดำเนินการลงทุนเชิงกลยุทธ์ในอสังหาริมทรัพย์และโครงการริเริ่มทางธุรกิจในเมืองดีทรอยต์ต่อไป” เขากล่าว

การขายซึ่งคาดว่าจะสรุปได้ในปี 2019 จะไม่ขัดขวางการดำเนินงานของคาสิโนและโรงแรม ยิ่งไปกว่านั้น JACK Entertainment กล่าวว่าพนักงานของ Greektown คาดว่าจะได้รับค่าตอบแทนและแพ็คเกจสิทธิประโยชน์รายได้จากคาสิโนบริติชโคลัมเบียและศูนย์เกมเติบโตอย่างต่อเนื่องโดยได้รับแรงหนุนจากเครื่องสล็อต

แคนาดา – เครื่องสล็อตเป็นฟีเจอร์หลักสำหรับคาสิโนบริติชโคลัมเบียเนื่องจากรายงานล่าสุดในจังหวัดแสดงให้เห็นว่าอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้นจากรายได้สล็อต แม้ว่าสิ่งอำนวยความสะดวกชั้นนำสองในสามแห่งในแวนคูเวอร์จะได้รับแรงหนุนจากรายได้จากเกมโต๊ะเครื่องสล็อตก็ยังเพิ่มรายได้ให้กับคาสิโนและศูนย์เกมที่เหลือทั้งหมดในพื้นที่

รายได้จากเกมบนโต๊ะสูงกว่าในคาสิโนห้าอันดับแรกในบริติชโคลัมเบีย แต่ประสิทธิภาพของสล็อตแมชชีนเติบโตดีขึ้นในช่วงไตรมาสที่สาม รายได้เฉลี่ยของสล็อตแมชชีนสำหรับคาสิโนและศูนย์เกมทั้งหมดในรายการเพิ่มขึ้น 7% เมื่อเทียบกับรายได้จากเกมบนโต๊ะโดยเฉลี่ยซึ่งเพิ่มขึ้น 4.4%

River Rock Casino Resort มีรายได้จากสล็อตเพิ่มขึ้น 1% ในขณะที่รายได้จากเกมบนโต๊ะลดลง 6% ฮาร์ดร็อคคาสิโนแวนคูเวอร์ยังรายงานว่ารายได้จากเกมบนโต๊ะลดลง 4.5% ซึ่งตรงข้ามกับการเพิ่มรายได้จากสล็อต 10% สถานที่อื่น ๆ มีการเติบโตในทั้งสองแห่ง แต่สล็อตดีกว่า: Grand Villa Casino (สล็อต + 9%, เกมบนโต๊ะ + 4%), Parq Vancouver (สล็อต + 20%, เกมบนโต๊ะ + 12%), Cascades Casino Resort (สล็อต + 10% , เกมบนโต๊ะ + 9%)

คาสิโนโดยเฉลี่ยเก็บรายได้จากเครื่องสล็อตเป็นจำนวน 40 ล้านยูโรต่อปีเนื่องจากส่วนงานโดยรวมสร้างรายได้ให้กับอุตสาหกรรมสูงขึ้น รายรับจากเกมบนโต๊ะเฉลี่ย 26.3 ล้านยูโรต่อปี
นอกจากนี้การก่อสร้างอาคารโรงแรมหลังที่ 5 ซึ่งออกแบบโดย Dame Zaha Hadid กำลัง “ก้าวหน้าไปด้วยดี”

(รอยเตอร์) – มีรายงานว่าเอชแอลพร้อมที่จะเดิมพันแฟรนไชส์การขยายตัวในลาสเวกัสซึ่งเป็นการย้ายที่จะทำให้ลีกเป็นทีมแรกที่มีทีมกีฬามืออาชีพรายใหญ่ในเมืองตากอากาศที่รู้จักการพนันเป็นหลัก

Ad: เปิดบัญชีเดิมพันออนไลน์วันนี้ที่ Gambling911 รับรอง AceSportsbook รับหลายร้อยดอลลาร์ในโบนัสการสมัครที่นี่

รายงานของ Associated Press เมื่อวันอังคารซึ่งได้รับการยืนยันในภายหลังจาก Las Vegas Review-Journal กล่าวว่าการตั้งทีมในลาสเวกัสเป็นการ “ทำข้อตกลง” หลังจากคำแนะนำของคณะกรรมการบริหารของ NHL และให้ผู้จัดงานจ่ายค่าธรรมเนียม 500 ล้านดอลลาร์

รายงานทั้งสองมีที่มาจากบุคคลสองคนที่พูดโดยไม่เปิดเผยตัวตนเนื่องจากไม่ได้รับอนุญาตให้เปิดเผยคำแนะนำของคณะกรรมการ

เมื่อสำนักข่าวรอยเตอร์ขอให้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับข่าวการขยายตัวรองผู้บัญชาการของ NHL Bill Daly กล่าวในอีเมลว่าลีกไม่มีความคิดเห็นและจะไม่ยืนยันรายงาน

คณะกรรมการผู้ว่าการของ NHL มีกำหนดจะพบกันในวันที่ 22 มิถุนายนที่ลาสเวกัสซึ่งคาดว่าจะมีการลงคะแนนเสียงอย่างเป็นทางการเกี่ยวกับการเสนอราคาขยายจากลาสเวกัสและควิเบกซิตี

ทีม NHL โดยเฉลี่ยมีมูลค่า 505 ล้านดอลลาร์จากการสำรวจของ Forbes เมื่อเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมา

หากเจ้าของโหวตอนุมัติการเสนอราคาของนักธุรกิจพันล้านบิลโฟลีย์สำหรับแฟรนไชส์ในลาสเวกัสมันจะเป็นทีมลำดับที่ 31 ของเอชแอลและนับเป็นการขยายตัวครั้งแรกของลีกตั้งแต่ปี 2000 เมื่อโคลัมบัสและมินนิโซตาเริ่มเล่น

“ พวกเราโตแล้ว” แคโรลีนกู๊ดแมนนายกเทศมนตรีลาสเวกัสกล่าวในวารสาร Las Vegas Review-Journal “ มันเป็นก้าวที่น่าตื่นเต้นสำหรับเรา แต่ฉันกำลังรอให้คณะกรรมการ บริษัท อนุมัติก่อนที่ฉันจะเริ่มเฉลิมฉลองจริงๆ”

ลาสเวกัสและควิเบกซิตี้เป็นสองเมืองที่ยื่นคำขอขยายอย่างเป็นทางการเมื่อ NHL เปิดกระบวนการขยายตัวอย่างเป็นทางการเมื่อปีที่แล้ว

การเสนอราคาจากควิเบกซิตี้ซึ่งสูญเสียนอร์ดิกอันเป็นที่รักไปยังเดนเวอร์ในปี 2538 ตอนนี้ดูเหมือนว่าจะถูกระงับเนื่องจากส่วนใหญ่กังวลเกี่ยวกับความแข็งแกร่งของดอลลาร์แคนาดา

ทีมเอชแอลเจ็ดทีมของแคนาดาได้รับรายได้ตั๋วและค่าสัมปทานเป็นดอลลาร์แคนาดาในขณะที่เงินเดือนซึ่งคิดเป็นครึ่งหนึ่งของรายได้ที่เกี่ยวข้องกับฮ็อกกี้ของลีกจะจ่ายเป็นดอลลาร์สหรัฐ
โป๊กเกอร์ออนไลน์ที่ถูกกฎหมายในรัฐนิวยอร์กได้ก้าวไปข้างหน้าอย่างก้าวกระโดดโดยวุฒิสภาของรัฐอนุมัติร่างกฎหมาย 53 เมื่อเวลา 19.30 น. วันอังคาร

เข้าร่วมห้องบัตรอเมริกาวันนี้และรับเงินโบนัสฟรีสูงถึง $ 1,000 นอกจากนี้อย่าลืมมีคุณสมบัติสำหรับ Punta Cana Classic ในเดือนตุลาคมนี้ที่นี่

มาตรการดังกล่าวจะอนุญาตให้คาสิโนสนามแข่ง 11 แห่งของรัฐยื่นขอใบอนุญาต 11 แห่งเพื่อเก็บเกมโป๊กเกอร์ออนไลน์ได้

หากได้รับการอนุมัติจากสมัชชาแห่งรัฐนิวยอร์กจะกลายเป็นเพียงรัฐที่สี่ในประเทศที่รับรองการพนันโป๊กเกอร์ออนไลน์ตามที่ Sen. John Bonacic, R-Mount Hope ประธานคณะกรรมการการแข่งรถการเล่นเกมและการพนันของวุฒิสภา

ใบอนุญาต 10 ปีในการเล่นเกมการพนันโป๊กเกอร์ออนไลน์จะมีราคา $ 10 ล้านคาสิโน

การเรียกเก็บเงินดังกล่าวมีข้อห้ามในปัจจุบันที่ออกแบบมาเพื่อป้องกันเกมแห่งโอกาสโดยระบุว่าเกมโป๊กเกอร์ออนไลน์เป็นเกมที่มีทักษะ

“การสร้างตัวเลือกที่ปลอดภัยและได้รับการควบคุมสำหรับผู้เล่นโป๊กเกอร์ออนไลน์ในนิวยอร์กจะสร้างรายได้ภาษีใหม่หลายล้านที่สามารถนำไปใช้เพื่อการศึกษาและการลงทุนที่สำคัญอื่น ๆ ” จอห์นแมคมานัสที่ปรึกษาทั่วไปของ MGM กล่าว บริษัท ยังไม่ได้ดำเนินการสถานที่เล่นการพนันใน Empire State แต่เพิ่งได้รับผลประโยชน์ส่วนใหญ่ใน Borgata ซึ่งดำเนินการเว็บไซต์โป๊กเกอร์ออนไลน์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศของสหรัฐอเมริกาจากแอตแลนติกซิตีรัฐนิวเจอร์ซีย์ “เราขอปรบมือให้วุฒิสภาสำหรับการผ่านกฎหมายที่สมเหตุสมผลนี้ซึ่งจะช่วยปกป้องชาวนิวยอร์กที่เล่นโป๊กเกอร์ออนไลน์บนเว็บไซต์โป๊กเกอร์นอกชายฝั่งที่ไม่มีการป้องกันมานานหลายปีซึ่งทุกวันนี้ดำเนินการโดยไม่มีข้อบังคับควบคุมการฉ้อโกงหรือ จำกัด อายุ”
ชายที่สวมรอยเป็นเจ้ามือรับแทงผู้โหดเหี้ยมถูกฟ้องในข้อหาความผิดทางอาญาสามข้อหาหลังจากขู่ว่าจะเอาปืนจ่อหัว
Ray Batista ถูกกล่าวหาว่าทำงานในนามของสิ่งที่เรียกว่า“ Sports Handicapper to the Stars” Adam Meyer
เมเยอร์เริ่มร้องไห้และบอกว่าเจ้ามือรับแทงเรียกร้องเงิน 10 ล้านเหรียญจากเขา
บาติสตากำลังมองหาสิ่งที่อยู่เบื้องหลังลูกกรงอย่างน้อยเจ็ดปีในการทำอาวุธปืน
ชายชาวฟลอริดาที่ถูกกล่าวหาว่าติดหัวกับ Fond du Lac เจ้าสัวสุราวิสคอนซินถูกฟ้องในข้อหาความผิดทางอาญาสามข้อหาในสัปดาห์นี้

โฆษณา: รับโบนัสการสมัครจับคู่ 100% และการจ่ายเงินรางวัลในวันถัดไปที่ AmericasBookie ที่นี่

เจ้าหน้าที่อ้างว่า Ray Batista บินจากฟลอริดาไปยังวิสคอนซินเพื่อเรียกร้องเงิน 10 ล้านดอลลาร์จาก Gary Sadoff เจ้าของ Badger Liquor Co. Inc. ผู้จัดจำหน่ายสุรารายใหญ่ที่สุดของวิสคอนซิน

บาติสตาถูกกล่าวหาว่าทำเช่นนั้นในนามของ “นักกีฬามืออาชีพสู่ดวงดาว” อดัมเมเยอร์ชาวฟอร์ตลอเดอร์เดล

ตามคำฟ้องเมเยอร์บอกกับ Sadoff ลูกค้าของเขาเขาติดหนี้เจ้ามือรับแทงที่โหดเหี้ยมชื่อ Kent Wong และหว่องเข้าใจผิดว่าชายวิสคอนซินเป็นหุ้นส่วนของเมเยอร์

เจ้ามือรับแทงผู้โหดเหี้ยมคนนั้นกลับกลายเป็นเมเยอร์เสียเอง คำฟ้องอ้างเพิ่มเติมว่าเมเยอร์จะโทรหา Sadoff และขู่ว่าจะให้จ่ายเงินเพิ่มเติม

Sadoff เล่าให้ผู้สืบสวนฟังว่าระหว่างการประชุมในรถของ Sadoff“ เมเยอร์เริ่มร้องไห้และบอกว่าเขาต้องการเงิน 10 ล้านเหรียญ” ตามคำให้การของ Michael DelGiudice ผู้ตรวจการไปรษณีย์ของสหรัฐฯ

จากนั้นมีรายงานว่าบาติสตาปีนขึ้นไปที่เบาะหลังของรถ

Sadoff “เชื่อว่าคนที่นั่งด้านหลังชี้ปืนมาที่เขาตลอดการประชุม” DelGiudice เขียนโดยอ้างถึง Sadoff ว่าเป็น “เหยื่อก.” เท่านั้น

หลังจากนั้นไม่นาน Sadoff ได้โอนเงินจำนวน 9.8 ล้านดอลลาร์ไปยังบัญชีที่ควบคุมโดย Meyer บาติสตาบอกกับทางการว่าเมเยอร์จ่ายเงินให้เขา 200,000 ดอลลาร์

บาติสตาสามารถเป็นพยานต่อเมเยอร์ได้แม้ว่าอัยการจะบอกว่าเรื่องนี้ไม่น่าเป็นไปได้มาก เขาอาจมองไปที่หลังลูกกรงอย่างน้อยเจ็ดปีเพียงเพื่อใช้อาวุธปืน บาติสตายังโดนข้อหากรรโชกทรัพย์

“นั่นเป็นแรงจูงใจมากมายที่จะทำให้คุณต้องการปรับปรุงสถานการณ์ของคุณ” Cubbie กล่าว “สำนักงานอัยการสหรัฐฯ (สำนักงาน) เป็นผู้เชี่ยวชาญในการหาคนมาร่วมมือ”

เมเยอร์ถูกควบคุมตัวโดยไม่มีพันธะและมีกำหนดจะขึ้นพิจ
จากสถานะเงินสดที่แข็งแกร่งของกลุ่มคณะกรรมการได้ประกาศจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลพิเศษ 1.5 เซนต์ต่อหุ้นเป็นระยะเวลาหกเดือน

เมื่อวันพุธที่ผ่านมา Summit Ascent Holdings ซึ่งเป็น บริษัท จดทะเบียนในฮ่องกงซึ่งควบคุมโดยผู้ประกอบการคาสิโน Lawrence Ho กล่าวว่ากำไรสุทธิในช่วงครึ่งปีแรกเป็น 1.7 ล้านเหรียญฮ่องกงเทียบกับที่ขาดทุน 43.8 ล้านเหรียญฮ่องกงใน 15H1

Summit Ascent Holdings ซึ่งเป็นเจ้าของคาสิโน Tigre De Cristal ของรัสเซียกล่าวว่าผู้สนับสนุนหลักในการทำกำไรของ บริษัท มาจากวีไอพีจากเอเชียตะวันออกเฉียงเหนือ

การหมุนเวียนชิปรายเดือนเพิ่มขึ้นจาก 258 ล้านดอลลาร์ฮ่องกงในเดือนพฤศจิกายน 2558 เป็น 2 พันล้านดอลลาร์ฮ่องกงในเดือนกรกฎาคม 2559 และ 2.2 พันล้านดอลลาร์ฮ่องกงในเดือนสิงหาคม 2559

ผู้ประกอบการกล่าวว่าคาดว่าผลการดำเนินงานของ Tigre de Cristal จะดียิ่งขึ้นในช่วงครึ่งหลังของปี China Star Entertainment Limited ซึ่งเป็น บริษัท จดทะเบียนในฮ่องกงซึ่งเป็นผู้ดำเนินการโรงแรม Lan Kwai Fong รายงานว่ากำไรลดลง 123 เปอร์เซ็นต์ในช่วงครึ่งแรกของปี 2559 ทำให้ขาดทุน 39.1 ล้านดอลลาร์ฮ่องกง (5 ล้านดอลลาร์)

ในการยื่นฟ้องต่อตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกงเมื่อวันพุธที่ผ่านมาผู้ประกอบการกล่าวว่าการสูญเสียเกิดจากกำไรขั้นต้นที่ลดลง 31% เป็น 182.5 ล้านเหรียญฮ่องกงซึ่งเกิดจากการลดลงของรายได้จากการดำเนินงานคาสิโนของกลุ่ม

บริษัท ผู้ให้บริการเกมซึ่งได้รับรายได้ส่วนใหญ่จากการดำเนินงานคาสิโนมาเก๊ารายงานว่ามีรายรับ 366.5 ล้านดอลลาร์ฮ่องกงในช่วงหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2559

บริษัท ยังได้รับผลขาดทุนมูลค่า 12.7 ล้านเหรียญฮ่องกงจากสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อการลงทุนเพื่อการค้าและขาดทุน 25.4 ล้านเหรียญฮ่องกงจากมูลค่าอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนในช่วงเวลาดังกล่าว

ผู้ให้บริการคาสิโนของกัมพูชา NagaCorp Ltd ได้ทำข้อตกลงการวางและการสมัครสมาชิกเพื่อขายหุ้นทั้งหมด 190 ล้านหุ้นให้กับบุคคลไม่น้อยกว่าหกฝ่ายตามการยื่นฟ้องต่อตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกงในวันพฤหัสบดี

หุ้นที่วางจำหน่ายคิดเป็นประมาณ 8.37 เปอร์เซ็นต์ของหุ้นที่จำหน่ายแล้วของ บริษัท ซึ่งตั้งใจจะใช้สำหรับ “พอดี” ของ TSCLK Complex กล่าว

นากาคอร์ปอยู่ระหว่างการพัฒนาโครงการนากา 2 ซึ่งเป็นโครงการส่วนขยายที่มีพื้นที่ก่อสร้างทั้งหมดประมาณ 110,105 ตารางเมตร ส่วนขยายนี้รวมถึง NagaCity Walk และ TSCLK Complex ซึ่งมีห้องพักในโรงแรมประมาณ 1,000 ห้องห้องสวีท VIP สุดหรู 38 ห้องและพื้นที่เล่นเกมเพิ่มเติม (โต๊ะเกมมากถึง 300 โต๊ะและเครื่องเกมอิเล็กทรอนิกส์ 500 เครื่อง)

TSCLK complex คาดว่าจะเปิดดำเนินการได้ประมาณกลางปี ​​2560 Gaming Partners International ตั้งหน้าตั้งตารอ G2E ที่ยอดเยี่ยมอีกแห่งในลาสเวกัส

GPI จะนำเสนอชุดผลิตภัณฑ์เกมบนโต๊ะที่ไม่มีใครเทียบ ได้แก่ สกุลเงินคาสิโนไพ่เลย์เอาต์และลูกเต๋า

Paulson Premium เป็นการรวมกันของชิป Paulson แบบดั้งเดิมที่เป็นที่ต้องการของตัวแทนจำหน่ายพร้อมการตกแต่งระดับไฮเอนด์แบบเดียวกับที่ใช้ในโล่และเครื่องบินเจ็ตสไตล์ยุโรป วงแหวนตกแต่งด้านนอกช่วยเพิ่มความน่าสนใจให้กับภาพในขณะที่เพิ่มเป็นสองเท่าเป็นเครื่องมือตรวจสอบสกุลเงินที่รวดเร็วสำหรับพนักงาน ที่สำคัญที่สุด Paulson Premium ยังคงจัดการเหมือน Paulson Chip แบบดั้งเดิม

ด้วยการเติบโตอย่างรวดเร็วของเกมในเอเชียความต้องการชิปใหม่ก็เพิ่มขึ้นเช่นกัน ในทางกลับกัน GPI ได้พัฒนาสายสกุลเงินใหม่ภายใต้ชื่อ Bourgogne et Grasset (BG), V-Series ชิป V-Series มีความโดดเด่นตรงที่ช่วยให้ลูกค้ามีความยืดหยุ่นในการออกแบบมากขึ้นด้วยการออกแบบชิปของพวกเขา การทำความเข้าใจเกี่ยวกับระดับการจัดการชิปบนพื้นคาสิโน GPI ได้รวม ChipShield ซึ่งเป็นสารป้องกันเชื้อราซึ่งช่วยให้ชิปสะอาดขึ้นนานขึ้นสำหรับพื้นผิวชิปที่ถูกสุขอนามัยมากขึ้น

Zynga Poker เป็นผู้รับผิดชอบร้อยละ 22 ของรายได้จากเกมออนไลน์ทั้งหมดของ บริษัท ประมาณ 33.4 ล้านดอลลาร์ซึ่งแสดงถึงการเพิ่มขึ้นเล็กน้อยเมื่อเทียบเป็นรายไตรมาส หลังจากที่ได้รับเลือกให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพต่ำโดย COO David Ko ในผลประกอบการไตรมาส 2 ของ บริษัท แอปก็แสดงสัญญาณที่ดีขึ้นโดยมีผู้ใช้งานมือถือรายเดือน (MAU) เพิ่มขึ้น 8 เปอร์เซ็นต์ตามลำดับ

Zynga Casino แฟรนไชส์คาสิโนโซเชียลของผู้ดำเนินการยังมีความสุขในไตรมาสที่ประสบความสำเร็จโดยมียอดจองเพิ่มขึ้นตามลำดับรายไตรมาสเป็นครั้งแรกในรอบ 18 เดือนที่ผ่านมา แอพสล็อต Hit it Rich ของ บริษัท ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์แรกที่ได้รับการพัฒนาโดย Spooky Cool Labs หลังจากการเข้าซื้อกิจการสตูดิโอในชิคาโกของ Zynga ซึ่งปัจจุบันติดอันดับ iPad สำหรับเกมคาสิโน

Don Mattrick ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ Zynga กล่าวว่านับตั้งแต่การแต่งตั้งพนักงานของ บริษัท ได้“ ทำงานด้วยความรู้สึกเร่งด่วน” และหลังจากสิ้นสุดปี 2556 เขาก็คาดว่าจะเติบโตในปี 2557

“ เราเชื่อว่าไตรมาสที่ 1 จะเป็นรากฐานที่มั่นคงสำหรับการเติบโตดังกล่าวและเราคาดว่าจะมีการปรับปรุงอย่างมากในช่วงที่เหลือของปีสำหรับผู้ชมการจองและ EBITDA ที่ปรับปรุงแล้ว” Mattrick อธิบาย “ การลงทุนที่เราทำเพื่อเติบโตและรักษาแฟรนไชส์ของเรากำลังเริ่มเกิดผลโดยเฉพาะใน Zynga Casino และ Words With Friends”

สำหรับไตรมาสที่ 1 ปี 2014 รวมถึงผลกระทบที่คาดว่าจะได้รับจากการซื้อสตูดิโอเกมมือถือ NaturalMotion Zynga มีรายรับ 155 ล้านดอลลาร์ถึง 165 ล้านดอลลาร์โดยมีผลขาดทุนสุทธิอยู่ในช่วง 56 ล้านดอลลาร์ถึง 49 ล้านดอลลาร์ แนวโน้มทั้งปีมียอดจอง $ 760m ถึง $ 810m

“ เรามุ่งมั่นที่จะปรับปรุงทักษะของเราในด้านศิลปะและวิทยาศาสตร์ในการสร้างเกมฮิตใหม่ ๆ และในปี 2014 เราจะก้าวไปสู่ประเภทใหม่ที่สอดคล้องกับหมวดหมู่ความบันเทิงที่เป็นอมตะและเป็นที่สนใจของผู้บริโภค” Mattrick ให้ความเห็น “ ตลาดของเราเติบโตขึ้นโดยวัดจากอุปกรณ์ผู้ชมและดอลลาร์และเรามีสิทธิพิเศษในการแข่งขันในส่วนที่เติบโตเร็วที่สุดแห่งหนึ่งของอุตสาหกรรมบันเทิง

“ เรามีวาระที่ทะเยอทะยานและเรากำลังดำเนินการอย่างรวดเร็วเพื่อเพิ่มขีดความสามารถที่เสริมและเป็นกลยุทธ์ให้กับแผนการเติบโตหลักของเรา” เขากล่าวสรุป

หุ้นในZynga Inc ( Co.Data ) ( NASDAQ: ZNGA ) ปิดที่ 3.56 ดอลลาร์ต่อหุ้นในนิวยอร์กเมื่อวานนี้โดยมีการซื้อขายเพิ่มขึ้น 4.09% ในระหว่างวัน

Zynga ยักษ์ใหญ่แห่งวงการเกมโซเชียลได้ลงนามในข้อตกลงเพื่อซื้อกิจการสตูดิโอเกมมือถือ NaturalMotion ด้วยเงินสดและทุนประมาณ 527 ล้านดอลลาร์ในขณะเดียวกันก็ประกาศแผนการลดต้นทุนที่ออกแบบมาเพื่อประหยัดเงินก่อนหักภาษีได้ถึง 35 ล้านดอลลาร์ในปี 2014

แผนการลดต้นทุนจะทำให้ผู้ประกอบการต้องรับผิดชอบค่าปรับโครงสร้างก่อนหักภาษีระหว่าง 15 ล้านถึง 17 ล้านดอลลาร์ในไตรมาสแรกของปี จะเห็นพนักงานราว 15 เปอร์เซ็นต์ซึ่งเป็นพนักงานประมาณ 314 คนถูกปลดออกจากงาน

นับเป็นการปลดพนักงานรอบที่สามที่มีรายละเอียดสูงของ บริษัท หลังจากที่พนักงานร้อยละ 5 (ประมาณ 142 คน) ถูกปลดออกในเดือนตุลาคม 2555 ตามด้วยอีกร้อยละ 18 (ประมาณ 520 คน) ในเดือนมิถุนายนปีที่แล้ว

บริษัท จะดำเนินมาตรการลดต้นทุนรวมถึงการลดการใช้จ่ายในโครงสร้างพื้นฐานดาต้าเซ็นเตอร์

ในขณะเดียวกันการเข้าซื้อกิจการ NaturalMotion มูลค่า 527 ล้านดอลลาร์เห็นว่า Zynga ดูแลสตูดิโอเกมมือถือซึ่งมีสำนักงานในสหราชอาณาจักร (อ๊อกซฟอร์ดลอนดอนไบรตัน) และสหรัฐอเมริกา (ซานฟรานซิสโก) ก่อตั้งขึ้นในปี 2544 บริษัท มีพนักงานประมาณ 260 คนและนำโดยผู้บริหารระดับสูงและผู้ร่วมก่อตั้ง Torsten Reil และรองประธานฝ่ายเกม Barclay Deeming

มันดำเนินเกมมือถือยอดนิยม CSR Racing และ Clumsy Ninja และครอบครองสิ่งที่ Zynga อธิบายว่าเป็น “เครื่องมือเทคโนโลยีชั้นนำของอุตสาหกรรม” และ “เทคโนโลยีการจำลองที่ได้รับการพิสูจน์แล้ว” ซึ่งขับเคลื่อนเกมคอนโซลชั้นนำบางส่วนรวมถึงมิดเดิลแวร์ Morpheme 5 ซึ่งมีให้บริการ สำหรับ Playstation 4

ผู้ถือหุ้นและผู้ถือตัวเลือกของ NaturalMotion จะได้รับเงินสดรวม 391 ล้านดอลลาร์และหุ้นสามัญ Class A ประมาณ 39.9 ล้านหุ้น จะมีการออกหุ้นประมาณ 11.6 ล้านหุ้นให้กับพนักงานปัจจุบันและจะได้รับสิทธิในช่วงสามปี
วิธีที่ง่ายที่สุดในการตรวจสอบว่าคุณพร้อมหรือไม่คือการตั้งชื่อข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการเดิมพันอย่างน้อยสามรายการเกี่ยวกับลีกที่คุณแสดงความสนใจ

ไม่เพียงแค่นั้น แต่อย่าลืมว่าฟุตบอลเป็นกีฬาที่มีพลวัตซึ่งเห็นการเปลี่ยนแปลงแทบทุกวัน

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าข้อเท็จจริงสามประการของคุณไม่ล้าสมัย

ท้ายที่สุด HJK อาจเป็นสโมสรที่ใหญ่ที่สุดในฟุตบอลฟินแลนด์ แต่ไม่ได้รับรางวัลหรือถ้วยในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา

นอกเหนือจากพื้นฐานที่แท้จริงเกี่ยวกับกีฬาเรามีพื้นฐานที่สมบูรณ์เกี่ยวกับการพนันฟุตบอลนั่นคือตลาด

คุณจะไม่เดิมพันเอเชียนแฮนดิแคปถ้าคุณคิดว่าเป็นคนพิการจากตะวันออกไกลใช่ไหม?

มีหลายตลาดมากเกินไปซึ่งในขณะที่เปิดความเป็นไปได้ที่ไม่มีที่สิ้นสุดต้องใช้ความรู้เฉพาะหรือวิเคราะห์แง่มุมเฉพาะของลีกและสถิติของทีมและข้อเท็จจริง

ไม่ว่าจะเป็นลีกที่มีเกมที่มีคะแนนสูงในอดีตหรือทีมที่แสดงไพ่มากกว่าที่ถือว่าเป็นเรื่องปกติทั้งหมดนี้เป็นส่วนหนึ่งของการวิจัยที่จำเป็น

สำหรับผู้ที่เริ่มต้นตอนนี้กลยุทธ์ที่ง่ายที่สุดคือเริ่มจากการเลือกง่ายๆและสร้างจากที่นั่น

หากคุณสามารถตัดสินได้ว่าใครจะเป็นผู้ชนะในเกมคุณก็จะเติบโตเป็นนักแม่นปืนที่สามารถสร้างกลยุทธ์ของตัวเองเกี่ยวกับแฮนดิแคปเป้าหมายไพ่ ฯลฯ

รายการตรวจสอบ Football Tipster
เป็นแฟนชมการแข่งขันให้มากที่สุด
ปรับปรุงความรู้ของคุณ
ดำเนินการวิจัย
อดทน
ค้นหากลยุทธ์ของคุณเอง
เมื่อเรามีพื้นฐานและมีความหลงใหลในฟุตบอลพร้อมกับความรู้เกี่ยวกับตลาดและเจ้ามือแล้วเราก็พร้อมที่จะลองและกำหนดกลยุทธ์ของเราเอง

โรงเรียน OLBG มีบทความทั้งหมดเกี่ยวกับระบบการเดิมพันและกลยุทธ์ที่จะช่วยในการค้นคว้าของคุณ

น่าเสียดายที่มีเพียงไม่กี่คนที่สามารถคิดออกได้ทันทีและมีช่วงเวลาลองผิดลองถูกซึ่งมักเกี่ยวข้องกับการสูญเสีย

เรียกใช้การทดสอบบางอย่าง
คุณไม่รู้ว่าแนวคิดในการเดิมพันของคุณจะนำไปสู่ผลลัพธ์ที่ทำกำไรได้หรือไม่คุณต้องทำการทดสอบในช่วงเวลาหนึ่ง

คำถามคือช่วงเวลานั้นจะอยู่ได้นานแค่ไหนและเราจะมีความอดทนดังกล่าวข้างต้นที่จะไม่สูญเสียการควบคุมตนเองจากการสูญเสียในบางครั้ง

คำแนะนำของฉันในที่นี้คือเชื่อมั่นในความเรียบง่ายแทนที่จะกระโดดไปรอบ ๆ ตลาดลีกและการเลือกในแต่ละวัน

หากคุณรู้สึกว่าตลาดเป้าหมายเป็นสิ่งที่คุณชอบและเข้าใจ แต่ดูเหมือนจะไม่ถึงจุดคุ้มทุนตั้งแต่เนิ่นๆจงมีความสม่ำเสมอและอย่ายอมแพ้กับความรู้สึกของคุณ

ลองใช้แง่มุมต่างๆของตลาดพยายามขายมูลค่าหรือทำประกัน แต่อย่ายอมแพ้ในอุปสรรคแรก

อีกครั้งไม่มีกลยุทธ์ที่เป็นสากลและมีหลายแนวทางเช่นเดียวกับที่มีนักพนันทั่วโลก

จากประสบการณ์ของฉันผู้ที่ทำงานได้ดีขึ้นคือผู้ที่มีความอดทนที่จะเติบโตด้วยกลยุทธ์ของตนเอง

ฉันได้พูดถึงมันในบล็อกเก่า ๆ ของฉัน แต่ความคิดที่ดีอย่างหนึ่งคือการหาช่องและดำเนินการกับมัน

การเดิมพันออนไลน์

ยิ่งมีข้อมูลมากเท่าไหร่ก็ยิ่งมีโอกาสเกิดความผิดพลาดมากขึ้นและหากคุณอาศัยอยู่ในอังกฤษก็จะเป็นเพียงเหตุผลที่จะมองไปที่ลีกท้องถิ่นมากกว่าที่จะพยายามคิดว่าฟุตบอลญี่ปุ่นเป็นต้น

สื่อท้องถิ่นนำเสนอข้อมูลภายในมากขึ้นและข้อมูลที่ทันสมัยมากขึ้นเพื่อช่วยนักพนันในกลยุทธ์ของพวกเขาและไม่ควรมองข้ามในการค้นหาสถิติที่ไม่มีที่สิ้นสุดจากเว็บไซต์ต่างประเทศ

การพูดถึงเว็บไซต์การมีคำแนะนำที่เชื่อถือได้หนึ่งหรือสองคำหรือการเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนการเดิมพันที่เชื่อถือได้เป็นความคิดที่ดีเสมอเมื่อพยายามหาวิธีเดิมพัน

คำพูดก็คือคนสองคนคิดดีมากกว่าคิดอย่างเดียวและในขณะนี้อาจทำให้เข้าใจผิดได้เนื่องจากฟอรัมปลอมหรือกลุ่ม Facebook จำนวนมากที่เสนอเกมคงที่หรืออัตราเดิมพันจำนวนมากการมีที่ที่คุณสามารถขอความช่วยเหลือและการสนับสนุนสามารถช่วยได้ในระยะยาวเท่านั้น วิ่ง.

หากคุณกำลังอ่านสิ่งนี้เห็นได้ชัดว่าคุณอยู่ในที่แห่งนี้แล้วและในขณะที่ข้อมูลที่คุณสามารถหาได้ที่ OLBG โดยเฉพาะบทความเกี่ยวกับการพนันที่ยอดเยี่ยมนั้นมีอยู่มากมาย แต่มันก็คุ้มค่าที่จะตรวจสอบแง่มุมต่างๆของชุมชนนี้

ต้องบอกว่าฉันไม่ได้หมายถึงการวางเดิมพันเพียงเพราะคนอื่นพูดอย่างนั้น แต่ใช้ข้อมูลเพื่ออำนวยความสะดวกในกลยุทธ์ของคุณเอง

สมาชิก OLBG เพิ่มเคล็ดลับการพนันฟุตบอลทุกวันและเสนอเหตุผลที่ชัดเจนว่าทำไมพวกเขาถึงเลือกตัวเลือกหนึ่งแทนที่จะเลือกอย่างอื่น

อาจมีใครแบ่งปันสิ่งที่คุณไม่รู้หรือพลาดไป?ก่อนที่ฉันจะเข้าใจว่าตัวเลือกใดที่จะเป็น NAP ของวันนี้ขอเพียงสร้างและอธิบายว่า NAP คืออะไรในการแข่งม้า

มืองีบหลับ
รากศัพท์ของคำว่า NAP มาจากเกมไพ่นโปเลียนซึ่งการมีมือ NAP ถือเป็นมือที่ดีที่สุด

ดังนั้นคำว่า “NAP” จึงหมายถึงทางออกที่ดีที่สุดของวันหรือบางครั้งก็ใช้เป็นทางออกที่ดีที่สุดของการประชุม

ฉันชอบที่จะมี NAP แข่งม้าเพียงครั้งเดียวในหนึ่งวัน

การทำเช่นนี้จะชัดเจนขึ้นมากว่าการเลือกใดถือเป็นทางออกที่ดีที่สุดในการแข่งขันทั้งหมดในวันนั้น

คำว่า NAP มาจากไหน?

ด้วยวิธีนี้เราจะตัดสินใจได้อย่างไรว่าสิ่งที่เขาเลือกคือ NAP

การแข่งม้า

ง่ายมากหากมีการเลือกเพียงครั้งเดียวในแต่ละวัน แต่นักทิปส่วนใหญ่จะให้ทิปมากกว่าหนึ่งครั้งต่อวันและในบางกรณีโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเว็บไซต์แข่งรถหนังสือพิมพ์และหนังสือพิมพ์ระดับประเทศจะมีการเลือกสำหรับการแข่งขันแต่ละครั้งในการประชุมแต่ละครั้ง

เอกสารอาจมี NAP ต่อการประชุมคนอื่น ๆ จะมี NAP เดียวสำหรับวันนั้น

คุณสามารถดูวันนี้งีบม้าแข่งที่นี่

ฉันจะตัดสินใจ Nap Of The Day ได้อย่างไร?
ฉันได้อธิบายไปแล้วว่าเป็นทางออกที่ดีที่สุดของวันดังนั้นฉันจะถอดรหัสได้อย่างไรว่าตัวไหนดีที่สุด? ควรหรือไม่?

โอกาสที่ดีที่สุด?
ราคาดีที่สุด?
โอกาสที่ดีที่สุด
นี่ไม่ใช่กรณีเสมอไปแม้ว่าดูเหมือนว่าจะบินไปด้วยเหตุผลที่จะไม่ NAP การเลือกที่คุณคิดว่ามีโอกาสชนะมากที่สุด

รายการโปรดการแข่งม้า
การสำรองรายการโปรดในการแข่งม้าทั้งหมดจะทำให้คุณได้รับเงินรางวัลประมาณ 35% ของเวลาเท่านั้น

อาจเป็นไปได้ว่าการเลือกของคุณมีโอกาสที่ดีที่สุดในการชนะการแข่งขันตามลำดับ แต่ถ้าอัตราต่อรองสะท้อนให้เห็นถึงสิ่งนั้นและสั้นมากฉันจะไม่มองหา NAP ในราคาที่สั้นมากหรือแม้กระทั่งราคาต่อรองแม้ว่าฉันจะคิดว่ามัน เป็นสิ่งที่ฉันเลือกมากที่สุดในหนึ่งวัน

ตัวอย่างเช่นการสนับสนุนรายการโปรดของการแข่งม้าทั้งหมดจะเห็นว่าคุณชนะประมาณ 35% ของเวลาเท่านั้น

การสนับสนุนอัตราต่อรองทั้งหมดในรายการโปรดของการแข่งม้าจะทำให้คุณชนะเพียง 60% ของเวลาเท่านั้น

ตอนนี้นักพนันบางคนมักจะเลือกม้าราคาสั้นที่สุด แต่เรารู้ดีว่าอัตราต่อรองการเดิมพันเป็นปัจจัยที่สำคัญที่สุดในการทำกำไร

หาก Nap ของพวกเขาสั้นเสมอพวกเขาจะดิ้นรนเพื่อทำกำไรในระยะยาว

การแข่งม้า

ราคาที่ดีที่สุด
สิ่งที่กำหนดราคาที่ดีที่สุดขึ้นอยู่กับการรับรู้ของคุณในระยะนั้น

ฉันจะพิจารณาราคาที่ใหญ่กว่าราคาที่ดีที่สุดเมื่อเทียบกับราคาที่สั้นกว่าคือราคาที่ดีที่สุด

ฉันเดาว่ามันอาจจะขึ้นอยู่กับการรับรู้ของคุณเกี่ยวกับคำที่ใช้มากเกินไปในการพนันแข่งม้า “มูลค่า”

กลายเป็นผู้เชี่ยวชาญในการพนันมูลค่าและเพิ่มโอกาสกำไรของคุณ

ราคาที่ถูกมองว่า “คุ้มค่า” ที่สุดน่าจะเป็นตัวเลือกที่แข็งแกร่งสำหรับ NAP ประจำวันสำหรับฉัน

มีผลกับการเดิมพันที่ดีที่สุดในราคาที่ดีที่สุด

นี่คือเหตุผลสองประการที่อาจเป็น NAP แต่ถึงกระนั้นฉันก็ยังไม่ได้อธิบายว่าฉัน “ตัดสินใจ” อย่างไรว่าอะไรคือ NAP

เป็นอีกสองสามปัจจัย – ฉันจะดูการแข่งขันที่ฉันรู้จากบันทึกของฉันว่าฉันมีอัตราความสำเร็จในการค้นหาผู้ชนะสูงกว่า

ถ้าฉันไม่ดีในการเลือกผู้ชนะจากการวิ่งห้าหรือหกครั้งบนพื้นราบ แต่ดีกว่ามากสำหรับอุปสรรคมือใหม่หากมีการคัดเลือกในการแข่งขันทั้งสองประเภทนี้ในวันหนึ่งความเป็นไปได้ที่ฉันจะมองไปที่การแข่งขันกีดขวาง สำหรับ NAP

หากตัวเลือกหนึ่งของฉันกลายเป็นเช่นนั้นเนื่องจากมีการทำงานในสภาวะที่ “ไม่เหมาะสม” ไม่ว่าจะเป็นการเดินทางที่ “ผิด” หรือ “ผิด” ไปและควรกลับไปที่ตัวแปรที่ “เหมาะสม” อีกครั้งนี่คือ ปัจจัยที่ทำให้ NAP มีแนวโน้มจากฉัน

เมื่อฉันระบุว่า “ผิด” สิ่งนี้อาจไม่ถูกต้อง แต่เป็นความคิดส่วนตัวของฉันกับสิ่งที่ฉันคิดว่าถูกหรือผิดสำหรับม้าตามวิธีที่ฉันได้อ่านแบบฟอร์มก่อนหน้าในหนังสือเล่มนี้

ราคาคุ้มค่า?
Nap ของคุณเป็นตัวเลือกที่คุ้มค่าที่คนอื่นอาจพลาดหรือไม่?
ไม่ถึงหนึ่งเดือนหลังจากเปิดตัววิดีโอสล็อต Dawn of Egypt ผู้พัฒนาเกมคาสิโนออนไลน์สัญชาติสวีเดน Play’n GO ได้กลับมาประกาศการเปิดตัวนวัตกรรม Riches of Robin แบบห้ารีลและ 20 เพย์ไลน์ใหม่

ผู้ริเริ่มสำนักงานใหญ่ของ Vaxjo ใช้ข่าวประชาสัมพันธ์อย่างเป็นทางการเมื่อวันพฤหัสบดีเพื่อให้รายละเอียดว่าช่องวิดีโอล่าสุดมีธีมเกี่ยวกับการผจญภัยของโรบินฮู้ดในตำนานในยุคกลางและมาพร้อมกับการพรรณนาถึงสหายที่มีชื่อเสียงของผู้กล้าหาญใน Will Scarlet, Little John, Maid Marian , Alan-a-Dale และ Friar Tuck

แถบร้ายแรง:

Play’n GOประกาศว่าสามแถวของเศรษฐีของโรบินข้อเสนอ ‘การแสวงหาความบันเทิงสำหรับเงินสด’ เป็นหนึ่งในสัญลักษณ์ตารางทุกบ้านแถบรีลของตัวเองมากที่จะให้มันได้ถึง 15 วงดนตรีของแต่ละบุคคลสำหรับ ‘ ความเป็นไปได้ของการรวมกันอื่น ๆ อีกมากมาย บนเส้นตาราง ‘. มันระบุว่ามีสีสันสล็อตวิดีโอข้อเสนอนอกจากนี้ iGaming เป็นชีวิตจิตใจโอกาสที่จะได้รับรางวัลกระเป๋าทันทีเป็นครั้งแรกในรูปของสัญลักษณ์ถุงเงิน

รอบปฐมทัศน์เบื้องต้น:

Johan Tornqvistประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ Play’n GO ใช้ข่าวประชาสัมพันธ์สั้น ๆเพื่อประกาศว่าRiches of Robin ที่เป็นมิตรกับมือถือนอกจากนี้ยังมี ‘ สไตล์ศิลปะและคุณสมบัติพิเศษหลายอย่างเพื่อให้ผู้เล่นเพลิดเพลิน ‘ และเปิดตัวครั้งแรกแบบพิเศษ ที่มีหลายคาสิโนออนไลน์ที่ดำเนินการโดยกลุ่ม Rank

อ่านคำชี้แจงจาก Tornqvist …

“ เราตื่นเต้นมากเกี่ยวกับการเปิดตัวเกมนี้ เราได้เห็นแล้วว่าผู้เล่นสนุกกับมันอย่างมากในฐานะเกมพิเศษและตอนนี้ตลาดอื่น ๆ ก็จะมีโอกาสได้สัมผัสมันเช่นกัน ผู้เล่นทั่วไปของเราจะมีโอกาสได้สัมผัสกับแนวคิดใหม่ ๆ สองแบบในเกมของเราแถบรีลแต่ละวงและการชนะทันทีรวมทั้งเพลิดเพลินกับการผจญภัยใหม่ล่าสุดของ Play’n GO020 สล็อต Academy: มันเป็นเรื่องของการตลาดชั้นจะจัดขึ้นตั้งแต่วันที่ 26 วันจนถึง 28 วันของเดือนพฤษภาคมในไลเดน คลาสนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ความรู้แก่ผู้จัดการคาสิโนเกี่ยวกับการทำงานของเครื่องคาสิโน หลักสูตรนี้จะช่วยให้ผู้จัดการทราบถึงวิธีการเพิ่ม ROI ของพื้นที่เล่นเกมของตน ผู้เข้าร่วมจะได้รับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับวิธีใช้หลักการสำคัญของการตลาดที่เฉพาะเจาะจงสำหรับคาสิโนบนบก ชั้นเรียนจะนำเสนอการเรียนรู้เชิงปฏิบัติที่เข้มข้นตลอด 3 วันรวมถึงการวิเคราะห์เชิงลึกเกี่ยวกับวิธีดำเนินธุรกิจสล็อตอย่างมีประสิทธิภาพบริษัท โซลูชั่นการเล่นเกมทั่วโลก, อาร์ฝรั่งเศสดิจิตอลเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่ม Recreativos ฝรั่งเศสได้เปิดตัว“มากที่สุดในการดำเนินการบรรจุชื่อเลย” ในฟอร์จูนป่า

แน่นอนว่าจะได้รับการแข่งแบบพัลส์สล็อตวิดีโอ 5 รีล 4 แถว 10 ช่องจ่ายเงินคงที่ใหม่นำเสนอข้อเสนอ gamified มากมายและรวมถึงไวด์ที่ขยายได้ซึ่งสร้างสปินใหม่ได้มากถึงสามครั้งพร้อมกับสัญลักษณ์กระจายที่มีความสามารถในการ เรียกปั่นฟรีโบนัสเกม

ระดับที่ซ้อนกัน:

ในภารกิจค้นหาสมบัติที่หายไปผู้เล่นจะต้องเผชิญหน้ากับเสือดาวจระเข้ลิงอุรังอุตังและนกแก้วในการผจญภัยสุดระห่ำนี้ซึ่งระดับที่น่าตื่นเต้นมากมายจะมอบโอกาสมากมายในการสร้างเงินรางวัลไปพร้อมกัน

ประกอบมาดริดสำนักงานใหญ่ของช่องใหม่ล่าสุดที่จะถูกปล่อยออกมาเป็นส่วนหนึ่งของใหม่ 2020 แคตตาล็อก, ฟอร์จูนป่าสามารถใช้ได้สำหรับการเล่นทั้งในภาษาสเปนและภาษาอังกฤษสำหรับเครือข่ายผู้ประกอบการอาร์ของฝรั่งเศสทั่วโลกซึ่งรวมถึงการที่กลุ่ม บริษัท มีการพนันออนไลน์และการเล่นเกมแพลตฟอร์มWannabet .es.

ในการแถลงข่าวล่าสุดประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการพาณิชย์ของ R.Franco Digital มาริโอเบนิโตแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการเปิดตัวล่าสุดของ บริษัท …

“ ในการผจญภัยครั้งต่อไปของเราเราต้องการจัดฉากสำหรับการผจญภัยที่น่าตื่นเต้นและน่าตื่นเต้นสำหรับผู้เล่นของเราและเรายินดีที่จะบอกว่าเราได้ทำเช่นนั้นกับ Fortune Jungle แล้ว “ คาดหวังการเดินทางที่ดุเดือดไปสู่สิ่งที่ไม่รู้จักด้วยชื่อที่อัดแน่นที่สุดของเราซึ่งมีการออกแบบที่ตอบสนองได้ดีซึ่งเหมาะสำหรับเดสก์ท็อปและอุปกรณ์เคลื่อนที่และพร้อมใช้งานสำหรับผู้ให้บริการทุกราย”

ตาในการขยายตัว :

การขยายธุรกิจระหว่างประเทศเป็นหนึ่งในแผนการที่ทะเยอทะยานของ บริษัท สเปนในปี 2020 ด้วยการที่ บริษัท ได้จัดตั้งขึ้นแล้วในกว่า 50 ประเทศโดยมีพนักงานมากกว่า 300 คน

ส่วนดิจิตอลของกลุ่มอาร์ฝรั่งเศสดิจิตอลได้รวมในปี 2017 และเป็นแพลตฟอร์มการเล่นเกมแรกที่จะได้รับการควบคุมในสเปน

ห้องทดลองเวลา :

เมื่อปลายเดือนที่แล้ว บริษัท ได้เปิดตัวTime Lab ในธีมการเดินทางซึ่งประสบความสำเร็จอย่างมากหลังจากได้รับความสนใจอย่างมากในงาน ICE London 2020หลังจากประกาศเกมสล็อตออนไลน์ใหม่ล่าสุด Racetrack Riches Megaboard เมื่อไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาตอนนี้ iSoftBet ได้ประกาศชื่อเกมที่ Planetwin365 โดยเฉพาะ ชื่อเรื่องนำเสนอประสบการณ์การเล่นเกมที่ไม่เหมือนใครและสนุกสนาน เมื่อติดตั้งส่วนประกอบ Megaboard ผู้เล่นจะมีโอกาสมากมายที่จะชนะบนวงล้อของเกมแข่งรถที่น่าตื่นเต้นนี้

รายละเอียดของเกม:

Racetrack Riches Megaboardใช้แนวคิดคลาสสิกของเกมสล็อตและจับคู่กับแอคชั่นสนุก ๆ ของเกมกระดานด้วยRacetrack Riches Megaboard เมื่อได้รับสามสแคทเตอร์บนรีลการแข่งขันม้าของตำแหน่งจะเปิดใช้งาน เบี้ยจะเคลื่อนที่และทำให้เกิดการหมุนพิเศษซึ่งจะทำให้ผู้เล่นได้รับชัยชนะมากขึ้น

Planetwin

ตามข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด…

Michael Probert ผู้จัดการฝ่ายขายของ iSoftBet ให้ความเห็นว่าเกมนี้เป็นแนวคิดใหม่ทั้งหมดและiSoftBetภูมิใจที่เป็นคนแรกที่นำแนวคิดนี้ไปใช้ เนื่องจากแนวคิดที่ไม่เหมือนใครแบรนด์จึงวางแผนที่จะเพิ่มฟีเจอร์ Megaboard ลงในเกมอื่น ๆ อยู่แล้ว

Probert กล่าวต่อไปว่าเพราะการตอบสนองจากตลาดอิตาลีที่พวกเขาจะนำเสนอชื่อใหม่โดยเฉพาะเพื่อPlanetwin365.it

ประกาศเมื่อต้นเดือนมีนาคม:

สนามแข่งเศรษฐี Megaboardเกมสล็อตออนไลน์ได้รับการประกาศเป็นครั้งแรกในช่วงต้นเดือนมีนาคมให้ผู้เล่นมองภายในเข้าไปในตัวเลือกการเล่นเกมใหม่ของพวกเขา กลไกของบอร์ด lapper แบบพิเศษเป็นความสนุกเพราะถ้าจ็อคกี้สามารถทำMegaboard ได้สามรอบก็จะมีตัวคูณขนาดใหญ่

เพราะช่างที่ได้รับความนิยมภายในสนามม้าเศรษฐีบริษัท มีแผนการที่จะเพิ่มเข้าไปในชื่อใหม่ในปีนี้รวมทั้งช่องใหม่ที่จะเปิดตัวในเร็ว ๆ นี้ชื่องานธนาคาร
แทงบอล SBOBET ฉันจะมองอีกครั้งว่าสิ่งที่ฉันเห็นว่ามีค่า

คุณอาจเคยเห็นบล็อกก่อนหน้าของฉันเกี่ยวกับ Amy Ryan ฉันเชื่อว่านักจ๊อกกี้หญิงมักจะเพิ่มจุดหรือสองจุดพิเศษให้กับราคาที่มีอยู่ดังนั้นจึงให้ความได้เปรียบในระยะยาวแก่เจ้ามือรับแทงม้าหากเลือกม้าที่เหมาะสมสิ่งนี้ก็สามารถไปหาจ๊อกกี้ที่ไม่ค่อยมีคนรู้จักและเป็นผู้ฝึกสอนได้

ฉันมีแนวโน้มที่จะ NAP แทงบอล SBOBET ผู้ฝึกสอนม้าหรือนักขี่ม้าของฉันที่ไม่ค่อยมีใครรู้จักมากกว่า Jamie Spencer, Ryan Moore, Michael Stoute หรือ Richard Hannon นักวิ่ง

ไม่ได้หมายความว่าพวกเขาอาจไม่ได้เป็นการเชื่อมต่อของการเดิมพันที่ดีที่สุดของฉันในวันใด ๆ แต่ด้วยการเชื่อมต่อประเภทนี้มักทำให้นักวิ่งของพวกเขาเดิมพันมากเกินไปและมีมูลค่าสั้นพวกเขามีโอกาสน้อยที่จะปรากฏพร้อมกับคำต่อท้ายของ NAP ในคำแนะนำของฉัน .

อย่างมีประสิทธิภาพฉันกำลังมองหาสิ่งที่ฉันได้พิสูจน์กับตัวเองแล้วว่ามีความเชี่ยวชาญมากขึ้นในแง่ของการคัดเลือกผู้ชนะในอดีตและองค์ประกอบของนักวิ่งที่ฉันเลือกแล้วว่าเอื้อต่อการเสนอราคาที่ดีกว่าที่ฉันคิดว่าควรจะเป็น

นั่นคือวิธีที่ฉันตัดสินใจว่าจะ NAP ในแต่ละวัน

ฉันหวังว่ามันจะช่วยได้บ้างและหากคุณยังใหม่กับการเดิมพันหรือเขียนตัวเลือกของคุณในฟอรัมบน OLBG มันจะให้คำแนะนำเล็กน้อยเกี่ยวกับวิธีตัดสินใจเลือก NAP ของคุณในแต่ละวัน

เกณฑ์การแข่งม้า Nap
นักบิดที่แตกต่างกันเลือกงีบการแข่งม้าในรูปแบบต่างๆ

หากคุณต้องการเลือกงีบแข่งม้าในแต่ละวันคุณอาจต้องการพิจารณาพื้นที่ต่อไปนี้เพื่อ จำกัด การงีบของคุณให้แคบลง
Zynga อธิบายว่าข้อตกลงดังกล่าวจะช่วยให้ Zynga สามารถขยายความคิดสร้างสรรค์ได้โดยให้เข้าถึงเกมแข่งรถและเกมจำลองสถานการณ์ผู้คน ผู้ดำเนินการคาดการณ์ว่าข้อตกลงดังกล่าวจะช่วยให้สามารถเร่งการเติบโตของอุปกรณ์เคลื่อนที่โดยใช้บันทึกการติดตามที่ประสบความสำเร็จของ NaturalMotion ในช่องรวมถึงความสามารถในการสร้างสรรค์และเทคนิค

Don Mattrick ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของโอเปอเรเตอร์กล่าวว่าการซื้อกิจการครั้งนี้เป็น “ขั้นตอนที่ถูกต้องในเวลาที่เหมาะสม”

“ ผลงานสร้างสรรค์ของพวกเขาสอดคล้องกับกลยุทธ์เนื้อหาของเราอย่างสมบูรณ์แบบเนื่องจากตอนนี้ Zynga จะมีแบรนด์และความสามารถชั้นนำ 5 อันดับในหมวดฟาร์มคาสิโนคำพูดการแข่งรถและผู้คน” เขาอธิบาย “ เรามั่นใจว่าเราจะสร้างตำแหน่งทางการตลาดของเราด้วยจุดแข็งที่เสริมกันเพื่อสร้างมูลค่าระยะยาวให้กับผู้บริโภคพนักงานและผู้ถือหุ้นของเรา”

Torsten Reil ซีอีโอของ NaturalMotion กล่าวว่า บริษัท ของเขามุ่งมั่นที่จะสร้างเกมที่มีคุณภาพก่อกวนและกำหนดประเภทและ Zynga ได้แบ่งปันวิสัยทัศน์นี้

เขาเสริมว่าสายเลือดของ Mattrick กับเกมคอนโซลซึ่งเคยดำรงตำแหน่งประธานฝ่ายความบันเทิงแบบโต้ตอบของ Microsoft ควบคู่ไปกับความเชี่ยวชาญของ Zynga ในเกมโซเชียลจะเป็นสิ่งที่“ ล้ำค่า” ต่อการเติบโตอย่างต่อเนื่องของ NaturalMotion

“ เรามาถึงเป้าหมายแรกของเราแล้วนั่นคือการสร้างอันดับ 1 ที่ทำรายได้สูงสุดและชื่อฟรีสูงสุดด้วยตัวเราเอง เราแทบรอไม่ไหวที่จะเห็นสิ่งที่เราสามารถบรรลุร่วมกับ Zynga ได้” Reil กล่าว

ข้อตกลงดังกล่าวคาดว่าจะสร้างยอดจองในช่วง $ 70m ถึง $ 80m ในปี 2014 รวมถึง EBITDA ที่ปรับแล้วที่ $ 15m ถึง $ 25m RHODE ISLAND – ผู้มีสิทธิเลือกตั้งในโรดไอแลนด์จะไม่เพียง แต่ตัดสินใจเลือกประธานาธิบดีของพวกเขา แต่ยังรวมถึงการขยายการพนันด้วย The Day รายงาน

ผู้ลงคะแนนจะถูกขอให้ลงคะแนนเพื่อหรือต่อต้าน “การเล่นเกมคาสิโนที่ดำเนินการโดยรัฐ เช่น เกมบนโต๊ะ” รายงานกล่าว

โพลแนะนำว่ามีการสนับสนุนมาตรการดังกล่าว The Day กล่าว (ข่าวประชาสัมพันธ์) — ดอลลาร์แคนาดา บิงโกขอเตือนคุณเกี่ยวกับเงินฟรีโรลพิเศษ 1,500 ดอลลาร์ที่กำลังจะมีขึ้นในวันพรุ่งนี้ (วันพุธ) เกมแรกเริ่มเวลา 22.00 น. ในห้องสีชมพูของผู้เล่น สิ่งที่คุณต้องมีเพื่อเข้าสู่ห้องส่วนตัวนี้คือการฝากเงินระหว่างวันพุธถึง 23:59 น. ในวันอังคาร

บิงโกดอลลาร์แคนาดากำลังสำรองที่นั่งให้คุณ – อยู่ที่นั่น! (ข่าวประชาสัมพันธ์) — 888 Live Casino Private Room ใหม่เปิดให้บริการแล้วที่888 Casino ! นี่คือสิ่งที่คุณจะพบ:

โต๊ะ 888 Blackjack โดยเฉพาะ 5 โต๊ะ – โต๊ะ VIP 1 โต๊ะ 24/7 โต๊ะ
888 รูเล็ตเฉพาะ 1 โต๊ะ
ทีมเจ้ามือเฉพาะ ทำการ

ฝากเงินครั้งแรกตอนนี้และรับ 100% สูงถึง $200!

ก้าวเข้าไปในห้องส่วนตัว 888 Live Casino เพื่อสัมผัสบรรยากาศการเล่นเกมที่ไม่เหมือนใคร (ข่าวประชาสัมพันธ์) — Bingo Hallแต่งกายเพื่อเฉลิมฉลองเพราะเราได้เปิดตัวเกมสล็อตใหม่ล่าสุด Beauty Salon ที่ออกแบบมาเพื่อเพิ่มการชนะของคุณด้วยจำนวนเงินที่น่าประทับใจ! ความแปลกใหม่นี้จะทำให้คุณรู้สึกอยากได้รับรางวัลใหญ่ ๆ เพราะมันสนุกสนานมากเช่นกัน! ด้วยการเล่นและชนะเกมส่วนใหญ่ในเกมสล็อต Beauty Salon ใหม่ล่าสุดของเรา คุณอาจเป็นผู้โชคดีจากหนึ่งในรางวัลใหญ่ที่เราเดิมพันในการแข่งขันครั้งยิ่งใหญ่ที่กำลังจะมาถึง!

เราขอเชิญคุณเข้าร่วมการแข่งขันที่สดใหม่และน่าดึงดูดใจของเราด้วยความกระตือรือร้น: การแข่งขัน Bingo Parlor Tournament ที่ www.bingohall.ag เท่านั้น!

คว้าโอกาสในการเป็นผู้เล่นที่หมุนได้มากที่สุดในเกมสล็อตใหม่สุดพิเศษของเรา และคุณอาจได้รับรางวัลสุดหรูซึ่งรวมเงินรางวัลสูงถึง $5,000 ทั้งเงินสดและโบนัส!

เริ่มต้นเดือนพฤศจิกายนด้วยวิธีที่ชนะโดยการเล่นในทัวร์นาเมนต์ที่น่าตื่นตาตื่นใจและน่าตื่นเต้นของเราโดยคว้าโอกาสในการชนะอันยิ่งใหญ่เหล่านี้! ใครก็ตามที่ชนะเกมมากที่สุดในกรอบเวลาที่กำหนดจะเข้าร่วมการแข่งขันด้วยเงินก้อนใหญ่ เนื่องจากผู้เล่นคนแรกจะได้รับเงินรางวัลมูลค่า 2,000 ดอลลาร์!

ในทางกลับกัน ผู้เล่นคนอื่นๆ ก็ชื่นชมในความพยายามของพวกเขาเช่นกัน ดังนั้นจึงได้รับรางวัลโบนัสอีก 3,000 ดอลลาร์! (ข่าวประชาสัมพันธ์) — การแข่งขันบิงโกออนไลน์เป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการรับเงินสด รางวัลโบนัส หรือทั้งสองอย่างรวมกัน เพียงแค่เล่นบิงโกออนไลน์! แต่งตัวให้เข้ากับสิ่งใหม่ๆ ที่จะกวาดเท้าคุณอย่างมีระดับและปล่อยให้งานสุดอลังการของเราทำให้คุณหลงเสน่ห์และให้รางวัลแก่คุณ

Vic’s Bingoภูมิใจและยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะนำเสนอเกมสล็อต Beauty Salon ใหม่ล่าสุดของเรา ซึ่งเป็นการทดลองใหม่ที่จะเพิ่มการชนะของคุณด้วยรางวัลที่สวยงาม! และนั่นไม่ใช่ความแปลกใหม่เพียงอย่างเดียวที่เรานำมา เนื่องจากการเล่นและชนะรอบโบนัสส่วนใหญ่ในเกมสล็อตที่เป็นนวัตกรรมใหม่นี้ คุณจะสามารถชนะรางวัลที่มีสไตล์ของเราได้ ซึ่งรวมเป็นเงินสดและโบนัสรวมเป็น $2,850 ในแบบพิเศษของเรา การแข่งขันบูติกความงาม

The Beauty Boutique Tournament เป็นการผสมผสานระหว่างไหวพริบ กลยุทธ์ และโชค! เกมนี้ขับเคลื่อนโดยแพลตฟอร์มเกมยอดนิยม หนึ่งในแพลตฟอร์มเกมที่ดีที่สุดในโลก และมาพร้อมกับรางวัลใหญ่ที่สุดที่คุณเคยสัมผัสในอุตสาหกรรมนี้ รางวัลที่รวมกันเป็นเงินสด 2,850 ดอลลาร์ และรางวัลโบนัส

VicsBingo.ag กำลังรอให้คุณตกหลุมรักกับเกมสล็อตใหม่ที่ยอดเยี่ยมนี้ ดังนั้นไปที่ www.Vicsbingo.ag เพื่อหมุนวงล้อแห่งความเย้ายวนใจ

(ข่าวประชาสัมพันธ์) — การแข่งขันบิงโกออนไลน์เป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการรับเงินสด รางวัลโบนัส หรือทั้งสองอย่างรวมกัน เพียงแค่เล่นบิงโกออนไลน์! แต่งตัวให้เข้ากับสิ่งใหม่ๆ ที่จะกวาดเท้าคุณอย่างมีระดับและปล่อยให้งานสุดอลังการของเราทำให้คุณหลงเสน่ห์และให้รางวัลแก่คุณ

Vic’s Bingoภูมิใจและยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะนำเสนอเกมสล็อต Beauty Salon ใหม่ล่าสุดของเรา ซึ่งเป็นการทดลองใหม่ที่จะเพิ่มการชนะของคุณด้วยรางวัลที่สวยงาม! และนั่นไม่ใช่ความแปลกใหม่เพียงอย่างเดียวที่เรานำมา เนื่องจากการเล่นและชนะรอบโบนัสส่วนใหญ่ในเกมสล็อตที่เป็นนวัตกรรมใหม่นี้ คุณจะสามารถชนะรางวัลที่มีสไตล์ของเราได้ ซึ่งรวมเป็นเงินสดและโบนัสรวมเป็น $2,850 ในแบบพิเศษของเรา การแข่งขันบูติกความงาม

The Beauty Boutique Tournament เป็นการผสมผสานระหว่างไหวพริบ กลยุทธ์ และโชค! เกมนี้ขับเคลื่อนโดยแพลตฟอร์มเกมยอดนิยม หนึ่งในแพลตฟอร์มเกมที่ดีที่สุดในโลก และมาพร้อมกับรางวัลใหญ่ที่สุดที่คุณเคยสัมผัสในอุตสาหกรรมนี้ รางวัลที่รวมกันเป็นเงินสด 2,850 ดอลลาร์ และรางวัลโบนัส

VicsBingo.ag กำลังรอให้คุณตกหลุมรักกับเกมสล็อตใหม่ที่ยอดเยี่ยมนี้ ดังนั้นไปที่ www.Vicsbingo.ag เพื่อหมุนวงล้อแห่งความเย้ายวนใจ

ดับลิน ไอร์แลนด์ — (PRESS RELEASE) — ฟูล ทิลท์ โป๊กเกอร์เปิดให้บริการอีกครั้งสำหรับธุรกิจในวันนี้ โดยให้ผู้เล่นโป๊กเกอร์หลายล้านคนจากทั่วโลกเข้าถึงเงินจำนวน 184 ล้านดอลลาร์ในบัญชีของตน และทำให้พวกเขาได้เล่นโป๊กเกอร์ออนไลน์ด้วยเงินจริงได้อีกครั้ง ซึ่งรวมถึง การกลับมาของFull Tilt Online Poker Series (FTOPS)

การเปิดตัวครั้งใหม่นี้ได้รับการรอคอยอย่างใจจดใจจ่อจากผู้เล่นหลายคนที่สนุกกับการเล่นบน FullTiltPoker.com เนื่องจากซอฟต์แวร์ที่เป็นนวัตกรรม การออกแบบเกม และดึงดูดผู้เล่นโป๊กเกอร์ที่โด่งดังที่สุดในโลก

เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองการเปิดตัวอีกครั้ง ไซต์ได้เสนอชุดโปรโมชันทันที ซึ่งรวมถึงฟรีโรล 250,000 ดอลลาร์ และตั๋ว FTOPS เพิ่มเติม 300,000 ดอลลาร์ โปรโมชั่น “Happy Hour” ช่วยให้ผู้เล่นได้รับคะแนนผู้เล่นสองเท่า “ตลอดเวลา” และผู้เล่นทุกคนจะได้รับโบนัส “Deal Me In” ขั้นต่ำ 200 เหรียญ

“ฟูล ทิลท์โป๊กเกอร์กลับมาแล้วดีขึ้นกว่าเดิม” ซาร์น ไลท์แมน หัวหน้าฝ่ายการตลาดของฟูล ทิลท์ โป๊กเกอร์กล่าว “เรากำลังนำทุกสิ่งที่พวกเขาชื่นชอบเกี่ยวกับไซต์กลับมาสู่ผู้เล่น และเราขอเชิญพวกเขาให้ช่วยเราเฉลิมฉลองด้วยการเข้าร่วมโปรโมชั่นเปิดตัว ‘Deal Me In'”

ฟูล ทิลท์ โป๊กเกอร์ เป็นเว็บไซต์ในเครือของ PokerStars ซึ่งบริษัทแม่ได้ซื้อฟูล ทิลท์ โป๊กเกอร์ในช่วงซัมเมอร์นี้ ข้อดีอย่างหนึ่งของเว็บไซต์ในเครือคือคุณสมบัติใหม่ที่ช่วยให้ผู้เล่นสามารถโอนเงินระหว่าง Full Tilt Poker และ PokerStars ได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย เพื่อเล่นเกมและการแข่งขันที่หลากหลายยิ่งขึ้น และเข้าร่วมโปรโมชั่นที่พวกเขาสนใจมากที่สุด ทั้งสองไซต์เป็นตัวแทนของผู้เล่นโป๊กเกอร์ออนไลน์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก ทำให้สามารถเสนอเกมเงินสดและทัวร์นาเมนต์จำนวนมากและหลากหลายที่สุด

ฟูลทิลท์โป๊กเกอร์ขอเสนอทัวร์นาเมนต์แบบดับเบิ้ลและทริปเปิ้ลโอกาศใหม่ และความสามารถในการ “เพิ่มโต๊ะ” ให้กับทุกเกมเฮดส์อัพริงและ SNG เพื่อให้คุณสามารถเล่นคู่ต่อสู้คนเดียวกันได้ในหลายโต๊ะ

Gus Hansen หนึ่งในผู้เล่นโป๊กเกอร์ที่ได้รับความนิยมและประสบความสำเร็จมากที่สุดในโลกกล่าวว่า “การกลับมาของ Full Tilt Poker เติมเต็มช่องว่างในชุมชนที่ผู้เล่นหลายล้านคนสัมผัสได้ “หลายคนเฝ้ารอวันนี้ที่จะมาถึง และตอนนี้ก็มาถึงแล้ว เราทุกคนสามารถมองไปสู่อนาคตที่สดใสกว่านี้ได้”

ผู้เล่นสามารถเริ่มเล่นบน FullTiltPoker.com ได้ทั่วโลก ยกเว้นสหรัฐอเมริกา ฝรั่งเศส อิตาลี สเปน เดนมาร์ก เอสโตเนีย และเบลเยียม

WHITEBEAR FIRST NATION, สนธิสัญญา 2 และ 4 ดินแดน — (ข่าวประชาสัมพันธ์) — คาสิโน Northern Bear เป็นประเทศชนเผ่าแรกที่เสนอการพนันออนไลน์ เว็บไซต์ http://www.northernbearcasino.com เปิดให้บริการในวันที่ 6 พฤศจิกายน เวลา 9.00 น. (PST) บนเครือข่ายการพนันชนเผ่า GEObet โดยมี Wapi-Maskwa iGaming Act เป็นหน่วยงานกำกับดูแลของเว็บไซต์ Northern Bear Casino เป็นเกมแรกที่มีความสนใจในการเล่นเกมชนเผ่ามากมายที่จะเปิดตัวบนเครือข่ายการพนันชนเผ่า GEObet

Bernard Shepherd ซีอีโอของ NorthernBearCasino.com กล่าวว่า “หลังจากเกือบ 20 ปีของความสำเร็จของ First Nations ที่เป็นเจ้าของและดำเนินการคาสิโนในซัสแคตเชวัน ฉันตัดสินใจเป็นเจ้าของ/ผู้ดำเนินการเพราะฉันเชื่อว่า First Nations จำเป็นต้อง ‘ครอบครองสนาม’ ของการพนันออนไลน์ . ฉันจะดำเนินงานภายใต้สิทธิโดยธรรมชาติ สนธิสัญญา รัฐธรรมนูญและอำนาจอธิปไตยเช่นเดียวกับเมื่อฉันเปิดคาสิโนอินเดียแห่งแรกในแคนาดาเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 1993 บรรพบุรุษของเราซื้อขายกันทั่วโลกเมื่อ 100 ปีที่แล้วและผู้ประกอบการอยู่ใน DNA ของเราสำหรับ 10,000 – บวกปี – นี่คือสิ่งที่ 6 พฤศจิกายน 2555 จะเป็นไป ”

Gerry Gionet ซีอีโอของ GEObet Gambling Network (GB) กล่าวว่า “นอกเหนือจากการดำเนินงานคาสิโนออนไลน์ที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งในตลาดแล้ว เป้าหมายของ GEObet Network คือการรวมการเล่นเกมของชนเผ่าในโลกเสมือนจริงด้วยการนำเสนอคาสิโนออนไลน์สดแบบเบ็ดเสร็จ ชาติแรกและเผ่าพันธ์ในอเมริกาเหนือ”

กลุ่มคาสิโนของชนเผ่าที่สนใจในการหาวิธีเข้าร่วมเครือข่ายการพนัน GEObet ควรติดต่อ gerry@ga-ww.com ลาสเวกัส — ทางเดินที่ถนนสายที่สามระหว่างถนนอ็อกเดนและสจ๊วตมีผู้คนพลุกพล่านในช่วงดึกของวันพฤหัสบดี เนื่องจากชาวบ้านและนักท่องเที่ยวได้จิบค็อกเทลที่ Mob Bar หรือรับประทานอาหารกับซีซาร์สลัดแซลมอนที่ Triple George Grill บทสนทนาของพวกเขาถูกขัดจังหวะเป็นครั้งคราวโดยเสียงการก่อสร้างจากคนงานที่กำลังยกเครื่องเก่า , โรงแรมเก่า-คาสิโนฝั่งตรงข้าม

Fifth Street Gaming นำโดย CEO Seth Schorr กำลังดูแลโครงการพัฒนาขื้นใหม่ที่มีความทะเยอทะยานมากที่สุดเท่าที่เคยมีมาในตัวเมืองลาสเวกัส โดยลงทุนหลายล้านดอลลาร์เพื่อสร้างย่านที่จะเป็นประโยชน์กับ Downtown Grand

คาสิโนโรงแรมแห่งใหม่จะเปิดในปลายปีหน้าในเปลือกของอดีตเลดี้ลัค

Schorr และหุ้นส่วนธุรกิจของเขา Jeffrey Fine ยังได้ดูแลการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญในพื้นที่ใกล้เคียงห้าช่วงตึกที่ล้อมรอบโรงแรม การเปลี่ยนแปลงรวมถึงร้านอาหารใหม่ Triple George Grill, Mob Bar และ Hogs & Heifers และตลาดเกษตรกรรายสัปดาห์

“ก่อนที่เราจะสามารถสร้างโรงแรมที่ประสบความสำเร็จได้ เราต้องสร้างละแวกบ้าน” Schorr กล่าว “แต่ก็ต้องเป็นย่านที่คุ้นเคยด้วย”

ทางเดินที่ Third Street เป็นถนนสายหลักที่วิ่งผ่านสิ่งที่ Fifth Street Gaming ได้ขนานนามว่า Downtown3rd ซึ่งเป็นย่านที่เดินได้ซึ่งเมื่อเสร็จแล้วจะมีตัวเลือกการค้าปลีก ร้านอาหาร และสถานบันเทิง

Schorr กล่าวว่าแถวร้านอาหารในพื้นที่จะขยายในปีหน้าเพื่อรวม Pizza Rock ซึ่งจะครอบครองพื้นที่โรงละคร Celebrity เก่าที่มุม Third และ Ogden

ศูนย์ค้าปลีกที่มีพื้นที่ 100,000 ตารางฟุตยังอยู่ในการทำงานเพื่อแปลงที่ดินที่อยู่ติดกับพิพิธภัณฑ์ม็อบบนถนนสจ๊วตอเวนิว Schorr ปฏิเสธที่จะระบุผู้เช่าที่เป็นไปได้หรือเมื่อศูนย์ค้าปลีกจะแล้วเสร็จ

Schorr กล่าวว่าแผนคือการสร้างพื้นที่ใกล้เคียงโดยการพัฒนารอบ ๆ Mob Museum ที่ 300 E. Stewart Ave โครงการ Downtown3rd รวมถึงการเปลี่ยนแปลงที่ประสบความสำเร็จของสถานีขนส่งที่ว่างเปล่าใกล้กับ Casino Center Drive และ US 95 สู่ตลาดเกษตรกรรายสัปดาห์ซึ่งดึงดูดเกี่ยวกับ 2,500 คนในวันศุกร์ ตั้งแต่ 9.00 น. ถึง 14.00 น.

ศูนย์กลางของ Downtown3rd คือ Downtown Grand ที่ได้รับการปรับปรุงใหม่ Fifth Street Gaming ดำเนินการ Downtown Grand สำหรับเจ้าของ CIM Group ซึ่งลงทุนมากกว่า 100 ล้านดอลลาร์ในโครงการ

โรงแรม 2 หอที่มีห้องพัก 650 ห้องซึ่งเชื่อมกับทางเท้าข้ามถนน Third Street ได้ถูกรื้อจนหมดแล้ว ในระหว่างการทัวร์ครั้งล่าสุด คนงานกำลังสร้างผนังภายใน ติดตั้งสายไฟ ฉนวน ประตู ตลอดจนทาสีและติดตั้งพรมใหม่ในโถงทางเดิน

หลังจากทำงานมาหนึ่งปี Schorr กล่าวว่าโรงแรมใกล้จะตัดสินใจออกแบบห้องพักแล้ว ห้อง Downtown Grand จะมีราคาอยู่ที่ประมาณ 69 เหรียญสหรัฐ เขากล่าว

Schorr ยังแสดงคาสิโนขนาด 30,000 ตารางฟุตของโรงแรมซึ่งเมื่อสร้างเสร็จจะมีการออกแบบโรงงานที่มีคานและผนังอิฐ บันไดเลื่อนใหม่จะนำแขกเข้าสู่คาสิโน เขากล่าว

โรงแรมจะจ้างพนักงานเกือบ 800 คนเมื่อเปิดให้บริการในปลายปีหน้า โดยจะสร้างงานทางอ้อมเพิ่มอีก 3,200 ตำแหน่ง เขากล่าว

“เรากำลังสร้างทางเลือกที่ไม่เหมือนใครให้กับ Strip” Schorr กล่าว “เรายังต้องการแนะนำตัวเมืองลาสเวกัสให้ผู้คนรู้จัก เราเชื่อว่าผู้คนกว่า 50 เปอร์เซ็นต์ที่มาเยี่ยมชมตัวเมืองจะไม่อยู่กับเรา”

Schorr กล่าวว่าเป็นการทำให้พวกเขา “ตรวจสอบเรา” เขาพูดทันทีที่พวกเขาทำ “พวกเขาจะอยู่กับเราในครั้งต่อไป”

ถนนคนเดินที่เป็นมิตร ร้านอาหาร ตลาดของเกษตรกรเป็นจุดเริ่มต้น

ในบางจุด Schorr กล่าวว่าอพาร์ตเมนต์และคอนโดมิเนียมจะต้องสร้างขึ้นในตัวเมืองลาสเวกัสเพื่อเสนอทางเลือกให้กับคนงานในการเดินทางไกล Schorr กล่าวว่าเป็นการสร้างสมดุลระหว่างผู้อยู่อาศัยและนักท่องเที่ยว

“ขณะนี้นักท่องเที่ยวเกือบ 100 เปอร์เซ็นต์” เขากล่าว ”

สำหรับตอนนี้ Schorr ตั้งตารอที่ Zappos จะย้ายเข้าไปอยู่ใน Las Vegas City Hall เก่า เขากล่าวว่า Zappos เป็น “กุญแจสำคัญในการขยายพื้นที่ใกล้เคียง”

“เราเห็น Zappos เป็นหุ้นส่วนในการพัฒนาแนวคิดของเรา” Las Vegan กล่าว “Zappos และพนักงานของพวกเขานำพลังอันยอดเยี่ยมมาสู่ย่านนี้”

ผู้ค้าปลีกออนไลน์ได้ลงจอดในตัวเมืองลาสเวกัสแล้ว โดยมีพนักงานประมาณ 200 คน ซึ่งตั้งอยู่บนพื้นที่เช่าสองชั้นที่ 302 E. Carson การย้ายครั้งนี้เป็นการดำเนินการทดสอบสำหรับการเข้ายึดศาลากลางโดยมีพนักงาน 1,300 คนวางแผนไว้สำหรับเดือนตุลาคม 2556

หลังจากที่ลูกค้าวางเดิมพัน 47,000 ดอลลาร์ในแมนเชสเตอร์ ประเทศอังกฤษ หนังสือกีฬาเกี่ยวกับประธานาธิบดีบารัค โอบามาเพื่อชนะการเลือกตั้งครั้งใหม่ บริษัทวิลเลียม ฮิลล์ ถูกบังคับให้อัพเดทราคาต่อรองในต่างประเทศในการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐฯ

อัตราต่อรองที่อัปเดตได้รับการเปิดเผยเมื่อวันจันทร์เนื่องจากโอบามาและมิตต์รอมนีย์ผู้ท้าชิงพรรครีพับลิกันใช้เวลาวันสุดท้ายในการหาเสียงก่อนวันเลือกตั้ง

วิลเลียม ฮิลล์ ลดอัตราต่อรองของโอบามาเหลือ 2-9 โดยที่รอมนีย์อยู่ที่ 10-3

หลังจากการอภิปรายครั้งสุดท้ายในเดือนตุลาคม เจ้ามือรับแทงพนันตัดโอกาสของโอบามาจาก 4-9 เป็น 2-5 ขณะที่รอมนีย์เปลี่ยนจาก 7-2 เป็น 15-8

โฆษกของวิลเลียม ฮิลล์ เกรแฮม ชาร์ป โฆษกของวิลเลียม ฮิลล์ กล่าวว่า “เมื่อการแข่งขันสู่ทำเนียบขาวเข้าสู่ช่วงระยะสุดท้าย นักพนันทางการเมืองดูเหมือนจะเชื่อว่าโอบามาเริ่มชัดเจนแล้ว

Sharpe กล่าวว่ายังมีนักพนันบางคนที่คิดว่า Romney สามารถ “ฉวยชัยชนะ” โดยลูกค้ารายหนึ่งที่อยู่ในลอนดอนของเจ้ามือรับแทงชาวอังกฤษวางเงิน $ 39,000 ให้กับผู้ท้าชิงพรรครีพับลิกัน

Sharpe กล่าวว่า “ผลประกอบการของเราในการเลือกตั้งเป็นตัวเลข 7 หลักเป็นครั้งแรก และสูงถึง (15.97 ล้านดอลลาร์) จะส่งผลต่ออุตสาหกรรม”

อัตราต่อรองอื่น ๆ บนกระดานรวมถึง 5-2 ที่รอมนีย์ชนะการโหวตยอดนิยม แต่โอบามาชนะการเลือกตั้งเนื่องจากวิทยาลัยการเลือกตั้ง 14-1 โอบามาชนะการโหวตยอดนิยม แต่รอมนีย์ชนะการเลือกตั้ง

ในบางสถานะการแกว่ง เส้นจะผสมกัน ในเนวาดา โอบามาอยู่ 1-5 เพื่อชนะซิลเวอร์สเตทในวันนี้ ขณะที่รอมนีย์อยู่ 10-3; ในฟลอริดาคือ Romney 1-2, Obama 6-4; และในโอไฮโอ โอบามาอายุ 2-9 ปี และรอมนีย์ 3-1

และในกรณีที่คุณกำลังคิดที่จะเดิมพันในการแข่งขันชิงตำแหน่งประธานาธิบดีปี 2559 วิลเลียม ฮิลล์ ได้ตั้งรอมนีย์เป็นผู้ชื่นชอบในช่วงต้นที่ 9-2 โดยมีฮิลลารี คลินตัน รัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐฯ และพอล ไรอัน รองประธานพรรครีพับลิกันคนปัจจุบันที่อายุ 7 ขวบ -1.

William Hill เป็นเจ้าของหนังสือกีฬาและซุ้ม 159 เล่มในเนวาดา แต่ไม่มีการเดิมพันในการเลือกตั้งประธานาธิบดีในปี 2555 เนื่องจากบริษัทไม่ได้ขออนุมัติด้านกฎระเบียบเพื่อโพสต์อัตราต่อรองและรับเดิมพันในเนวาดา

(PRESS RELEASE) — เหตุผลส่วนหนึ่งที่Mansion Casinoได้รับความนิยมอย่างมากก็เนื่องมาจากการโปรโมตผู้เล่นบ่อยครั้ง (และทำกำไรได้มาก) ไม่แปลกใจเลยที่เมื่อภาพยนตร์เจมส์ บอนด์เรื่องใหม่ออกมา ทีมงานของ MansionCasino.com มองว่าเป็นโอกาสในการปฏิบัติต่อผู้เล่นที่โชคดีบางคนให้ได้รับประสบการณ์ที่ยากจะลืมเลือน

MansionCasino.com นำเสนอ “The Bond Experience” ซึ่งผู้เล่นจะได้เช่ารถยนต์ Bond อันน่าจดจำอย่าง Aston Martin; พักในโรงแรมหรูระดับ 5 ดาวในโรงแรมชั้นนำของเมือง และพักผ่อนที่คาสิโนสุดพิเศษของลอนดอน/นิวยอร์ก/ซิดนีย์ – LesAmbassadeurs/New York City Casino/The Star ความตื่นเต้นไม่ได้หยุดอยู่แค่นั้น ผู้เล่นจะได้เข้าเรียนในโรงเรียนสอนสายลับที่เก่งที่สุดของประเทศ ที่ซึ่งพวกเขาจะได้รับการฝึกเทคนิคการสอดส่องและการต่อสู้ด้วยมือเปล่า ใช้เครื่องมือใหม่ล่าสุดและอีกมากมาย!

ผู้เล่นเพียงเลือกเข้าร่วมในหน้าโปรโมชั่น “The Bond Experience” ทำการฝากเงินครั้งแรกและรับตั๋วจับรางวัล สำหรับการฝากเงินของผู้เล่นทุกๆ 50 ดอลลาร์ พวกเขาจะได้รับตั๋วจับรางวัล นั่นหมายความว่าผู้เล่นสามารถเพิ่มโอกาสเป็นสองเท่าด้วยการฝากเงิน $100 หรือแม้แต่เพิ่มโอกาสเป็นสามเท่าด้วยการฝาก $150! นอกจากนี้ ผู้เล่นจะได้รับโบนัสต้อนรับจำนวนมากจาก MansionCasino.com และสามารถเล่นเกมคาสิโนที่น่าตื่นเต้นได้มากกว่า 250 เกม โปรโมชั่นนี้ใช้ได้ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน อย่ารอช้าอีกต่อไป!

(PRESS RELEASE) — Casino.comเป็นที่รู้จักสำหรับโปรโมชั่นผู้เล่นที่ร้อนแรงบ่อยครั้ง ไม่แปลกใจเลยที่เมื่อภาพยนตร์เจมส์ บอนด์เรื่องใหม่ออกมา ทีมงานที่ Casino.com มองว่าเป็นโอกาสในการปฏิบัติต่อผู้เล่นที่โชคดีบางคนให้ได้รับประสบการณ์ครั้งหนึ่งในชีวิต

Casino.com นำเสนอ “The Bond Experience” ซึ่งผู้เล่นจะได้รับการว่าจ้างเต็มรูปแบบของรถ Bond ในชื่อเดียวกัน – Aston Martin; พักในโรงแรมหรูระดับ 5 ดาวในโรงแรมชั้นนำของเมือง และพักผ่อนที่คาสิโนสุดพิเศษของลอนดอน/นิวยอร์ก/ซิดนีย์ – LesAmbassadeurs/New York City Casino/The Star และเหนือสิ่งอื่นใด ผู้เล่นจะได้เข้าเรียนในโรงเรียนสายลับชั้นนำของประเทศ ที่ซึ่งพวกเขาจะได้รับการฝึกเทคนิคการเฝ้าระวังและการต่อสู้ด้วยมือเปล่า ใช้เครื่องมือใหม่ล่าสุดและอีกมากมาย!

ผู้เล่นเพียงเลือกเข้าร่วมในหน้าโปรโมชั่น “The Bond Experience” ทำการฝากเงินครั้งแรกและรับตั๋วจับรางวัล สำหรับการฝากเงินของผู้เล่นทุกๆ 50 ดอลลาร์ พวกเขาจะได้รับตั๋วจับรางวัล นั่นหมายความว่าผู้เล่นสามารถเพิ่มโอกาสเป็นสองเท่าด้วยการฝากเงิน $100 หรือแม้แต่เพิ่มโอกาสเป็นสามเท่าด้วยการฝาก $150! นอกจากนี้ ผู้เล่นจะได้รับโบนัสต้อนรับจำนวนมากจาก Casino.com และสามารถเล่นเกมคาสิโนที่น่าตื่นเต้นได้มากกว่า 250 เกม โปรโมชั่นนี้ใช้ได้ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน อย่ามัวรอช้า!

อย่าพลาดประสบการณ์ครั้งหนึ่งในชีวิต – เล่นวันนี้! (PRESS RELEASE) — Yachting Casino กำลังฉลองครบรอบ 10 ปีต่อไปด้วยการแนะนำเกมสล็อต 3D ใหม่ให้กับสล็อตที่คัดสรรมาอย่างดีผ่าน NYX Interactive AB กับเกมอย่าง Merlin’s Millions, Medusa, Fortune of the Pharaohs, Dr. Magoo’s Adventure, Castle Mania: The Last Hope is a Joke และอื่นๆ อีกมากมาย รับประกันว่าผู้เล่นจะสนุกกับการเล่นสล็อตที่น่าตื่นเต้น! เกมที่พัฒนาโดย Sheriff Gaming และ NextGen Gaming เป็นผู้นำในอุตสาหกรรมด้วยคุณสมบัติที่เป็นนวัตกรรม กราฟิกที่สร้างสรรค์และสามมิติ และกลไกที่น่าตื่นเต้นสำหรับผู้เล่นสล็อต ด้วยฟรีสปิน รอบโบนัส สแคทเทอร์ และฟีเจอร์สุดไวด์ รับประกันว่าผู้เล่นจะได้นั่งที่ขอบที่นั่งด้วยความตื่นเต้น เนื่องจากวงล้อหมุนได้เพิ่มความบันเทิงสูงสุด ผู้เล่นยังสามารถเพลิดเพลินกับโบนัสเงินฝากครั้งแรกและโบนัสเงินฝากทุกครั้งที่ฝากด้วยวงล้อโบนัสใจกว้าง

เกมใหม่เหล่านี้จะทำให้ผู้เล่น Yachting Casino ทุกคนเข้าใกล้รางวัลครบรอบปีที่คาสิโนมอบให้กับผู้เล่นที่โชคดีและบริษัทในเครือที่มีผลงานดีที่สุด – เรือสำราญเมดิเตอร์เรเนียนสำหรับสองคนในปี 2013

Yachting Casino ดำเนินการบนแพลตฟอร์ม B3W Group ที่ได้รับอนุญาตในมอลตา ไอล์ออฟแมน — (ข่าวประชาสัมพันธ์) — 12BET ได้เปิดตัวอินเทอร์เฟซสำหรับสมาร์ทโฟนใหม่โดยใช้ HTML5 ที่จะพบได้ที่ smart.12bet.com ผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาโดย ONEworks เป็นเบราว์เซอร์ที่ปรับให้เหมาะสม หมายความว่าเหตุการณ์และประเภทการเดิมพันทั้งหมดที่นำเสนอบนเวอร์ชันเดสก์ท็อปของเว็บไซต์นั้นมีอยู่ในอินเทอร์เฟซของสมาร์ทโฟน ข้อดีของการปรับอินเทอร์เฟซเบราว์เซอร์ให้เหมาะสมยังหมายความว่าไม่มีข้อจำกัดสำหรับแบรนด์สมาร์ทโฟนที่เข้ากันได้กับข้อเสนอใหม่นี้ เหมาะสำหรับ iPad และ iPhone เช่นเดียวกับ Android

รอรี่ แอนเดอร์สัน ซีอีโอของ 12BET ประจำยุโรป กล่าวว่า “เราเสนอการแข่งขันฟุตบอลโดยเฉลี่ย 6,000 รายการในแต่ละเดือน ความสามารถในการเล่นฟุตบอลระหว่างเล่นคือจุดแข็งของเรา ดังนั้นความสามารถในการแสดงข้อมูลทั้งหมดนั้นบนหน้าจอขนาดเล็กได้อย่างชัดเจนจึงมีความสำคัญอย่างยิ่งและเป็นความท้าทายด้านการออกแบบอย่างมาก ฉันพอใจกับผลิตภัณฑ์ขั้นสุดท้ายที่ ONEworks ส่งถึงเรา การนำทางนั้นสะอาดและใช้งานง่าย และจากการทดสอบเบื้องต้น เราคาดการณ์ว่ามากถึง 10% ของฐานผู้ใช้ที่ใช้งานอยู่ของเราจะลองใช้แพลตฟอร์มใหม่ภายในสิ้นเดือนธันวาคม และเติบโตต่อไปในปี 2013”

Lee Richardson ผู้อำนวยการฝ่ายยุโรปของ ONEworks กล่าวเสริมว่า “เราทราบดีว่ามือถือมีความสำคัญต่อลูกค้าสปอร์ตบุ๊คของเราเพียงใด และฉันมั่นใจว่าสิ่งนี้จะช่วยให้ 12bet.com มีส่วนแบ่งการตลาดมากขึ้นผ่านข้อเสนอมือถือที่ได้รับการปรับปรุงของเรา ‘ช่องทางทางเลือก’ ในหมู่ลูกค้าเดิมพันกีฬาที่กำลังแข่งขัน”

เช่นเดียวกับพอร์ตโฟลิโอฟุตบอลที่กว้างขวาง สมาชิกจะสามารถเข้าถึงกีฬาหลักทั้งหมดที่นำเสนอบน 12BET บนอุปกรณ์แท็บเล็ตและสมาร์ทโฟนทั้งหมด

ซานโฮเซ คอสตาริกา — (PRESS RELEASE) — Americas Cardroom (ACR) ประกาศว่าพวกเขาจะเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันครั้งใหญ่ การแข่งขันแบบบายอินขนาดเล็กที่เรียกว่า mini Online Super Series (mOSS) ตั้งแต่วันที่ 15 ถึง 19 พฤศจิกายน MOSS เป็นทัวร์นาเมนต์ชุดแรกที่จัดบน ACR และสัญญาว่าจะเสนอเงินรางวัลมากมายสำหรับค่าธรรมเนียมแรกเข้าต่ำสำหรับผู้เล่น หากคุณจำ ACROSS ได้ — Online Super Series ที่ยิ่งใหญ่ — คุณจะต้องชอบเวอร์ชั่นมินิอย่างแน่นอน

Michael Harris โฆษกของ ACR แสดงความคิดเห็นว่า “เรายินดีที่จะให้โอกาสผู้เล่นที่เล่นไมโครสเตคของเราได้รับเงินจำนวนมากจากการลงทุนเพียงเล็กน้อย” “เราคิดว่า mini OSS จะให้คุณค่าอย่างมากแก่ผู้เล่นของเรา เนื่องจากเราคาดหวังการซ้อนทับในการรับประกันส่วนใหญ่”

mini OSS ประกอบด้วยทัวร์นาเมนต์บายอินขนาดเล็กจำนวนหนึ่งซึ่งดำเนินไปพร้อม ๆ กันตลอดระยะเวลาห้าวัน ผลการแข่งขันที่แตกต่างกันสี่รายการจะถูกติดตามบนกระดานผู้นำและผู้เล่นอันดับต้น ๆ ของกระดานผู้นำแต่ละกระดานจะผ่านเข้ารอบในตารางสุดท้ายสูงสุด 4-สูงสุด $1,000 โดยให้รางวัล $500 ต่ออันดับที่ 1, $250 สำหรับอันดับที่ 2, $150 สำหรับอันดับที่ 3 และ $100 สำหรับอันดับที่ 4

“ผู้เล่นสามารถติดตามความคืบหน้าของพวกเขาตลอดทั้งซีรีส์ทัวร์นาเมนต์ในล็อบบี้ขณะที่พวกเขาแข่งขันกันตลอดห้าวัน” แฮร์ริสกล่าวต่อ “โครงสร้างการจ่ายเงินเป็นสิ่งพิเศษที่มอบรางวัลที่ 1 ให้กับผู้เล่นอันดับต้นๆ ในแต่ละทัวร์นาเมนต์”

การซื้ออินจะแตกต่างกันไปตั้งแต่ $0.10 ถึง $2 และการค้ำประกันรายวันเริ่มต้นที่ $1,000 ถึง $10,000 โครงสร้างการจ่ายเงินรางวัลได้รับการปรับเพื่อให้การจ่ายเงินรางวัลที่ดีแก่ผู้ชนะรางวัลที่หนึ่ง ผู้เล่นสามารถพาร์เลย์ $2 เป็น $3,000 ได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยเงินรางวัลที่รับประกัน $10,000 ผู้เล่นยังสามารถซื้อโดยใช้คะแนนผู้เล่นของตน

ตารางการแข่งขัน

วันที่ 15 ถึง 19 พฤศจิกายน เวลา 12:00 น. ET
Buy-in: $0.10 + $0.01 หรือ 6.6 คะแนนการต่อสู้ + .66 คะแนนการรบกา
รันตี: $1,000 รับประกันด้วย $300 ถึงอันดับที่ 1

วันที่ 15-19 พฤศจิกายน เวลา 15:00 น. การ
รับประกันET : $2,500 รับประกันด้วย $750 ถึงอันดับที่ 1

วันที่ 15 ถึง 19 พฤศจิกายน เวลา 18:00 น. ET
Buy-in: $2.00 + $0.20 หรือ 132 Comp Points + 13.2 Comp Points
Guarantee: $10,000 รับประกันด้วย $3,000 ถึงอันดับที่ 1

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Online Super Series หรือโปรโมชั่น ACR อื่น ๆ โปรดเยี่ยมชมเราได้ที่ AmericasCardroom.eu (ข่าวประชาสัมพันธ์) — จากความลุ่มหลงไปจนถึงความเย้ายวน บุกตะลุยโลกแห่งแสงสีเมื่อคุณเล่นสล็อตออนไลน์ Glitz ที่ Jackpot Party เท่านั้น

เกมสล็อต Money Burst นี้เสนอ 60 ไลน์สำหรับ 30 เครดิตและไวด์ที่กระจุกตัวกันอย่างน่าตื่นเต้น นอกจากนี้ยังมีสามวิธีในการเปิดใช้ฟีเจอร์นี้ ซึ่งมอบโอกาสให้คุณลุ้นรับรางวัลมากถึง 20 ฟรีสปิน!

นั่นไม่ใช่ทั้งหมด! เล่นสล็อตออนไลน์ Glitz ระหว่างเวลา 12:00:00 น. – เที่ยงคืน เริ่มตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 8 – วันศุกร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2555 และคุณจะถูกสุ่มจับรางวัลเงินสดแบบสุ่มโดยอัตโนมัติพร้อมรับประกันผู้ชนะ 32 คน! รางวัลรวมถึง 10 ปอนด์ 20 ปอนด์และ 100 ปอนด์มหันต์!

NS. JOHNS, Antigua — (PRESS RELEASE) — นักช้อปช่วงคริสต์มาสทุกหนทุกแห่งเริ่มแสวงหาการต่อรองราคาช่วงวันหยุดในเดือนนี้ และIntertops Casinoให้เงิน 70,000 ดอลลาร์แก่ผู้เล่นในการซื้อของในวันคริสต์มาส ผู้เล่น Intertops จะได้รับคะแนนโดยอัตโนมัติเมื่อเล่น และหมวดหมู่การแข่งขันคะแนนของเดือนนี้คือแผนกห้างสรรพสินค้า

แน่นอนว่าเราสามารถทิ้งเงินจำนวนมากในบัญชีของผู้เล่นแล้วส่งอีเมลง่ายๆ เพื่อบอกพวกเขา แต่เราต้องการทำให้มันสนุกกว่านี้อีกหน่อย หกหมวดหมู่เตือนผู้เล่นว่ารางวัลจะมอบให้กับผู้เล่นในหกระดับที่แตกต่างกัน ผู้เล่นที่ระดับสูงสุดสามารถรับรางวัลเงินสด $1,000 แต่คุณไม่จำเป็นต้องเป็นผู้เล่นวีไอพีระดับสูงเพื่อรับเงินโบนัสคาสิโนฟรี!

เพื่อสะสมคะแนน ผู้เล่นทุกคนต้องทำคือเล่นเกมคาสิโนที่พวกเขาชื่นชอบ (มีเกมให้เลือกนับร้อย) เมื่อพวกเขาสะสมคะแนน พวกเขาจะย้ายไปยังแผนกช้อปปิ้งต่างๆ และมีสิทธิ์ได้รับโบนัสที่มากขึ้นเรื่อยๆ ผู้เล่นสามารถติดตามความคืบหน้าของพวกเขาบนกระดานคะแนน Shopping Cash มูลค่า $70K ซึ่งสามารถดูรายละเอียดการแข่งขันทั้งหมดได้

ผู้ชนะรางวัลจะจับรางวัลในแต่ละประเภทในวันที่ 3 ธันวาคม ผู้เล่นสามคนที่ไปถึงระดับ “เช็คเอาต์” สูงสุดจะได้รับเงินสด 1,000 ดอลลาร์ต่อคน ผู้เล่นสามคนในแต่ละระดับเครื่องแต่งกาย กีฬา ความบันเทิง เครื่องใช้และอิเล็กทรอนิกส์จะได้รับรางวัลใหญ่เช่นกัน

ผู้เล่น 150 คนทุกวันจันทร์จะได้รับโบนัสฟรีสูงถึง $250 ทุกวันพฤหัสบดี ผู้เล่นอีก 50 คนจะได้รับโบนัสฟรีสูงถึง $150 ผู้เล่นจะถูกเลือกตามการเล่นเกมในวันก่อนหน้า

Intertops เป็นหนึ่งในเว็บไซต์คาสิโนออนไลน์ โป๊กเกอร์ และหนังสือกีฬาที่น่าเชื่อถือที่สุดในโลก เป็นเวลากว่า 15 ปีแล้วที่บริษัทมีความภาคภูมิใจในการบริการลูกค้าที่เป็นมิตรและการฝากเงินที่ไม่ยุ่งยากและการถอนเงินจากคาสิโนอย่างรวดเร็ว

StarPhoenix รายงานว่าเว็บไซต์การพนันของ Saskatchewan First Nations ที่ออนไลน์เป็นครั้งแรกในวันอังคารได้แจ้งให้จังหวัดตอบสนองโดยอ้างถึงเรื่องนี้กับ RCMP

การปรากฏตัวของ Northern Bear Casino ที่ White Bear First Nation ถูกกักขังอยู่ในคอมพิวเตอร์แล็ปท็อปของ CEO Bernie Shepherd ซึ่งเป็นหัวหน้าเมื่อวงดนตรีเปิดคาสิโนสำรองแห่งแรกในปี 1993 รายงานของ StarPhoenix กล่าวเพิ่มเติมว่าเว็บไซต์ดำเนินการผ่านเซิร์ฟเวอร์ ในหมู่เกาะบริติชเวอร์จินและเป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายการพนัน GEObet

(PRESS RELEASE) — ผู้ชนะรายล่าสุดจากเว็บไซต์เกมยอดนิยมJackpotjoyอธิบายว่าชัยชนะของเขาเป็น “เซอร์ไพรส์ที่ดีมาก” ซึ่งเกิดขึ้นก่อนที่เขาจะมาถึงโรงพยาบาลเพื่อทำการผ่าตัด Mr Rob C ได้รับผลตอบแทนที่ดีจากการลงทุนในตั๋ว 12 10p Bingo 90 Ball โดยคว้ารางวัลเงินสดมูลค่า 20,101 ปอนด์

Bingo 90 Ball เป็นเพียงหนึ่งในเกมที่นำเสนอที่Jackpotjoyควบคู่ไปกับรูปแบบบิงโกเช่น Bingo 75 Ball และคาสิโนคลาสสิกเช่นรูเล็ต เกมเวอร์ชันนี้อิงจากเวอร์ชันบิงโกฮอลล์ที่ได้รับความนิยมมากที่สุด โดยตั๋วแต่ละใบมีสามแถวโดยมีเก้าช่องหนึ่งช่อง แต่ละใบมีตัวเลขระหว่าง 1 ถึง 90 หมายเลขจะถูกเรียกและเมื่อ ของตัวเลขเหล่านี้ตรงกับตัวเลขบนการ์ด มันถูกขีดฆ่าหรือ “แต้ม” รางวัลเงินสดมอบให้สำหรับผู้เล่นคนแรกที่เล่นครบหนึ่งแถว สองแถว และสามแถว (“เต็มบ้าน”)

คุณสามารถเลือกเล่นไพ่เพียงใบเดียวหรือหลายใบพร้อมกันเพื่อเพิ่มโอกาสในการชนะของคุณ เมื่อเล่นกับไพ่หลายใบ ขอแนะนำให้ใช้ฟังก์ชัน “auto daub” ซึ่งจะทำเครื่องหมายที่ไพ่ทันทีที่มีการเรียกหมายเลขที่ตรงกัน สิ่งนี้สามารถป้องกันคุณจากการพลาดรางวัล และลดความเครียดที่เกี่ยวข้องกับการรักษาไพ่หลายใบ

Jackpotjoy มีห้องบิงโก 90 Ball ที่แตกต่างกันมากมาย โดยมีราคาตั๋วตั้งแต่ 1p ถึง 50p ขนาดแจ็คพอตที่แตกต่างกัน และจำนวนผู้เล่นที่แตกต่างกัน ทุกห้องมีธีมที่แตกต่างกัน และห้องยอดนิยมบางห้อง ได้แก่ Family Fortunes Team Bingo, Santa’s Surprise และ Bingo Royale

สัดส่วนของสลากแต่ละใบที่ซื้อจะไปสู่แจ็คพอตแบบโปรเกรสซีฟ ซึ่งจะมอบให้กับผู้เล่นคนแรกที่ได้บ้านเต็มภายในจำนวนที่เรียก หากไม่มีใครทำสำเร็จ เงินจะถูกเก็บไว้และเพิ่มในเกมถัดไป และสร้างต่อไปจนกว่าจะมีใครชนะ หลังจากชนะรางวัลแจ็คพอตแบบโปรเกรสซีฟ คุณร็อบ ซีวางแผนที่จะถือไว้จนกว่าจะเสร็จการผ่าตัดก่อนที่จะตัดสินใจว่าจะใช้มันกับอะไร

ลาสเวกัส – หน่วยงานกำกับดูแลการเล่นเกมของเนวาดาต้องการลงโทษเจ้าของบาร์ในลาสเวกัสซึ่งตัวแทนของรัฐและท้องถิ่นอ้างว่าได้เห็นลูกค้ากระทำการทางเพศในมุมมองของลูกค้ารายอื่น ตามการร้องเรียนเก้าครั้ง

คณะกรรมการควบคุมการเล่นเกมของรัฐเนวาดาในวันพฤหัสบดีได้ยื่นคำร้องต่อ Judy R. Nelson เจ้าของ Las Vegas Eagle ซึ่งเป็นบาร์ที่มีใบอนุญาตการเล่นเกมที่จำกัดซึ่งอนุญาตให้เครื่องสล็อตอยู่ที่ 3430 E. Tropicana Ave และ Pecos Road

การร้องเรียนที่ยื่นต่อคณะกรรมการการเล่นเกมเนวาดากล่าวว่าตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2554 คณะกรรมการได้รับการร้องเรียนมากมายเกี่ยวกับกิจกรรมที่ไม่เหมาะสมที่ Las Vegas Eagle และตัวแทนที่พบใน Craigslist “การโพสต์ที่มีการชี้นำทางเพศ” สำหรับบาร์ที่มีรูปภาพของอวัยวะเพศ

“ฉันอายและรังเกียจที่คิดว่าสิ่งนี้เกิดขึ้นที่นี่” เนลสันซึ่งเป็นเจ้าของบาร์มา 25 ปีกล่าว Las Vegas Eagle มีเครื่องสล็อต 15 เครื่อง

ในการให้สัมภาษณ์เมื่อวันอังคาร เนลสันยอมรับว่ามีกิจกรรมลามกที่บาร์ในช่วงโปรโมชั่น “คืนชุดชั้นใน” เมื่อวันที่ 19 พ.ย. 2554 เนลสันกล่าวว่าเธอไม่เห็นด้วยกับเหตุการณ์นี้และไม่รู้เรื่องนี้จนกระทั่งหลังจากข้อเท็จจริง

เธอบอกว่าเธอไม่ได้เป็นเจ้าของคอมพิวเตอร์และไม่ทราบถึงการโพสต์ของ Craigslist

เนลสันกล่าวว่าบาร์เทนเดอร์คนหนึ่งซึ่งทำงานให้กับเธอมาแปดปีแล้ว เป็นผู้รับผิดชอบต่อปัญหาดังกล่าว และเขาไม่ได้ทำงานที่นั่นอีกต่อไป

Las Vegas Eagle เปิดให้บริการในวันอังคารด้วยใบอนุญาตสุราและการเล่นเกมของ Clark County

ตัวแทนใบอนุญาตธุรกิจเกมและคลาร์กเคาน์ตี้เข้าเยี่ยมชมบาร์สี่ครั้งระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2554 ถึงเมษายนของปีนี้ซึ่งพวกเขาสังเกตเห็นผู้อุปถัมภ์ห้าคน “ในการแข่งขันที่พวกเขาเปลือยบั้นท้ายในที่สาธารณะ”

การร้องเรียน 14 หน้ายังอ้างว่ามีเหตุการณ์อื่นๆ ที่ลูกค้ามีเซ็กส์ในมุมมองของลูกค้ารายอื่น

“การสอบสวนของคณะกรรมการเปิดเผยว่า Las Vegas Eagle มีประวัติการเปลือยกายและกิจกรรมลามกที่เกิดขึ้นในสถานที่นี้” คำร้องดังกล่าว “นอกจากนี้ (เนลสัน) เคยได้รับคำเตือนจากคลาร์กเคาน์ตี้เกี่ยวกับกิจกรรมนี้และ (เธอ) ตกลงที่จะดำเนินการแก้ไข”

การร้องเรียนสามารถไปที่ Nevada Gaming Commission เพื่อรับฟังความคิดเห็นหรือทั้งสองฝ่ายสามารถเจรจาข้อตกลงได้

“ถ้าพวกเขาดึงเครื่องจักรของฉัน ฉันจะต้องออกจากธุรกิจ” เนลสันกล่าว พร้อมเสริมว่าเธออยู่ในธุรกิจบาร์มา 30 ปีแล้ว และนี่เป็นครั้งแรกที่เธอต้องเผชิญกับวินัยจากหน่วยงานกำกับดูแลเกม

ผู้มีสิทธิเลือกตั้งในรัฐแมรี่แลนด์อนุมัติคาสิโนใหม่เมื่อวันอังคารหลังจากการรณรงค์ทางการเมืองที่แพงที่สุดที่เคยมีมาในเมือง

ด้วยการรายงานของเขต 94% ผู้อยู่อาศัยในแมริแลนด์ชื่นชอบคำถามที่ 7 ด้วยคะแนนเสียง 51.6 เปอร์เซ็นต์เป็น 48.4 เปอร์เซ็นต์ มาตรการจะวางคาสิโนใหม่ในเขตชานเมืองของปรินซ์จอร์จ

MGM Resorts International เป็นผู้สนับสนุนหลักของคณะกรรมการที่สนับสนุนคำถามที่ 7 และบริษัทในลาสเวกัสใช้เงิน 40.8 ล้านดอลลาร์ในคำถามลงคะแนนเสียง

ผู้ให้บริการคาสิโนระดับภูมิภาค Penn National Gaming ซึ่งมีสำนักงานใหญ่ในลาสเวกัส คัดค้านคำถามที่ 7 และบริจาคเงิน 42 ล้านดอลลาร์ให้กับแคมเปญการขยายการต่อต้านการเล่นเกม

โดยรวมแล้ว การต่อสู้กับคำถามที่ 7 มีมูลค่ามากกว่า 90 ล้านดอลลาร์ มากกว่ายอดรวมที่ใช้จ่ายในการเลือกตั้งผู้ว่าการรัฐแมริแลนด์สี่ครั้งล่าสุด

Jim Murren ประธาน MGM Resorts ประกาศชัยชนะในแถลงการณ์

“ประชาชนในรัฐแมริแลนด์ได้ส่งข้อความมาว่า ผู้มีสิทธิเลือกตั้งเลือกที่จะสนับสนุนความก้าวหน้าโดยผ่านการโจมตีที่ไม่ซื่อสัตย์” เขากล่าว “ไม่มีใครคาดคิดว่าจะมีการรณรงค์ที่โหดร้ายเช่นนี้ แต่สามัญสำนึกมีชัย และแมริแลนด์จะได้รับประโยชน์จากการทำงานหนักของเราอย่างแน่นอนในการต่อสู้กับการบิดเบือนอย่างไม่ลดละ”

Murren กล่าวว่า MGM Resorts จะเริ่มขั้นตอนการออกแบบเพื่อการพัฒนาทันที

เซเยอร์ แมทธิว วัย 37 ปี จากพรรคประชาธิปัตย์ กล่าวว่า เธอไม่เห็นด้วยกับการพนันมากขึ้น แต่ไม่ใช่เพราะเธอไม่เห็นด้วยกับคาสิโน

“ฉันรู้สึกว่าเราน่าจะได้ข้อตกลงที่ดีกว่านี้มาก” Matthew Matthew กล่าวใน College Park โดยอธิบายว่าดอลลาร์จากการพนันไม่ได้หมายถึงเงินที่มากขึ้นสำหรับการศึกษา ตามที่ได้โฆษณาไว้

แคโรลีน บาร์ตัน ผู้ช่วยแพทย์ที่เกษียณอายุแล้ว ซึ่งเป็นพรรคเดโมแครตด้วย กล่าวว่า เธอสนับสนุนการขยายการพนันอย่างกระตือรือร้น

“ฉันคิดว่าพวกเขาต้องการมันที่นี่” บาร์ตันกล่าวหลังจากลงคะแนนในเฮเกอร์สทาวน์ “ฉันว่าเราจะหาเงินไปเรียนจริงๆ นะ”

คำถามที่ 7 ยังอนุญาตให้คาสิโนเฉพาะเครื่องสล็อตแมชชีนห้าแห่งที่ได้รับอนุญาตก่อนหน้านี้ของรัฐแมรี่แลนด์เพิ่มเกมบนโต๊ะและลดภาษีการเล่นเกมของรัฐจากอุตสาหกรรมที่สูงถึง 67 เปอร์เซ็นต์

MGM Resorts วางแผนที่จะสร้างคาสิโนโรงแรมมูลค่า 800 ล้านดอลลาร์ที่ National Harbor ซึ่งเป็นศูนย์ค้าปลีก ร้านอาหาร ที่พักอาศัย และสถานบันเทิงขนาด 350 เอเคอร์ริมแม่น้ำโปโตแมค

Peterson Cos. ผู้พัฒนา National Harbor กระจายเกือบ 4.3 ล้านเหรียญสหรัฐในสามคณะกรรมการที่ลงทะเบียนเพื่อสนับสนุนคำถามที่ 7

Caesars Entertainment Corp. ซึ่งจะดำเนินการคาสิโนแห่งใหม่ในบัลติมอร์และต้องการเสนอเกมบนโต๊ะ บริจาคเงินเกือบ 4.9 ล้านเหรียญให้กับ โปร-คำถามที่ 7 สาเหตุ

ผู้สนับสนุนกล่าวว่าคำถามทำให้แมริแลนด์มีความเท่าเทียมกับรัฐเกมอื่น ๆ ในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือและกลางมหาสมุทรแอตแลนติกที่มีคาสิโนเต็มรูปแบบ

Penn National เป็นผู้สนับสนุนหลักในสาเหตุ No on Question 7

บริษัทเกมระดับภูมิภาคดำเนินการคาสิโนสล็อตแมชชีนใน Cecil County ของรัฐแมรี่แลนด์ สนามแข่งใน Prince George’s County และคาสิโนเต็มรูปแบบในเวสต์เวอร์จิเนียที่อยู่ใกล้เคียง

ผู้เสนอคำถาม 7 กล่าวว่า Penn National พยายามปกป้องคาสิโน West Virginia จากการแข่งขันเท่านั้น

นักวิเคราะห์บางคนประเมินว่าลูกค้าของ Penn ครึ่งหนึ่งมาจากรัฐแมรี่แลนด์ ลอนดอน – (ข่าวประชาสัมพันธ์) – ชนะคาสิโนวันได้แนะนำเพียงเหลือเชื่อใหม่โรมันแกนเกมสล็อตGladiator เกมส์ ทัวร์นาเมนต์สล็อตมูลค่า 3,400 ดอลลาร์จะเล่นในเกมใหม่ในสัปดาห์นี้ Gladiator Games นำเสนอเกมโบนัสอนิเมชั่นที่น่าเหลือเชื่อที่ผู้เล่นเลือกนักสู้เพื่อต่อสู้เพื่อชิงถ้วยรางวัล เช่นเดียวกับ Fair Tycoon และ Enchanted Gems เกม Gladiator ใหม่เป็นหนึ่งในเกมพรีเมียมของ WinADay

เกมกลาดิเอเตอร์เป็นสล็อตวิดีโอห้ารีลที่มี 30 เพย์ไลน์และเดิมพันตั้งแต่ 0.05 ถึง 2 ดอลลาร์ต่อบรรทัด ทหารโรมันผู้กล้าหาญยืนเฝ้าวงล้อสล็อตสไตล์คลาสสิก ระหว่างเกมปกติ ผู้เล่นจะได้รับชุดเกราะสำหรับเขาและเก็บเหรียญทองในหีบถ้วยรางวัล ในเกมโบนัสอันน่าทึ่งที่เปิดใช้งานเมื่อชุดเกราะเสร็จสมบูรณ์ หน้าจอจะกลายเป็นอารีน่าแบบโรมันที่เคลื่อนไหวได้ และกลาดิเอเตอร์ต่อสู้เพื่อชิงเหรียญในหีบถ้วยรางวัล

“คุณไม่เพียงแค่นั่งดูแอนิเมชั่นเมื่อการต่อสู้เริ่มต้นขึ้น” Michael Hilary ผู้จัดการของคาสิโนเล่นทันทียอดนิยมอธิบาย “ในเกมโบนัส คุณต้องเลือกกลาดิเอเตอร์ก่อน ระหว่างการต่อสู้ ผู้เล่นจะเลือกการซ้อมรบและกำหนดลำดับการโจมตี มันสนุก!”

Scatter คือเหรียญทองที่เติมเต็มกล่องถ้วยรางวัล สัญลักษณ์ Lion แบบเคลื่อนไหวคือ Wild และเมื่อปรากฏว่า Lions อื่นทั้งหมดจะกลายเป็น Wild การจ่ายเงินสูงสุดคือ 1000x สำหรับ 5x Caesar

การแข่งขันสล็อตเกม Gladiator เริ่มวันที่ 7 พฤศจิกายน ผู้เล่นมีเวลาจนถึงวันอาทิตย์ที่ 11 พฤศจิกายนเพื่อทำคะแนนสูงสุดในเกม เงินรางวัล 3,425 ดอลลาร์จะมอบให้ สัปดาห์หน้า การแข่งขัน Top Bettor จะมอบเงินรางวัลอีก 2,000 ดอลลาร์

ด้วยFluffy Pawsและสัตว์เลี้ยงเคลื่อนไหวที่เปิดตัวเมื่อเดือนที่แล้ว และตอนนี้คือเกม Gladiator ใหม่ WinADay มีเกมคาสิโนที่ไม่เหมือนใคร 34 เกมที่ไม่สามารถพบได้ คาสิโนออนไลน์อื่นๆ เกมของ WinADay สร้างขึ้นด้วยเทคโนโลยี Flash ดังนั้นจึงใช้งานได้ดีบนคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์ และแท็บเล็ต

สมัครแทงบอลออนไลน์ แทงบอลสโบเบ็ต กีฬาและเกมออนไลน์

สมัครแทงบอลออนไลน์ New Jersey และการพนันออนไลน์
ในหลาย ๆ ด้านนิวเจอร์ซีย์เป็นผู้นำในการเตรียมพร้อมที่จะรับมือกับอุตสาหกรรมกีฬาแฟนตาซีรายวัน
รัฐควบคุมการพนันออนไลน์และโป๊กเกอร์ได้สำเร็จจากมุมมองด้านโลจิสติกส์
จากมุมมองของรายได้การพนันออนไลน์ได้ทำดีในขณะที่การเล่นโป๊กเกอร์ออนไลน์ได้ต่อสู้ นี่คือตัวเลขของเดือนกันยายนและดูที่เหลือของเป็น2015 จับการเล่นเกมออนไลน์
แน่นอนว่า DFS สมัครแทงบอลออนไลน์ ก็เหมือนกับโป๊กเกอร์ออนไลน์ในวิธีการทำงาน รายได้ของ

Steinberg เป็นผู้เล่นคนสุดท้ายที่ตกรอบก่อนที่จะเล่นต่อในวันอังคารโดยชายสามคนสุดท้ายแย่งชิงรางวัลสูงสุด 7.6 ล้านดอลลาร์และแชมป์โป๊กเกอร์เท็กซัสโฮลด์แบบไม่ จำกัด

Joe McKeehen จากรัฐเพนซิลเวเนียยังคงครองตำแหน่งผู้นำที่ยิ่งใหญ่ด้วยชิปมูลค่า 128.8 ล้านตามมาเป็นอันดับสองโดย Neil Blumenfield จากซานฟรานซิสโกด้วยเงิน 40.1 ล้านและ Josh Beckley จากนิวเจอร์ซีย์ด้วย 23.7 ล้าน

Steinberg พบว่าตัวเองอยู่ในตำแหน่งสุดท้ายที่มีสแต็คชิปที่สั้นที่สุดเมื่อเขาไปทั้งหมดในวันจันทร์พร้อมกับเอซแจ็คกับ McKeehen ผู้นำชิปซึ่งกลายเป็นว่ามีเอซควีน

Steinberg ดูประหลาดใจกับการสนับสนุนที่เขาได้รับจากแฟน ๆ โดยสังเกตว่าก่อนวันอังคารการเดิมพันกีฬาที่โรงแรมคาสิโน Rio All-Suites ทำให้เขากลายเป็นรายการโปรด 2-1 ที่เขาจะชนะทุกสิ่ง

“ซึ่งเป็นเรื่องไร้สาระอย่างยิ่งมันไม่สมเหตุสมผลเลย” Steinberg ผู้ซึ่งเดินจากไปด้วยเงิน 2.6 ล้านเหรียญกล่าว “เห็นได้ชัดว่าผู้คนต้องการให้ฉันชนะและฉันรู้สึกขอบคุณจริงๆสำหรับสิ่งนั้นและฉันก็ก้าวไปข้างหน้าอย่างดีที่สุด”

โปรโป๊กเกอร์ที่เปลี่ยนผู้เล่นกีฬาแฟนตาซีทุกวันได้หยุดพักจากความรู้สึกสีเขียวก่อนการแข่งขันหลักของ World Series of Poker เพื่อมุ่งเน้นไปที่เกมกีฬาแฟนตาซีออนไลน์ที่ระเบิดได้

“ โป๊กเกอร์เป็นสิ่งที่ฉันหลงใหลอยู่เสมอดังนั้นฉันจะเล่นมันอย่างแน่นอนส่วนฉันจะเล่นมันมากกว่านี้หรือเปล่าฉันยังไม่รู้” เขากล่าว

ก่อนที่ Steinberg จะล่มสลายมันคือ Ofer Svi Stern แห่งอิสราเอลและ Thomas Cannuli จากนิวเจอร์ซีย์ที่เสียโอกาสในการชิงตำแหน่ง

ทั้งเก้าคนทำผลงานได้มากกว่า 6,420 รายการและเล่นเกมได้หลายวันในช่วงฤดูร้อนนี้ก่อนจะกลับมาในอีก 4 เดือนต่อมาในวันจันทร์

ผู้ชายที่มีชิปทั้งหมดในตอนท้ายของวันอังคารชนะมันทั้งหมด

ไม่มีขีด จำกัด Texas Hold ’em เกี่ยวข้องกับผู้เล่นแต่ละคนที่ได้รับไพ่สองใบที่มองไม่เห็นจากส่วนที่เหลือของโต๊ะและไพ่ชุมชนห้าใบไพ่สามใบแรกบน “ปัด” ใบที่สี่ใน “เทิร์น” ที่ห้าบน “แม่น้ำ” เดิมพันระหว่างแต่ละ

สเติร์นครองตำแหน่งคอนที่สองเป็นเวลานานและทำให้ผู้ชม WSOP โกรธแค้นด้วยการไตร่ตรองที่ยาวนานของเขาในมือส่วนใหญ่จนกระทั่งเขาเปลี่ยนสถานที่กับ Josh Beckley ซึ่งชนะการเผชิญหน้ากับเอซคู่หนึ่ง

“ฉันรู้ว่าบางครั้งมันอาจดูเหมือนใช้เวลานานเกินไป แต่ถ้าคุณต้องใช้เวลาสักครู่ในการตัดสินใจที่ถูกต้องคุณก็ควรทำเช่นนั้น” เขากล่าว “คุณมีส่วนได้ส่วนเสียมากมาย”

ด้วยสแต็คชิปโป๊กเกอร์ของเขาลดน้อยลงสเติร์นเดิมพันส่วนใหญ่ แต่ไม่ใช่ทั้งหมดของการถือหุ้นของเขาที่ถือเอซแจ็คเมื่อบลูเมนฟิลด์ที่สวมใส่ฟีดอร่าพร้อมกับเอซคิงผลักสเติร์นให้ไปทั้งหมด

สเติร์นดูกอดอกจากข้างสนามต่อหน้าโค้ชและมาร์ตินจาค็อบสันแชมป์ WSOP ประจำปี 2014 เมื่อบลูเมนฟิลด์จับคู่ของราชาและมือเมื่อไพ่ใบที่สองถึงใบสุดท้ายถูกพลิก

สเติร์นชูเสื้อยืดแฟนพันธุ์แท้ “Fear the fedora” ที่ Blumenfield มอบให้เขาอย่างสนุกสนานก่อนหน้านี้ก่อนที่จะให้ผู้เล่นคนอื่นกอดและจับมือกันและออกจากเวทีโรงแรมคาสิโน Rio All-Suites

แม้จะมีเอซคู่กัน Cannuli ก็อยู่ในอันดับที่หกโดยทิ้งไว้ 1.4 ล้านดอลลาร์ในมือสองของคืนที่สองของการแข่งขันชิงแชมป์พรีเมียร์ของ World Series of Poker “นั่นเป็นแค่เกมมันเป็นส่วนหนึ่งของเกมคุณต้องเคารพเกมและองค์ประกอบนั้นที่คุณอาจจะโชคร้ายและไม่ใช่เด็กขี้แง” เขากล่าว

สำหรับผู้เล่นคนสุดท้ายที่ตกรอบในคืนวันอาทิตย์ปิแอร์นอยวิลล์วัย 72 ปีจากเบลเยียมจุดจบ WSOP ของเขาแทบจะไม่ใช่ตอนจบในการเล่นโป๊กเกอร์ด้วยสายตาของเขาในการแข่งขันครั้งต่อไป

นักชิมที่ใหญ่ที่สุดในวงการกีฬา

ทุกคนชอบมุขที่ดี ดูการพังทลายที่บ้าคลั่งที่สุดที่เราทะเลาะกัน แต่หยุดดูไม่ได้

“ฉันชอบโป๊กเกอร์มานานแล้วฉันชอบบรรยากาศฉันชอบกลิ่นคู่แข่งสื่อตัวแทนจำหน่าย” เขากล่าว “ฉันจะจำไปตลอดชีวิต 20 ปีข้างหน้าฉันคาดหวังว่าจะเล่นโป๊กเกอร์ฉันจะจำเดือนที่ผ่านมานี้เป็นความฝันเต็มเวลาที่ดีที่สุดในชีวิตของฉันและฉันจะลืมสองชั่วโมงสุดท้ายและ ( โดยเฉพาะ) ไพ่สองใบสุดท้าย ”

Patrick Chan จากนิวยอร์กออกจากการแข่งขันในเวลาไม่ถึงห้านาทีในช่วงเวลาที่สองของคืนวันอาทิตย์และ Federico Butteroni ของอิตาลีก็ออกเดินทางประมาณสามชั่วโมงต่อมา

“ฉันมีความสุขมากสำหรับประสบการณ์นี้และสำหรับความฝันที่สวยงามของ World Series of Poker ให้ฉันฝัน” Butteroni กล่าวหลังจากถูกคัดออกไม่นาน “ตอนนี้ฉันตกใจมากฉันจบอันดับแปดจากทั้งหมด 6,420 คน”

ลาสเวกัส – (แอสโซซิเอตเต็ทเพรส) – แม็กซ์สไตน์เบิร์กที่มีส้นสูงซึ่งได้รับการออกแบบให้เหมาะสมกับเครื่องหมายการค้าของเขาที่โต๊ะโป๊กเกอร์ที่เต็มไปด้วยเสื้อฮู้ดและรองเท้าผ้าใบไม่จำเป็นต้องหาชุดอื่นในวันที่สามของการแข่งขัน World Series of Poker
ลาสเวกัส – หากไม่ใช่เพราะการปรากฏตัวของปิแอร์นอยวิลล์วัย 72 ปีแห่งเบลเยียมในตารางสุดท้ายของการแข่งขันหลักของ World Series of Poker ซึ่งจะดำเนินต่อในวันอาทิตย์ผู้เล่นที่อายุมากที่สุดในโต๊ะจะเป็น 61 นีลบลูเมนฟิลด์วัยขวบปีจากซานฟรานซิสโก

Blumenfield ผู้บริหาร บริษัท ซอฟต์แวร์ใน Silicon Valley ไม่ใช่คนแปลกหน้าสำหรับงานหลักของ WSOP เมื่อสามปีที่แล้วเขาจบอันดับที่ 285 ในงานซิกเนเจอร์ของ WSOP โดยมีรายได้เกือบ 35,000 ดอลลาร์

เขาไม่ใช่คนแปลกหน้าในการชนะเงินรางวัลใหญ่ในการแข่งขันโป๊กเกอร์โดยมีรายได้เกือบ 1.2 ล้านเหรียญสหรัฐในอาชีพการงานของเขาแม้ว่าเขาจะชนะการแข่งขันเพียงครั้งเดียวนั่นคือ Nevada State Poker Championship ในปี 2008

ดังนั้นเขาจึงมีประสบการณ์

และพลังสมองด้วย.

เขาสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านรัฐศาสตร์จากมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียเบิร์กลีย์และดำรงตำแหน่งประธานและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการของ บริษัท ซอฟต์แวร์ Elastic Intelligence

ก่อนหน้านั้นเขาทำงานที่ Above All Software, Informix Software, Visigenic Software และ Andromedia

พื้นหลังในคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์อินเทอร์เน็ตและโป๊กเกอร์จะเป็นแรงผลักดันให้ผู้บริหารที่มีไหวพริบในการชนะงาน WSOP Main Event ประจำปี 2015 หรือไม่?

Gambling 911 พบกับ Blumenfield เมื่อวานนี้ที่ Rio All-Suites Hotel & Casino ซึ่งมีการจัดกิจกรรมหลักและถามเขาว่าเขาพร้อมสำหรับการต่อสู้ในชีวิตของเขาอย่างไร

นี่คือหลักฐานการสัมภาษณ์นั้น:

การพนัน 911: มีปฏิกิริยาอย่างไรจากเพื่อนญาติเพื่อนร่วมงานและคนอื่น ๆ ต่อการสร้างวันที่เก้าพฤศจิกายนของคุณ?

นีลบลูเมนฟิลด์: ตื่นเต้นมาก สำหรับบางคนมันยากที่จะเข้าใจว่าสิ่งนี้พิเศษแค่ไหนและฉันโชคดีแค่ไหนที่ได้มาที่นี่ แต่สำหรับเพื่อนที่รู้จักโป๊กเกอร์และโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับเพื่อนของแฟนสาวของฉัน Pascale ในฝรั่งเศสฉันได้รับการต้อนรับแบบฮีโร่ มันเจ๋งมาก และเพื่อนเล่นโป๊กเกอร์ที่รู้จักกันมานานของฉันเช่นพวกจากซิลิคอนวัลเล่ย์โป๊กเกอร์ได้รับการสนับสนุนอย่างมาก ฉันยังได้ยินจากผู้คนมากมายที่ฉันไม่ได้ติดต่อด้วยเป็นเวลาหลายปี เรายินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับฟังความคิดเห็นจากพวกเขาอีกครั้ง

G9: ประสบการณ์ WSOP โดยรวมของคุณเป็นอย่างไรในปีนี้และคุณได้พบกับผู้เชี่ยวชาญชั้นนำหรือคนดังหรือไม่?

หมายเหตุ: แน่นอนว่าการไปเจ็ดวันเป็นประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยม ฉันเล่นกับผู้เล่นที่ยอดเยี่ยมมากมาย ฉันเล่นกับ Daniel Negreanu ประมาณ 12 ชั่วโมงในสองวัน ที่โต๊ะวันที่ 2 ของฉันตรงไปทางซ้ายฉันมี Athanasios Polychronopoulos, Matt Ashton, Jesse Sylvia และ Dan Singular กลุ่มที่ค่อนข้างน่าประทับใจ ฉันยังเล่นกับ Matt Jarvis, Max Sternberg, Fedor Holz และ Justin Schwartz มากมาย ฉันเขี่ย Antonio Esfandiari ทุกครั้งที่คุณเล่นเจ็ดวันในทัวร์นาเมนต์คุณเล่นกับผู้เล่นที่ยอดเยี่ยม

G9: คุณทำอะไรเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับตารางสุดท้ายของกิจกรรมหลักของ WSOP ซึ่งจะดำเนินต่อในวันอาทิตย์

หมายเหตุ: ฉันทำงานหลายอย่างกับเกมของฉัน – ศึกษาทบทวนประวัติมือ ฉันเล่นสามทัวร์นาเมนต์ที่ดีและได้รับเงินสดจากทั้งสามรายการ

G9: คุณเห็นโอกาสในการคว้าแชมป์ได้อย่างไรและคุณคิดว่าใครจะเป็นคู่ต่อสู้ที่ยากที่สุดของคุณ?

หมายเหตุ: ฉันคิดว่าฉันมีโอกาสที่ดีในการแข่งขัน แต่ฉันจะต้องหยุดพักที่ดีและต้องหลีกเลี่ยงการหยุดพักที่ไม่ดี โจจะแข็งแกร่งเพราะเขามีกองใหญ่และเป็นผู้เล่นที่แข็งแกร่งมาก แม็กซ์ยังแข็งแกร่งและมีประสบการณ์มาก และปิแอร์มีประสบการณ์มากมายในการเล่นสดและไม่มีอะไรจะเสีย เขาจะแข่งขันสูงมาก และไม่มีใครอ่อนแอ.

G9: เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับตารางสุดท้ายคุณได้ทำการวิจัยคู่ต่อสู้ของคุณอย่างละเอียดถี่ถ้วนเกี่ยวกับรูปแบบการเล่นและแนวโน้มของพวกเขาหรือคุณแค่มีสมาธิในการปรับปรุงเกมของคุณเอง?

หมายเหตุ: ฉันดูการออกอากาศและตรวจสอบประวัติมือ ฉันคิดว่าฉันมีความคิดที่ดีว่าพวกเขาเล่นอย่างไรในเดือนกรกฎาคม ที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงในเดือนพฤศจิกายน

G9: คุณได้ลงนามในข้อตกลงการรับรองหรือการสนับสนุนหรือไม่? ถ้าเป็นเช่นนั้นคืออะไร?

หมายเหตุ: ใช่ฉันมีผู้สนับสนุนสามราย – 888 Poker, Pascaline Paris และ Burns Cowboy Store ฉันมีความสุขที่ได้อยู่ในค่าย 888 เพราะฉันต้องการผลักดันให้นำโป๊กเกอร์ออนไลน์กลับมาที่สหรัฐอเมริกา Pascaline Paris เป็นร้านเสื้อผ้าแฟชั่นของแฟนฉันในซานฟรานซิสโก และเบิร์นส์กำลังจัดหาหมวกที่ยอดเยี่ยมให้ฉันและ Fedora Posse บางส่วนของฉัน

G9: คุณเคยขอคำแนะนำจากเพื่อนผู้เล่นที่สร้างตารางสุดท้ายของกิจกรรมหลักในอดีตหรือไม่? คุณอยากคุยกับใครถ้าคุณสามารถพูดคุยกับใครก็ได้จากโป๊กเกอร์?

หมายเหตุ: ฉันได้ทำงานร่วมกับผู้เล่นที่ดีมาก ๆ ฉันชอบที่จะพูดคุยกับ Doyle Brunson เขาเป็นฮีโร่ของฉัน

G9: คุณชอบเล่นการพนันในรูปแบบอื่นอย่างไร? คุณชอบเดิมพันกีฬาหรือไม่และถ้าเป็นเช่นนั้นคุณชอบเดิมพันกีฬาประเภทใด

หมายเหตุ: ไม่มี ฉันเคยพยายามที่จะเดิมพันกีฬา แต่ตัดสินใจว่าฉันไม่สามารถเอาชนะมันได้ มันก็แค่โป๊กเกอร์

G9: งานอดิเรกหรืองานอดิเรกอื่น ๆ ที่คุณชอบนอกเหนือจากการพนัน?

หมายเหตุ: ฉันชงเบียร์ ฉันปั่นจักรยาน ฉันเล่นสกี ฉันสนุกกับกิจกรรมกลางแจ้งมาก Pascale กับฉันใช้เวลาฟังเพลงและดูหนังนานมาก ฉันเล่นฮอกกี้แข่งขันมาประมาณ 20 ปี แต่แขวนรองเท้าสเก็ตเมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมา

G9: คุณทานอาหารพิเศษหรือออกกำลังกายพิเศษเพื่อรักษาเกมของคุณหรือไม่?

หมายเหตุ: ฉันระวังสิ่งที่ฉันกิน ฉันไม่กินเนื้อแดงหรือหมู แต่นั่นเป็นทางเลือกในการดำเนินชีวิตมากกว่าและฉันคิดว่าเป็นทางเลือกที่ดีต่อสุขภาพ แต่มันไม่เกี่ยวกับโป๊กเกอร์ และฉันทำงานออก นั่นเป็นสิ่งสำคัญสำหรับโป๊กเกอร์และอื่น ๆ โดยเฉพาะเมื่อคุณอายุมากขึ้น ฉันพยายามหลีกเลี่ยงการสูญเสียกล้ามเนื้อและเซลล์สมองบางส่วนทุกปี

G9: มีอะไรที่คุณสามารถบอกเราเกี่ยวกับชีวิตส่วนตัวหรือครอบครัวของคุณได้บ้าง?

หมายเหตุ: ฉันอยู่กับ Pascale มาสองปีแล้ว เธอคือความรักในชีวิตของฉันและเป็นแรงบันดาลใจ ฉันมีพี่สาวสองคนและครอบครัวของพวกเขาที่ชิคาโก ฉันสูญเสียทั้งพ่อและแม่ที่ยังเด็ก พ่อของฉันตอนฉันอายุ 10 ขวบเขาเป็นนักเล่นโป๊กเกอร์และแม่ของฉันในอีก 13 ปีต่อมา ฉันเสียใจอย่างเดียวที่พวกเขาไม่เคยเห็นฉันประสบความสำเร็จในชีวิต

G9: มีอะไรอีกเกี่ยวกับคุณที่แฟน ๆ ของคุณไม่รู้และคุณสามารถบอกเราได้ตอนนี้?

หมายเหตุ: ตอนนี้ฉันเป็นผู้เล่นโป๊กเกอร์ที่ดีกว่าเมื่อสี่เดือนก่อน และฉันเป็นแชมป์โต้วาทีของโรงเรียนมัธยมแห่งรัฐอิลลินอยส์เมื่อ 43 ปีก่อน

โดย Tom Somach
การพิจารณาคดีเรย์มอนด์“ กุ้งบอย” เชาวัย 55 ปีในคดีฉ้อโกงและฆาตกรรมเพื่อจ้างงานเริ่มขึ้นในซานฟรานซิสโกเมื่อวันจันทร์

โฆษณา: $ 10 หรือน้อยกว่าจ่ายต่อหัว – เดิมพันสดสำหรับเจ้ามือที่นี่

การบุกจู่โจมของเอฟบีไอทั้งในพื้นที่ซานฟรานซิสโกและแซคราเมนโตส่งผลให้มีการจับกุมโชวย้อนหลังไปเมื่อเดือนมีนาคม ครั้งหนึ่งเขาเคยเป็นสมาชิกของแก๊งข้างถนนไชน่าทาวน์และสมาชิกคนล่าสุดของกลุ่มสามคนในฮ่องกงที่ถูกกล่าวหาว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการพนันในฮ่องกงและซานฟรานซิสโก

เชามีข่าวลือว่ามีบทบาทบางอย่างในคดีฆาตกรรมอัลเลนเหลียงหัวหน้าองค์กรภราดรภาพแห่งไชน่าทาวน์ในปี 2549 ซึ่งเป็นคดีฆาตกรรมที่ยังไม่คลี่คลาย

“ เช่นเดียวกับดาวเคราะห์ที่หมุนรอบดวงอาทิตย์กรณีนี้เกี่ยวกับมนุษย์ที่เป็นศูนย์กลางของ [a] อาชญากรใต้ดินจักรวาล” ผู้ช่วยสหรัฐ Atty S. Waqar Hasib บอกกับคณะผู้พิจารณาคดีที่นั่งอยู่ในห้องพิจารณาคดีของ Charles R. Breyer ผู้พิพากษาเขตสหรัฐ

“ ลูกค้าของฉัน” เจ. โทนี่เซอร์ราทนายฝ่ายจำเลยตอบโต้“ ไม่ได้มีส่วนร่วมในการกระทำความผิดใด ๆ …. เขาเปลี่ยนชีวิต”

ทนายความของ Chow เปิดเผยเมื่อวันจันทร์ว่าลูกค้าของเขาตั้งใจที่จะยืนหยัดในการป้องกันตัวเอง

เชามีข่าวลือว่ามีบทบาทบางอย่างในคดีฆาตกรรมอัลเลนเหลียงหัวหน้าองค์กรภราดรภาพแห่งไชน่าทาวน์ในปี 2549 ซึ่งเป็นคดีฆาตกรรมที่ยังไม่คลี่คลาย
Jonathan Mills ได้รับการแต่งตั้งให้เป็น Director of e-Business คนใหม่ของ Isle of Man โดยมีผลทันที เขามีประสบการณ์มากกว่า 30 ปีใน e-Business และคุ้นเคยกับ Isle of Man อยู่แล้ว

เขาดำรงตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงหลายตำแหน่งใน e-Business และมีประสบการณ์ในระดับสากลทั้งในการเริ่มต้นธุรกิจที่ประสบความสำเร็จและช่วยให้ธุรกิจที่มีอยู่เติบโต ด้วยเหตุนี้เขาจึงมีทักษะประสบการณ์และการติดต่อที่จำเป็นเพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรม e-Business ที่กำลังเติบโตของเกาะ

Alf Cannan MHK สมาชิกภาควิชาที่มีหน้าที่รับผิดชอบด้าน e-Business ให้ความเห็นว่า

‘ฉันรู้สึกยินดีที่เราสามารถดึงดูดคนที่มีความสามารถและประสบการณ์ของ Jonathan Mills มาสู่บทบาทสำคัญนี้ได้ แผนเศรษฐกิจของ Isle of Man Vision2020 ระบุว่า e-Business เป็นภาคส่วนที่มีศักยภาพในการเติบโตมากที่สุดและโจนาธานจะมีบทบาทสำคัญในการช่วยให้ Isle of Man ใช้ประโยชน์จากโอกาสเหล่านี้เพื่อให้สามารถเติบโตในงานและในชื่อเสียงของเกาะในฐานะผู้นำระดับนานาชาติ ศูนย์กลางธุรกิจ.’

e-Business เป็นส่วนสำคัญและเติบโตอย่างรวดเร็วในเศรษฐกิจของเกาะแมนคิดเป็นประมาณ 25% ของรายได้ประชาชาติและมีการจ้างงานโดยตรงประมาณ 1600 คน อุตสาหกรรมนี้มีความหลากหลายสูงและรวมถึงภาค e-Gaming และ ICT (เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร) The Island ได้รับการจัดตั้งขึ้นแล้วในฐานะศูนย์กลางระดับโลกสำหรับ e-Gaming และมีชื่อเสียงเพิ่มมากขึ้นในภาค ICT โดยเฉพาะในเรื่องของสกุลเงินดิจิทัลและเทคโนโลยีบล็อกเชน

Jonathan Mills แสดงความคิดเห็นว่า:
GVC Holdings ผู้ให้บริการคาสิโนออนไลน์และหนังสือกีฬาที่มีชื่อเสียงได้เตือนนักลงทุนว่ารายได้ต่อปีก่อนหักดอกเบี้ยภาษีค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่ายอาจลดลงมากถึง 150 ล้านปอนด์ (175.9 ล้านดอลลาร์) ในปีนี้อันเป็นผลมาจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาทั่วโลกอย่างต่อเนื่อง

บริษัท ที่จดทะเบียนในลอนดอนเป็นผู้รับผิดชอบโดเมนเช่น PartyPoker.com, Bwin.com และ Coral.co.uk และใช้ข่าวประชาสัมพันธ์อย่างเป็นทางการเมื่อวันจันทร์เพื่ออธิบายว่าการลดลงเกิดจากข้อเท็จจริงที่ว่าการระบาดของโคโรนาไวรัสนำไปสู่การยกเลิก หรือล่าช้าของการแข่งขันกีฬาสดหลายรายการในปีนี้รวมถึงการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์แห่งชาติยุโรปยูฟ่าแชมป์หกชาติและมหกรรมแข่งม้า Royal Ascot

ชัยชนะก่อนหน้านี้:

ก่อนหน้านี้GVC Holdings ซึ่งมีสำนักงานใหญ่อยู่ที่เกาะ Isle of Man ได้ให้รายละเอียดรายรับเกมสุทธิที่เพิ่มขึ้น 5% เมื่อเทียบเป็นรายปีในช่วง 7 สัปดาห์จนถึงวันที่ 23 กุมภาพันธ์โดยมีรายรับออนไลน์ที่เพิ่มขึ้น 16% อย่างไรก็ตาม บริษัท เปิดเผยว่าประมาณ45% ของรายได้ดังกล่าวในปี 2019 มาจากการถ่ายทอดสดการแข่งขันกีฬาที่มีกิจกรรมเหล่านี้และคิดเป็น 43% ของรายได้ออนไลน์ทั้งหมด

ความกังวลใจในการยุติ:

GVC อยู่เบื้องหลังแล็ดโบร๊กส์คอรัลกรุ๊ปยักษ์ใหญ่ด้านหนังสือกีฬาของอังกฤษและเพิ่งถูกบังคับให้ปิดร้านพนันบนบกในเบลเยียมและอิตาลีเป็นเวลาสามเดือนเนื่องจากความกังวลเกี่ยวกับการแพร่กระจายของสายพันธุ์โคโรนาไวรัสที่อาจถึงแก่ชีวิต โดยระบุว่าการปิดตัวลงในลักษณะเดียวกันในสหราชอาณาจักรอาจทำให้ต้องเสียเงินเพิ่มอีก50 ล้านปอนด์ (58.5 ล้านดอลลาร์)ต่อเดือนซึ่งจะครอบคลุมค่าใช้จ่ายในการจ้างงานที่เกี่ยวข้องประมาณ20 ล้านปอนด์ (23.4 ล้านดอลลาร์)

การลบล้างการมองโลกในแง่ดี:

แต่เคนเน็ ธ อเล็กซานเดอร์ (ในภาพ) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ GVC ใช้ข่าวประชาสัมพันธ์เพื่อประกาศว่า บริษัท ของเขา ‘ รักษางบดุลที่แข็งแกร่ง ‘ รวมถึงวงเงินสินเชื่อหมุนเวียนที่ยังไม่ได้เบิกจ่ายในภูมิภาค550 ล้านปอนด์ (645.3 ล้านดอลลาร์)และประมาณ260 ล้านปอนด์ (305 ล้านดอลลาร์) เป็น ‘เงินสดที่เข้าถึงได้’ นอกจากนี้เขายังประกาศว่าผู้ปฏิบัติงาน ‘ยังคงเฝ้าติดตามเหตุการณ์’ ที่เกี่ยวข้องกับการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาและปัจจุบันมีความยืดหยุ่นในการดำเนินการที่เหมาะสมตามที่กำหนด ‘
ในสหราชอาณาจักรและกลุ่ม ส.ส. ข้ามฝ่ายได้รายงานว่า บริษัท คาสิโนออนไลน์และการพนันกีฬากำหนดวงเงินการพนันรายวันชั่วคราวที่ 50 ปอนด์ (58.76 ดอลลาร์) เพื่อช่วยป้องกันไม่ให้ลูกค้าเดิมพันมากเกินไปในกิจกรรมที่พวกเขาอาจไม่เข้าใจอย่างถ่องแท้ .

ตามรายงานวันอาทิตย์จากหนังสือพิมพ์ The Irish Times ข้อเสนอแนะดังกล่าวเกิดขึ้นหลังจากการตัดสินใจเมื่อสัปดาห์ที่แล้วจากนายกรัฐมนตรีอังกฤษบอริสจอห์นสันให้ปิดคาสิโนบนบกทุกแห่งของประเทศห้องบิงโกและเจ้ามือรับแทงอย่างน้อย 28 วันเพื่อช่วยหยุดยั้ง การแพร่กระจายของการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา ความเคลื่อนไหวนี้คาดว่าจะพิสูจน์ได้ว่าเป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับผู้ให้บริการออนไลน์จำนวนมากของประเทศเนื่องจาก afficionados เริ่มมองหากิจกรรมความบันเทิงที่คล้ายกันเพื่อเพลิดเพลินในขณะที่อยู่ที่บ้าน

ข้อควรระวัง Coronavirus:

หนังสือพิมพ์รายงานว่าข้ออ้างดังกล่าวทำผ่านจดหมายอย่างเป็นทางการที่ส่งไปยังหน่วยงานการค้าของBetting and Gaming Councilและยังรวมถึงข้อเสนอแนะว่าคาสิโนออนไลน์และ บริษัท พนันกีฬาห้ามมิให้นักพนันเปิดบัญชีหลายบัญชีในช่วงวิกฤต coronavirus จดหมายที่เขียนโดยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเลนดันแคนสมิ ธ , แคโรลีนแฮร์ริสและรอนนี่แวนส์ต้นฉบับนอกจากนี้ยังขอให้ บริษัท ที่จะเข้าไปแทรกแซงได้เร็วขึ้นกับบรรดาผู้ที่อาจจะแสดงอาการของความผิดปกติของการเล่นการพนันและพยายามที่จะ วางสุขภาพที่ดีของลูกค้าของพวกเขาก่อนที่จะการเงิน

รายงานว่าอ่านจดหมาย ส.ส. …

“ เรากังวลอย่างยิ่งว่าเมื่อเราเจาะลึกลงไปในวิกฤตนี้ผู้คนจำนวนมากขึ้นจะหันมาเล่นการพนันออนไลน์เป็นสิ่งที่ทำให้ไขว้เขว หากอุตสาหกรรมกำหนดขีด จำกัด รายวันไว้ที่ 50 ปอนด์จะเป็นการแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าอุตสาหกรรมยินดีที่จะดำเนินการอย่างมีความรับผิดชอบและทำในสิ่งที่ทำได้เพื่อปกป้องสังคมและการเงินของประชาชนในช่วงเวลาที่น่ากลัวนี้”

งานอดิเรกที่ทำให้งง:

ไอริชไทม์สรายงานว่าคำขอดังต่อไปนี้การยกเลิก coronavirus ที่เกี่ยวข้องหรือการเลื่อนของที่สุดของสหราชอาณาจักรของการแข่งขันกีฬารวมทั้งหมดฟุตบอลและรักบี้เช่นเดียวกับการดำเนินการจากหลายแข่งม้าแทร็ค นี้ได้รับแจ้งต้นฉบับออนไลน์Sportsbettingบริษัท ที่จะเริ่มต้นการส่งเสริมการพนันในกิจกรรมที่คลุมเครือมากขึ้นเช่นเบสบอลญี่ปุ่นและปิงปองควบคู่ไปกับการพนันในการเลือกกว้างของกีฬาเสมือนคอมพิวเตอร์สร้างขึ้น

ข้อกล่าวหาที่น่ากลัว:

นอกเหนือจากการเรียกร้องให้มีการ จำกัด การเดิมพัน 50 ปอนด์ต่อวันแล้วดันแคนสมิ ธ ผู้มีความคิดริเริ่มหัวโบราณผู้อาวุโสผู้กล้าหาญได้กล่าวอ้างว่าเป็นเรื่องที่น่าตกใจอย่างยิ่งที่เจ้ามือรับแทงออนไลน์จะพยายามสนับสนุนให้นักพนัน ‘ ทุ่มเงินของพวกเขาไป ‘ โดยการส่งเสริมการเดิมพันใน ‘ ทุกประเภทเล็กน้อย – กีฬาที่เป็นที่รู้จักและมีคนดูน้อย ‘

ในส่วนของเธอและไดนาโมแฮร์ริสด้านแรงงานมีรายงานว่า บริษัท การพนันออนไลน์ไม่ควรพยายามที่จะ ‘ ใช้ประโยชน์จากภัยพิบัติระดับชาติ ‘ โดยการสนับสนุนให้ผู้ที่อาจแสดงพฤติกรรม ‘ บ้าบิ่นและโง่เขลา ‘ เดิมพันระหว่างการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา ‘ ในสิ่งที่คลุมเครือ ‘Suncity Group Holdings Limited หัวหน้า บริษัท อสังหาริมทรัพย์ในเอเชียได้ประกาศว่าธุรกิจขยะที่เป็นของส่วนตัวของเขาจะเริ่มต้อนรับนักพนันเข้าสู่ห้องเกมวีไอพีแห่งใหม่ภายในคาสิโน Tigre de Cristal ทางตะวันออกของรัสเซียในไม่ช้า

ตามรายงานจาก Inside Asian Gaming Alvin Chau ดำรงตำแหน่งประธาน บริษัท จดทะเบียนในฮ่องกงและเมื่อปีที่แล้วได้จัดทำข้อตกลงที่เห็นว่า บริษัท ได้รับสัดส่วนการถือหุ้น 27.94% ในผู้ดำเนินการที่อยู่เบื้องหลังอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นมิตรกับการพนันซึ่งตั้งอยู่ห่างออกไป 30 ไมล์ทางเหนือของ Vladivostok บริษัท Summit Ascent Holdings Limited

การรักษาที่เกิดขึ้นจริง:

Chau ข่าวบอกแหล่งที่มาว่าการเล่นเกมสูงลูกกลิ้งการตั้งค่าเป็นหนึ่งในจำนวนของการปรับปรุงมาสำหรับรัสเซียคาสิโนที่ได้รับการออกแบบ ‘ เพื่อดึงดูดและรักษาลูกค้าที่ฉลาดของเรา . นอกจากนี้เขายังอ้างด้วยว่าการดำเนินการดังกล่าวจะดำเนินการโดยแขนของSuncity Groupของเขาเองและ ‘ จะต้อนรับแขกวีไอพีในไม่ช้า ‘

มีรายงานว่าอ่านแถลงการณ์จากเชา…

“ ปลายปีนี้เราคาดว่าจะเพิ่มห้องพักโรงแรมประมาณ 30 ห้องผ่านการขยายไปยังสถานที่ให้บริการที่มีอยู่ซึ่งจะช่วยลดปัญหาการขาดแคลนห้องพักในช่วงสุดสัปดาห์ที่มีนักท่องเที่ยวมากที่สุดและขยายความจุที่พักได้ประมาณ 25% นอกจากนี้ยังเพิ่มสโมสรส่วนตัวใหม่ส่วนหม้อไฟใหม่ในร้านอาหาร Pan-Asian และบาร์ก๋วยเตี๋ยวแบบสแตนด์อะโลนในสิ่งอำนวยความสะดวกของที่พัก”

การเงินที่ยอดเยี่ยม:

นอกจากนี้ Chau ยังให้รายละเอียดว่าTigre de Cristalมีรายรับจากการเล่นเกมเพิ่มขึ้น 15% เมื่อเทียบเป็นรายปีในปี 2019 เป็นมากกว่า62.18 ล้านดอลลาร์จากรายได้สล็อตที่ได้รับการปรับปรุงและอัตรากำไรของชิปที่สูงขึ้น ผู้บริหารยังอ้างอีกว่ารายได้ที่ปรับปรุงประจำปีของสถานที่ก่อนหักดอกเบี้ยภาษีค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่ายเพิ่มขึ้นประมาณ 18% เป็นประมาณ27.69 ล้านดอลลาร์โดยมีกำไรเกิน10.57 ล้านดอลลาร์ซึ่งดีกว่าการเสร็จสิ้นของปีก่อนเล็กน้อยที่สูงกว่า980,000 ดอลลาร์เล็กน้อย.

ผู้เล่นที่ถูกใจ:

โจวกล่าวเพิ่มเติมว่า Tigre de Cristal มีประสบการณ์เพิ่ม 12% ปีต่อปีในการชนะวีไอพีจากการเลือกของ 22 ตารางการเล่นเกมประมาณ15.73 $ ล้านกับช่องจับก้าวหน้าโดยเทียบเคียง 19% เพื่อนำมาในการชนะของ23.98 $ ล้าน เขาอ้างว่าเช่นเดียวกันแยกการปรับปรุงเทียบเคียง 7.3% ในการวางตารางมวลสำหรับรอบระยะเวลาสิบสองเดือนถึง96.84 $ ล้านด้วยการชนะสุทธิเกี่ยวข้อง22.43 $ ล้าน

รายงานว่าอ่านแถลงการณ์จากเชา…

“ เรามีความภาคภูมิใจที่ บริษัท สามารถประกาศการเติบโตของผลกำไรติดต่อกันเป็นปีที่สองและอสังหาริมทรัพย์เพื่อการดำเนินงานที่เป็นเจ้าของส่วนใหญ่ของเรายังคงมีผลกำไรที่เป็นบวกก่อนหักดอกเบี้ยภาษีค่าเสื่อมราคาและการขยายตัวของค่าตัดจำหน่ายในช่วงของการเปลี่ยนแปลงนี้ เราจะปรับปรุงข้อเสนอที่ไม่ใช่เกมที่ Tigre de Cristal ต่อไปเพื่อดึงดูดปริมาณผู้เล่นและผลักดันธุรกิจโรลลิ่งชิปที่มีมูลค่าสูงขึ้นให้กับอสังหาริมทรัพย์”Suncity Group Holdings Limited หัวหน้า บริษัท อสังหาริมทรัพย์ในเอเชียได้ประกาศว่าธุรกิจขยะที่เป็นของส่วนตัวของเขาจะเริ่มต้อนรับนักพนันเข้าสู่ห้องเกมวีไอพีแห่งใหม่ภายในคาสิโน Tigre de Cristal ทางตะวันออกของรัสเซียในไม่ช้า

ตามรายงานจาก Inside Asian Gaming Alvin Chau ดำรงตำแหน่งประธาน บริษัท จดทะเบียนในฮ่องกงและเมื่อปีที่แล้วได้จัดทำข้อตกลงที่เห็นว่า บริษัท ได้รับสัดส่วนการถือหุ้น 27.94% ในผู้ดำเนินการที่อยู่เบื้องหลังอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นมิตรกับการพนันซึ่งตั้งอยู่ห่างออกไป 30 ไมล์ทางเหนือของ Vladivostok บริษัท Summit Ascent Holdings Limited

การรักษาที่เกิดขึ้นจริง:

Chau ข่าวบอกแหล่งที่มาว่าการเล่นเกมสูงลูกกลิ้งการตั้งค่าเป็นหนึ่งในจำนวนของการปรับปรุงมาสำหรับรัสเซียคาสิโนที่ได้รับการออกแบบ ‘ เพื่อดึงดูดและรักษาลูกค้าที่ฉลาดของเรา . นอกจากนี้เขายังอ้างด้วยว่าการดำเนินการดังกล่าวจะดำเนินการโดยแขนของSuncity Groupของเขาเองและ ‘ จะต้อนรับแขกวีไอพีในไม่ช้า ‘

มีรายงานว่าอ่านแถลงการณ์จากเชา…

“ ปลายปีนี้เราคาดว่าจะเพิ่มห้องพักโรงแรมประมาณ 30 ห้องผ่านการขยายไปยังสถานที่ให้บริการที่มีอยู่ซึ่งจะช่วยลดปัญหาการขาดแคลนห้องพักในช่วงสุดสัปดาห์ที่มีนักท่องเที่ยวมากที่สุดและขยายความจุที่พักได้ประมาณ 25% นอกจากนี้ยังเพิ่มสโมสรส่วนตัวใหม่ส่วนหม้อไฟใหม่ในร้านอาหาร Pan-Asian และบาร์ก๋วยเตี๋ยวแบบสแตนด์อะโลนในสิ่งอำนวยความสะดวกของที่พัก”

การเงินที่ยอดเยี่ยม:

นอกจากนี้ Chau ยังให้รายละเอียดว่าTigre de Cristalมีรายรับจากการเล่นเกมเพิ่มขึ้น 15% เมื่อเทียบเป็นรายปีในปี 2019 เป็นมากกว่า62.18 ล้านดอลลาร์จากรายได้สล็อตที่ได้รับการปรับปรุงและอัตรากำไรของชิปที่สูงขึ้น ผู้บริหารยังอ้างอีกว่ารายได้ที่ปรับปรุงประจำปีของสถานที่ก่อนหักดอกเบี้ยภาษีค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่ายเพิ่มขึ้นประมาณ 18% เป็นประมาณ27.69 ล้านดอลลาร์โดยมีกำไรเกิน10.57 ล้านดอลลาร์ซึ่งดีกว่าการเสร็จสิ้นของปีก่อนเล็กน้อยที่สูงกว่า980,000 ดอลลาร์เล็กน้อย.

ผู้เล่นที่ถูกใจ:

โจวกล่าวเพิ่มเติมว่า Tigre de Cristal มีประสบการณ์เพิ่ม 12% ปีต่อปีในการชนะวีไอพีจากการเลือกของ 22 ตารางการเล่นเกมประมาณ15.73 $ ล้านกับช่องจับก้าวหน้าโดยเทียบเคียง 19% เพื่อนำมาในการชนะของ23.98 $ ล้าน เขาอ้างว่าเช่นเดียวกันแยกการปรับปรุงเทียบเคียง 7.3% ในการวางตารางมวลสำหรับรอบระยะเวลาสิบสองเดือนถึง96.84 $ ล้านด้วยการชนะสุทธิเกี่ยวข้อง22.43 $ ล้าน

รายงานว่าอ่านแถลงการณ์จากเชา…

“ เรามีความภาคภูมิใจที่ บริษัท สามารถประกาศการเติบโตของผลกำไรติดต่อกันเป็นปีที่สองและอสังหาริมทรัพย์เพื่อการดำเนินงานที่เป็นเจ้าของส่วนใหญ่ของเรายังคงมีผลกำไรที่เป็นบวกก่อนหักดอกเบี้ยภาษีค่าเสื่อมราคาและการขยายตัวของค่าตัดจำหน่ายในช่วงของการเปลี่ยนแปลงนี้ เราจะปรับปรุงข้อเสนอที่ไม่ใช่เกมที่ Tigre de Cristal ต่อไปเพื่อดึงดูดปริมาณผู้เล่นและผลักดันธุรกิจโรลลิ่งชิปที่มีมูลค่าสูงขึ้นให้กับอสังหาริมทรัพย์”2020 รัสเซียโป๊กเกอร์ทัวร์ซีรี่ส์ – เป๊งมินสค์การแข่งขันจะจัดขึ้นที่โรงละครโอเปร่ามินสค์คาสิโนจาก 4 วันจนถึง 14 วันของเดือนมิถุนายน

วันเวลา ชื่อเหตุการณ์ ซื้อใน
พ. 03 ​​มิ.ย. เวลา 12.00 น
แชมป์น็อคเอาท์ที่ก้าวหน้า – รับประกัน $ 35,000
พ. 03 ​​มิ.ย. เวลา 12.00 น. No Limit Hold’em – DAY 1A

พ. 03 ​​มิ.ย. เวลา 19.00 น. No Limit Hold’em – DAY 1B

พฤ. 04 มิ.ย. เวลา 12.00 น. No Limit Hold’em – DAY 1C

พฤ. 04 มิ.ย. เวลา 18:00 น. No Limit Hold’em – วันที่ 2

$ 90 + 80
พฤ. 04 มิ.ย. เวลา 15:00 น
RPT MAIN EVENT – รับประกัน $ 150,000
พฤ. 04 มิ.ย. เวลา 15:00 น. No Limit Hold’em – DAY 1A

ศ. 05 มิ.ย. เวลา 22.00 น. No Limit Hold’em – DAY 1B

ส. 06 มิ.ย. เวลา 22:00 น. No Limit Hold’em – DAY 1C

อา 07 มิ.ย. เวลา 22:00 น. No Limit Hold’em – DAY 2A

จ. 08 มิ.ย. เวลา 14:00 น. No Limit Hold’em – DAY 2B

อ. 09 มิ.ย. เวลา 14:00 น. No Limit Hold’em – DAY 2C

พ. 10 มิ.ย. เวลา 12.00 น. No Limit Hold’em – DAY 3A

พฤ. 11 มิ.ย. เวลา 12.00 น. No Limit Hold’em – DAY 3B

พฤ. 11 มิ.ย. เวลา 19.00 น. No Limit Hold’em – DAY 3C Turbo

ศ. 12 มิ.ย. เวลา 13:00 น. No Limit Hold’em – วันที่ 4

วันเสาร์ที่ 13 มิ.ย. เวลา 13.00 น. No Limit Hold’em – FINAL DAY

$ 85
พฤ. 04 มิ.ย. เวลา 19.00 น
SUPERSTACK EVENT – รับประกัน $ 60,000
พฤ. 04 มิ.ย. เวลา 19.00 น. No Limit Hold’em – DAY 1A

ศ. 05 มิ.ย. เวลา 12.00 น. No Limit Hold’em – DAY 1B

ศ. 05 มิ.ย. เวลา 18.30 น. No Limit Hold’em – วันที่ 2

ส. 06 มิ.ย. เวลา 12.00 น. No Limit Hold’em – FINAL DAY

190 เหรียญ
ส. 06 มิ.ย. เวลา 12.00 น
ACADEMY POKER PROFRESSIVE KNOCKOUT CHAMPION – รับประกัน $ 8,000
ส. 06 มิ.ย. เวลา 12.00 น. No Limit Hold’em – วันที่ 1

อา 07 มิ.ย. เวลา 12.00 น. No Limit Hold’em – วันที่ 2

80 เหรียญ + 40
ส. 06 มิ.ย. เวลา 17.00 น
UNDERPRESSURE PROGRESSIVE KNOCKOUT EVENT – รับประกัน $ 45,000
ส. 06 มิ.ย. เวลา 17.00 น. No Limit Hold’em – DAY 1A

อา. 07 มิ.ย. เวลา 15:00 น. No Limit Hold’em – DAY 1B

จ. 08 มิ.ย. เวลา 12.00 น. No Limit Hold’em – วันที่ 2

230 เหรียญ + 100
อา. 07 มิ.ย. เวลา 19.00 น OMAHA PROGRESSIVE KNOCKOUT EVENT – รับประกัน $ 6,000 140 เหรียญ + 80
จ. 08 มิ.ย. เวลา 18.00 น TURKISH ROUNDERS CUP – รับประกัน $ 25,000 400 เหรียญ
อ. 09 มิ.ย. เวลา 18.00 น กิจกรรม SUPERKNOCKOUT ที่ก้าวหน้า – รับประกัน 30,000 เหรียญ 340 เหรียญ + 160
พ. 10 มิ.ย. เวลา 21.00 น
เหตุการณ์ลูกกลิ้งสูง – รับประกัน $ 50,000
พ. 10 มิ.ย. เวลา 21.00 น. No Limit Hold’em – DAY 1

พฤ. 11 มิ.ย. เวลา 22:00 น. No Limit Hold’em – วันที่ 2

ศ. 12 มิ.ย. เวลา 21.30 น. No Limit Hold’em – วันที่ 3

วันเสาร์ที่ 13 มิ.ย. เวลา 22:00 น. No Limit Hold’em – FINAL DAY

1,400 เหรียญ
ศ. 12 มิ.ย. เวลา 17.00 น MONSTER EVENT – รับประกัน $ 12,000 250 เหรียญ
ศ. 12 มิ.ย. เวลา 22.00 น TURBO PROGRESSIVE BOUNTY – รับประกัน $ 7,000 110 เหรียญ + 40
ส. 13 มิ.ย. เวลา 13.00 น TURBO PROGRESSIVE MAIN EVENT – รับประกัน 30,000 เหรียญ 520 เหรียญ + 200
ส. 13 มิ.ย. เวลา 16.00 น SUPERSTACK PROGRESSIVE KNOCKOUT EVENT – รับประกัน $ 10,000 120 เหรียญ + 80
ส. 13 มิ.ย. เวลา 19.00 น OMAHA PROGRESSIVE KNOCKOUT EVENT – รับประกัน $ 6,000 140 เหรียญ + 80
แทงบอลสโบเบ็ต อ่านแถลงการณ์จากอเล็กซานเดอร์…

“ในขณะที่เราไม่ประมาทความท้าทายที่นำเสนอโดยcoronavirus , เราอยู่ในตำแหน่งที่มีประสิทธิภาพในการจัดการผลกระทบต่อการดำเนินงานของเรา เราเป็นธุรกิจระดับโลกที่มีความหลากหลายพร้อมด้วยทีมผู้บริหารที่มีประสบการณ์และเชี่ยวชาญซึ่งดำเนินงานในผลิตภัณฑ์และตลาดต่างๆ ความสำคัญของเราคือการปกป้องพนักงานของเราในขณะที่รักษาข้อเสนอของเราให้กับลูกค้าของเราในช่วงเวลาที่ยากลำบากนี้”
‘ฉันรู้สึกเป็นสิทธิพิเศษที่ได้รับการเสนอบทบาทนี้และจะทำงานอย่างใกล้ชิดกับธุรกิจและนักลงทุนของเกาะ Isle of Man เพื่อขยายธุรกิจที่มีอยู่ตลอดจนดึงดูดองค์กรใหม่ ๆ มาที่เกาะนี้’
ลาสเวกัส (Associated Press) – หน่วยงานกำกับดูแลการพนันของเนวาดาจะไม่มีเจ้าพ่อแห่งชีวิตยามค่ำคืนในลอสแองเจลิส Sam Nazarian คอยกลั่นกรองอีกต่อไป

คณะกรรมการควบคุมการเล่นเกมของเนวาดาแนะนำเมื่อวันพุธที่จะอนุญาตให้ผู้ประกอบการขายหุ้น 10 เปอร์เซ็นต์ของเขาในโรงแรมคาสิโน SLS Las Vegas บน Las Vegas Strip และถอนใบสมัครใบอนุญาตการพนัน คำแนะนำจะต้องได้รับการอนุมัติค่าคอมมิชชั่นการเล่นเกมแยกต่างหาก

Nazarian ทนต่อการย่างจากหน่วยงานกำกับดูแลเมื่อเดือนธันวาคมที่ผ่านมาเกี่ยวกับการใช้ยาและการติดต่อทางธุรกิจที่ผ่านมา Nazarian ได้รับใบอนุญาตแบบ จำกัด ระยะเวลา 1 ปีและตกลงที่จะตรวจสารเสพติดหลายครั้งในปีที่ผ่านมาและตรวจสอบอีเมลของเขาเป็นประจำ

Nazarian กล่าวว่าแผนธุรกิจที่แปลงสัญญาการจัดการของ SBE Entertainment Group ของเขาเป็นข้อตกลงการออกใบอนุญาตที่อนุญาตให้ใช้ชื่อ SLS และแบรนด์อื่น ๆ ได้โดยไม่ต้องมีใบอนุญาตการพนันอีกต่อไป
ที่เป็นคำกว้าง ๆ ในคำจำกัดความของ“ สคริปต์” แทงบอลสโบเบ็ต อาจยุติกิจกรรมนี้ได้มากซึ่งดูเหมือนจะไม่เป็นไปตามเจตนาของข้อบังคับที่เสนอDraftKings ไม่ได้กล่าวถึงการเขียนสคริปต์ในจดหมายแม้ว่าไซต์จะเปิดตัวสคริปต์ของตัวเองสำหรับผู้เล่นทุกคนก็ตามเข้าสู่ระบบพร้อมกันหลายคนมีปัญหากับภาษานี้ซึ่งกล่าวเพียงว่าตัวดำเนินการ DFS “ จะไม่อนุญาตให้เข้าสู่ระบบพร้อมกันในบัญชีเดียว”
ฟังดูดีในทางปฏิบัติ แต่ผู้เล่นมักจะเข้าสู่ระบบผ่านคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์มือถือตามที่ DraftKings ชี้ให้เห็น:
ผู้บริโภคเหล่านี้มักจะไม่ออกจากระบบแอปพลิเคชันสมาร์ทโฟน DraftKings ก่อนที่จะเข้าสู่เว็บไซต์ DraftKings ผ่านแล็ปท็อป เทคโนโลยีสมัยใหม่นี้เป็นวิธีที่ผู้คนโต้ตอบกับอินเทอร์เน็ต